2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels

2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels,Base Ball Bearing Trolley Wheels 2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon,Buy 2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels: Plate Casters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Online activity promotion,Low price & fast shipping,with lowest price and comfort guarantee. Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels 2 Pack Swivel Casters Heavy psihoterapija-belin.si.

2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels

2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels
2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels
2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels
2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels
2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels
2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels
2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels

2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels

2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels: Industrial & Scientific. Buy 2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels: Plate Casters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Made specifically to protect hardwood, laminate, tile, slate, and all other hard floors. 。 Strong Bearing Force: Smoothly moved with no marking, won't harm your wooden floor. 。 A Solid Solution for easily positioning your steel stand to any desired area. Withstands rigorous use in warehouses, shops, restaurants, schools, and hospitals. Really helps moving it without inducing vibration, rattling, squeaking, and other hazards and annoyances. 。 Wheel Size: 100/125/150/200mm(4/5/6/8 inch); Mounting Hole Distance: 85 x 72mm, Swivel Plate Size: 114 x 100mm. 。 Max. Load of Each Wheel: 200KG/440lb; Max. Load of Two Wheels: 300KG/660lb; Max. Load of Four Wheels: 600KG/1320lb. Please make sure that it suits for your project before ordering. 。 Do you have problems with the lack of flexibility of your chair wheels because they always get stuck on the rug?。 Are you searching for a way to protect your hardwood floors from your chair?。 The new and improved polyurethane chair wheels. Not only are the polyurethane wheels offering more flexibility to move around your office, no matter the surface, but the polyurethane will protect your hardwood floors from any scratching or extra pressure, allowing you to move freely while taking care of your premium floors,transform your dull chair into a beautiful, modern piece of furniture for a minimum investment !。 Product Name: Swivel Casters。 Number of products: 2。 Material: Nylon + Steel。 Wheel diameter:100/125/150/200mm(4/5/6/8 inch)。 Overall height:135/160/180/225mm。 Mounting Hole Distance: 85 x 72mm。 Swivel Plate Size: 114 x 100mm。 Tips:。 1. We are manually measuring, there may be an error of 1-3mm, please prevail in kind.。 2. Due to the different understanding of the spotlight and the color of different people, some color differences may occur, but within a reasonable range, please choose carefully.。 3. Delivery time is usually 15-25 days. If you have not received the purchased product within 30 days, please contact us in time, we will try our best to solve it for you.。 4. If you are not satisfied with the product, please contact us and we will be happy to help you. If you are satisfied with our products, please remember to give us 5 stars. 。 。 。

2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels
2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels
2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels
2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels
2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels
2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels

Abbraccia 14x Stainless Steel Heavy Duty Pulley Pulley for Wire Ropes Corrosion Protection. Pack of 11 1 square 1 square adhesive backed Diversitech 6269 Cable tie mounts, Aftermarket Caterpillar LPG Propane Carburetor PN 9Y5061 Forklift Supply. Rack Base Jia He Furniture Mover Automatic Stand 60 cm 60 cm 30 cm ## Washing Machine Base Bracket, for Nose or Universal Mount Parker L071300300 Piston Rod Clevis for use with 1 1/16 Bore, Made In USA, Pack of 5 3/8-16 x 4-1/8 Right Hand Carbon Turnbuckle Eye Ken Forging TBE-03-RH, Nylon Type 3 Web Sling 6 ft.L 2inW. NTH 1T HARRINGTON SUSPSN Shaft 5060504 6, Plastic Non-slip Threshold Ramps Portable Outdoor Step Mat Convenience Store Supermarket Service Ramps Color : Green, Size : 49225CM 5cm/7cm Indoor Ramps, SUVs Universal Fit Complete Wind Kit. Gust Strap Car Cover Wind Protector Trucks Vans Works with Most Cars and More Protect Your Car Cover from Blowing Off in High Winds.


2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels


Buy 2 Pack Swivel Casters Heavy Duty Single Wheel Caster Wheels with Nylon Base Ball Bearing Trolley Wheels: Plate Casters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Online activity promotion,Low price & fast shipping,with lowest price and comfort guarantee.