300kg Load Bearing,2 Orientation C Double Bearing Design Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel Φ2.5/3/4 / 5in Heavy Duty Caster Trolley Brake Caster Industrial Swivel Caster

300kg Load Bearing,2 Orientation C Double Bearing Design Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel Φ2.5/3/4 / 5in Heavy Duty Caster Trolley Brake Caster Industrial Swivel Caster,FANYF X4 Furniture Castor Wheel Φ2.5/3/4 / 5in Heavy Duty Caster Trolley Brake Caster Industrial Swivel Caster 300kg Load Bearing,2 Orientation C Double Bearing Design Office Chair Caster Wheels, Double Bearing Design, Φ2,5/3/4 / 5in, 300kg Load Bearing, 2 Orientation C: Plate Casters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel, Industrial Swivel Caster, Heavy Duty Caster, Trolley Brake Caster,Lightning fast delivery,Worldwide shipping available,Latest design, brand quality, fast service. Double Bearing Design Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel Φ2.5/3/4 / 5in Heavy Duty Caster Trolley Brake Caster Industrial Swivel Caster 300kg Load Bearing,2 Orientation C psihoterapija-belin.si.

300kg Load Bearing,2 Orientation C Double Bearing Design Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel Φ2.5/3/4 / 5in Heavy Duty Caster Trolley Brake Caster Industrial Swivel Caster

300kg Load Bearing,2 Orientation C Double Bearing Design Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel /Φ2.5//3//4 // 5in Heavy Duty Caster Trolley Brake Caster Industrial Swivel Caster
300kg Load Bearing,2 Orientation C Double Bearing Design Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel /Φ2.5//3//4 // 5in Heavy Duty Caster Trolley Brake Caster Industrial Swivel Caster
300kg Load Bearing,2 Orientation C Double Bearing Design Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel /Φ2.5//3//4 // 5in Heavy Duty Caster Trolley Brake Caster Industrial Swivel Caster
300kg Load Bearing,2 Orientation C Double Bearing Design Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel /Φ2.5//3//4 // 5in Heavy Duty Caster Trolley Brake Caster Industrial Swivel Caster
300kg Load Bearing,2 Orientation C Double Bearing Design Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel /Φ2.5//3//4 // 5in Heavy Duty Caster Trolley Brake Caster Industrial Swivel Caster
300kg Load Bearing,2 Orientation C Double Bearing Design Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel /Φ2.5//3//4 // 5in Heavy Duty Caster Trolley Brake Caster Industrial Swivel Caster
300kg Load Bearing,2 Orientation C Double Bearing Design Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel /Φ2.5//3//4 // 5in Heavy Duty Caster Trolley Brake Caster Industrial Swivel Caster
300kg Load Bearing,2 Orientation C Double Bearing Design Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel /Φ2.5//3//4 // 5in Heavy Duty Caster Trolley Brake Caster Industrial Swivel Caster

300kg Load Bearing,2 Orientation C Double Bearing Design Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel Φ2.5/3/4 / 5in Heavy Duty Caster Trolley Brake Caster Industrial Swivel Caster

Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel, Industrial Swivel Caster, Heavy Duty Caster, Trolley Brake Caster, Double Bearing Design, Φ2.5/3/4 / 5in, 300kg Load Bearing,2 Orientation C: Industrial & Scientific. Buy Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel, Industrial Swivel Caster, Heavy Duty Caster, Trolley Brake Caster, Double Bearing Design, Φ2.5/3/4 / 5in, 300kg Load Bearing, 2 Orientation C: Plate Casters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. High quality rubber casters protect your hardwood floors without scratches on the floor. 。 The casters can be rotated 360 degrees. Smooth, quiet, sturdy, long-term use. 。 Suitable for a variety of uses from DIY to industrial applications (home, school and store). 。 Our casters are smooth, wearable, durable and noise free, and it is a great accessory for your DIY.。Please understand that there may be a slight difference in color due to the image display. 。 。 。

300kg Load Bearing,2 Orientation C Double Bearing Design Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel /Φ2.5//3//4 // 5in Heavy Duty Caster Trolley Brake Caster Industrial Swivel Caster
300kg Load Bearing,2 Orientation C Double Bearing Design Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel /Φ2.5//3//4 // 5in Heavy Duty Caster Trolley Brake Caster Industrial Swivel Caster
300kg Load Bearing,2 Orientation C Double Bearing Design Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel /Φ2.5//3//4 // 5in Heavy Duty Caster Trolley Brake Caster Industrial Swivel Caster
300kg Load Bearing,2 Orientation C Double Bearing Design Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel /Φ2.5//3//4 // 5in Heavy Duty Caster Trolley Brake Caster Industrial Swivel Caster
300kg Load Bearing,2 Orientation C Double Bearing Design Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel /Φ2.5//3//4 // 5in Heavy Duty Caster Trolley Brake Caster Industrial Swivel Caster

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

300kg Load Bearing,2 Orientation C Double Bearing Design Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel Φ2.5/3/4 / 5in Heavy Duty Caster Trolley Brake Caster Industrial Swivel Caster

TEMCo 2 Lot 1 8.5 TON D Ring Shackle Screw Pin Clevis Safety Bolt G2130 Style, Alalaso Women Babydoll Lingerie Sheer Lace Chemise Backless Sleepwear Lace Dress Underwear Temptation Plus Size. ACTEK Bushing 46274, 7.87 Width 35.83 Height 7.87 Width ATE Pro Tools ATE Pro Capacity Engine Stand 35.83 Height USA 88100 1000 lb. 52x50x7cm Heavy Object Mover Wei Zhe WZ Washing Machine Plastic Adjustable Length Bracket for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items Color : A. FS6675-1320 Carrier OEM Furnace Replacement Air Pressure Switch. IMPCO VFF30-2 Fuel Lock with Silicone Valve 068VFF30-2. 10 Pneumatic Air Filled Hand Truck Tire/All Purpose Utility Rubber Tires On Wheels for Dolly Hand Truck Cart 4.10/3.50-4 CHINA.. Kiyotoo Womens Smocked Waist Harem Hippie Boho Yoga Palazzo Casual Drawstring Pants Thai Harem Pants Travel Lounge Pants. Self-Colored Working Load Limit 1/4 Diameter 1,000 lb Chicago Hardware 20010 3 Carbon Screw Pin Anchor Shackle, uxcell 1mm Steel Wire Rope Aluminum Ferrules Sleeves Silver Tone 100 Pcs. 10.13 Stroke Enerpac RC-1010 Single-Acting Alloy Steel Hydraulic Cylinder with 10 Ton Capacity Single Port, Bolt Screws 8 Moving Caster Wheels With Brake Heavy Duty Swivel Wheels Heavy Duty Castors For Furniture For Furniture Trolley Wheels With PU Rubber Cast LHT Moving Caster Wheels Castor Wheels 50mm. E 27 Flashing LED Bulb for Low Intensity Obstruction Light Red Auto-on at Night/Auto-Off by Day Replaceable.


300kg Load Bearing,2 Orientation C Double Bearing Design Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel Φ2.5/3/4 / 5in Heavy Duty Caster Trolley Brake Caster Industrial Swivel Caster


Double Bearing Design, Φ2,5/3/4 / 5in, 300kg Load Bearing, 2 Orientation C: Plate Casters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Office Chair Caster Wheels FANYF X4 Furniture Castor Wheel, Industrial Swivel Caster, Heavy Duty Caster, Trolley Brake Caster,Lightning fast delivery,Worldwide shipping available,Latest design, brand quality, fast service.