Color : B DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters

Color : B DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters,Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters Color : B DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane,Buy DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters (Color : B): Plate Casters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Free Delivery on all items,Free shipping Delivery,Easy gift-giving with free shipping. 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters Color : B DONG60q 1PCS psihoterapija-belin.si.

Color : B DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters

Color : B DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters
Color : B DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters
Color : B DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters
Color : B DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters
Color : B DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters
Color : B DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters
Color : B DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters

Color : B DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters

DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters (Color : B): Industrial & Scientific. Buy DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters (Color : B): Plate Casters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. The wheels are suitable for various household products. Make your work more efficient! 。 It is safe for all floors and will not scratch or leave marks. 。 Safe and flexible casters, with the elasticity of rubber wheels and the toughness and durability of metal wheels. 。 Ideal for various applications from DIY to industrial applications, homes, schools, shops and hospitals. 。 The material is preferred, the workmanship is excellent, and the appearance is exquisite.A variety of specifications are available. 。 The noise of these wheels is very small, making them ideal for apartments/offices and homes. Suitable for any furniture that requires wheels.。Product Name: Silent casters。Size: 8 inches。Product material : PU polyurethane。Installation height: 240mm。Wheel diameter: 200mm。Wheel width: 48mm。Floor size: 115*100mm。Center hole distance: 85*70mm。Detailed size: The picture shows.。Single wheel load: 450kg。Package contents: 1PCS.。Type: A, fixed wheel.B, universal wheel.C, brake wheel.。Product features: high load bearing, quiet, wearable.Strong grip.Wide range of uses.。Product advantages: 360o rotation, thick bracket.Smooth sliding, saving effort and effort.。The sturdy bottom plate allows the casters to securely fasten the object.。Applicable occasions: family, office, factory, school, hospital, warehouse and other occasions.。Tips: Due to manual measurement, there may be a certain gap. Please refer to the actual product for details!。Hello, we will sending for you as soon as possible. 。Arrival time is 14-21 working days.。 。

Color : B DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters
Color : B DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters
Color : B DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters
Color : B DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters
Color : B DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Color : B DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters

Color : Click in White Caster 2 50KG Swivel Castor Furniture Feet Replacement Wheels 360 Degree Roller Rubber Universal Office Chair Wheel Xuulan Xianglaa-Wheel casters Furniture Parts. HARRINGTON Spacer TCR426224230, 35mm AB Tools-US Pro Small Armature Bearing Bush Seal Puller Removal Remover Tool 19mm. 8 Gear Puller 2 Jaw Gear Pulley Removal Tool Bearing Puller Auto Mechanic. Blue 112-1/8 500 lb Capacity Fork Tube Base Vestil JIB-CB-50-8-10 Portable Jib Crane. Caplugs 99190013 Natrual Heavy-Duty Sleeve-Web Protective Netting Designed to Fit OD 3 in SW-300-66 90 ft. 6 x 19 Domestic Liftall 1EEX20 Wire Rope Sling Eye and Eye 1 x 20, Premium Orange Eye & Eye Roundsling. LIYUN Climbing Rope Rescue Rope Lifeline Escape Rope Fire Escape Rope Size : 30m. Aexit Silver Tone Chain & Rope Fittings 3/25 3mm Wire Rope Grip Cable Clamp 304 Stainless Wire Rope Clips Steel 5pcs, 10 x 10 x 5mm Thick Magnet Expert F200F-20 10 x 5mm Isotropic Y30 Ferrite Magnet Charcoal 20 Each Set, 6PCS Animal Cartoon Appearance Cute Cable Tie Cord Organizer Headset Headphone Earphone Wrap Winder/ Fixer Holder/cord Manager/cable Winder China. RWM Casters 46-SWR-0520-S-ICWB 46 Series 6-1/2 High 5 Signature Wheel with Installable Face Contact Brake Swivel Caster 5 Signature Wheel with Installable Face Contact Brake, TIANRUN Boys Lightweight Sneakers Girls Strap Athletic Running Shoes Kids Sneakers Outdoor Toddler/Little Kid/Big Kid. Benliu Fir Tree Nylon Push Mount Cable Zip Tie 8.3x0.18 Multi-Purpose Tie Wire Clips Holder Black 20 pcs. Men Linen Shirt,2019 New Summer Loose Short Sleeve Hippie Casual Fashion Pullover Button Up Yoga Tops.


Color : B DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters


Buy DONG60q 1PCS 8 Inch Mute Caster Heavy Duty Polyurethane Universal Wheel Flat Trolley Universal Wheel with Brake Furniture Casters (Color : B): Plate Casters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Free Delivery on all items,Free shipping Delivery,Easy gift-giving with free shipping.