Foaynn 2”Casters Wheels with Brake 360 Degree Plate Castors with Dual Locking No Noise Rubber Swivel Casters Heavy Duty Plate Casters Set of 4

Foaynn 2”Casters Wheels with Brake 360 Degree Plate Castors with Dual Locking No Noise Rubber Swivel Casters Heavy Duty Plate Casters Set of 4,No Noise Rubber Swivel Casters Heavy Duty Plate Casters Set of 4 Foaynn 2”Casters Wheels with Brake 360 Degree Plate Castors with Dual Locking,Foaynn 2”Casters Wheels with Brake 360 Degree Plate Castors with Dual Locking No Noise Rubber Swivel Casters Heavy Duty Plate Casters Set of 4: Industrial & Scientific,100% Original + FREE Delivery,Good products online NOW,With our 100% satisfaction guarantee. 360 Degree Plate Castors with Dual Locking No Noise Rubber Swivel Casters Heavy Duty Plate Casters Set of 4 Foaynn 2”Casters Wheels with Brake psihoterapija-belin.si.

Foaynn 2”Casters Wheels with Brake 360 Degree Plate Castors with Dual Locking No Noise Rubber Swivel Casters Heavy Duty Plate Casters Set of 4

Foaynn 2/”Casters Wheels with Brake 360 Degree Plate Castors with Dual Locking No Noise Rubber Swivel Casters Heavy Duty Plate Casters Set of 4
Foaynn 2/”Casters Wheels with Brake 360 Degree Plate Castors with Dual Locking No Noise Rubber Swivel Casters Heavy Duty Plate Casters Set of 4
Foaynn 2/”Casters Wheels with Brake 360 Degree Plate Castors with Dual Locking No Noise Rubber Swivel Casters Heavy Duty Plate Casters Set of 4
Foaynn 2/”Casters Wheels with Brake 360 Degree Plate Castors with Dual Locking No Noise Rubber Swivel Casters Heavy Duty Plate Casters Set of 4
Foaynn 2/”Casters Wheels with Brake 360 Degree Plate Castors with Dual Locking No Noise Rubber Swivel Casters Heavy Duty Plate Casters Set of 4
Foaynn 2/”Casters Wheels with Brake 360 Degree Plate Castors with Dual Locking No Noise Rubber Swivel Casters Heavy Duty Plate Casters Set of 4

Foaynn 2”Casters Wheels with Brake 360 Degree Plate Castors with Dual Locking No Noise Rubber Swivel Casters Heavy Duty Plate Casters Set of 4

Foaynn 2”Casters Wheels with Brake 360 Degree Plate Castors with Dual Locking No Noise Rubber Swivel Casters Heavy Duty Plate Casters Set of 4: Industrial & Scientific. Foaynn 2”Casters Wheels with Brake 360 Degree Plate Castors with Dual Locking No Noise Rubber Swivel Casters Heavy Duty Plate Casters Set of 4: Industrial & Scientific. Set of 4:For the convenience of the customer to install easily, a set of 4 caster wheels(all with brakes), a box with one screwdriver and twenty screws 。 Double ball bearing:Our 2 inch heavy duty top plate caster wheels can swivel easily under full heavy load and roll without resistance or jamming 。 Dual Locking:Each caster wheel has dual locking mechanism that is easy to press down and lock using your foot or hand, and it is not hard to unlock 。 Details:Polyurethane (PU) wheels,lockable and swivel,the rubber on these casters is thicker and shiny gripping,no noise and safe for all floor types 。 Wide use:Our swivel casters wheels can be used in Furniture,ottoman,coffee table,plant stands,bookshelves,shoe bins,toy bins,shopping carts,under bed storage,shoe bins,toy bins,cabinets,bookshelves,easel,plant stands and everything that can use wheels 。 Caster name: 。 。 。 Caster Wheels Size: 2”。 。 。 Caster Wheesl Color: Transparent、Red。 。 。 Material: Polyurethane (PU)、TPE rubber。 。 。 Load bearing: 150 pounds (each caster wheel)。 。 。 Total Load Capacity: 600 pounds(Counting of 4)。 。 。 Package Includes:。 。 。 4 x Caster Wheels。 。 。 x Iron screws。 。 。 1 x Screwdriver。 。 。 。 。 。 Features:suitable for indoor and outdoor,widely used in trolleys,furniture,shelves,workbench,etc. No noise,Locking,caster wheels,4 pack,Heavy duty,Swivel with brake.                         。 After Sales Service: Promise 90-day Products Exchange and Money Back. If you have any question about our swivel casters wheels,please contact us via the Amazon platform.。 。 。 。

Foaynn 2/”Casters Wheels with Brake 360 Degree Plate Castors with Dual Locking No Noise Rubber Swivel Casters Heavy Duty Plate Casters Set of 4
Foaynn 2/”Casters Wheels with Brake 360 Degree Plate Castors with Dual Locking No Noise Rubber Swivel Casters Heavy Duty Plate Casters Set of 4
Foaynn 2/”Casters Wheels with Brake 360 Degree Plate Castors with Dual Locking No Noise Rubber Swivel Casters Heavy Duty Plate Casters Set of 4

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Foaynn 2”Casters Wheels with Brake 360 Degree Plate Castors with Dual Locking No Noise Rubber Swivel Casters Heavy Duty Plate Casters Set of 4

ClimaTek Round Capacitor fits Kenmore # 1172115 30/5 uf MFD 370/440 Volt VAC. DONG60q 3 Inch 4 Inch 5 Inch Casters X4 Furniture Universal Wheel Heavy Duty Directional Belt Brake Nylon Flatbed Trolley Trailer Casters Color : A, Size : 3 inches, fits Protech # 43-20847-45 10 uf MFD 370/440 Volt VAC ClimaTek Oval Capacitor, HangDone Wire Rope 1/16 Stainless Steel 316 Aircraft Cable 100-Feet. ZGN03090W/WKSS5 200 Feet Scored Every 5 1/32 Thick 1 Roll with 478 3 x 5 pieces 1/32 Thick 3 Height 200 Feet Scored Every 5 1 Roll with Flexible Magnet Strip with White Vinyl Coating 478 3 x 5 pieces Master Magnetics Inc 3 Height, Akron Products C-3 Adjustable Floor Jack, Size : 100354CM Rubber Slow Down Device Multifunction Slope Buffer Zone Kerb Ramps 11 way bike CSQ Ramps 4CM Road Retarder. Color : A, Size : 4in Casters 2pcs Heavy Duty with Brake,Silent Shock Absorber Spring-Loaded Gate Castor Wheel Ø75mm/100mm. Rolling Wheels Save Time and Effort GDSTE Mini Wheels for Furniture,Furniture Wheels Fixed,Wheels Pastetable Directional Wheel for Furniture Storage Box,Make Small Boxes Flexible 4pcs, Easier Conveying Dropshipping for Boxes Mattress Moving Rope/Lifting Straps YISHENG-D YISHENG-D 2Pcs Household Portable Furniture Carrying Belt. 10 Width Meco Omaha 2XHDSA36L Series 2000 Extra Heavy Duty Straight Arm with Lip 10 Height 36 Length 10 Height 10 Width 36 Length, E2D401125 HARRINGTON Chain Guide, Brake Castor,Directional Casters Set of 4,4 Swivel Casters,50mm(2in) Computer Desk/Tea Table Change Casters Gflyme Caster FANYF Φ1.5/2in Furniture Casters Wheels Swivel Castors. Vestil BT-60 Heavy Duty Beam Tong 6000 lbs Capacity Vestil Manufacturing Corp.


Foaynn 2”Casters Wheels with Brake 360 Degree Plate Castors with Dual Locking No Noise Rubber Swivel Casters Heavy Duty Plate Casters Set of 4


Foaynn 2”Casters Wheels with Brake 360 Degree Plate Castors with Dual Locking No Noise Rubber Swivel Casters Heavy Duty Plate Casters Set of 4: Industrial & Scientific,100% Original + FREE Delivery,Good products online NOW,With our 100% satisfaction guarantee.