Oxygen Nut Bung,Duralbe O2 Oxygen Sensor Nut Bung Stepped Recessed Nut Bung For M18 X 1.5 Threads-304 Stainless Steel

Oxygen Nut Bung,Duralbe O2 Oxygen Sensor Nut Bung Stepped Recessed Nut Bung For M18 X 1.5 Threads-304 Stainless Steel,For M18 X 1.5 Threads-304 Stainless Steel Oxygen Nut Bung,Duralbe O2 Oxygen Sensor Nut Bung Stepped Recessed Nut Bung, Duralbe O2 Oxygen Sensor Nut Bung Stepped Recessed Nut Bung For M18 X 1,5 Threads-304 Stainless Steel: Socket Wrenches - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Oxygen Nut Bung,High Quality Low Cost,24/7 friendly Customer Service,Hottest Online Products at the Hottest Prices. Sensor Nut Bung Stepped Recessed Nut Bung For M18 X 1.5 Threads-304 Stainless Steel Oxygen Nut Bung,Duralbe O2 Oxygen psihoterapija-belin.si.

Oxygen Nut Bung,Duralbe O2 Oxygen Sensor Nut Bung Stepped Recessed Nut Bung For M18 X 1.5 Threads-304 Stainless Steel

Oxygen Nut Bung,Duralbe O2 Oxygen Sensor Nut Bung Stepped Recessed Nut Bung For M18 X 1.5 Threads-304 Stainless Steel
Oxygen Nut Bung,Duralbe O2 Oxygen Sensor Nut Bung Stepped Recessed Nut Bung For M18 X 1.5 Threads-304 Stainless Steel
Oxygen Nut Bung,Duralbe O2 Oxygen Sensor Nut Bung Stepped Recessed Nut Bung For M18 X 1.5 Threads-304 Stainless Steel
Oxygen Nut Bung,Duralbe O2 Oxygen Sensor Nut Bung Stepped Recessed Nut Bung For M18 X 1.5 Threads-304 Stainless Steel
Oxygen Nut Bung,Duralbe O2 Oxygen Sensor Nut Bung Stepped Recessed Nut Bung For M18 X 1.5 Threads-304 Stainless Steel

Oxygen Nut Bung,Duralbe O2 Oxygen Sensor Nut Bung Stepped Recessed Nut Bung For M18 X 1.5 Threads-304 Stainless Steel

Oxygen Nut Bung,Duralbe O2 Oxygen Sensor Nut Bung Stepped Recessed Nut Bung For M18 X 1.5 Threads-304 Stainless Steel: Home Improvement. Buy Oxygen Nut Bung, Duralbe O2 Oxygen Sensor Nut Bung Stepped Recessed Nut Bung For M18 X 1.5 Threads-304 Stainless Steel: Socket Wrenches - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. ★【SCOPE OF APPLICATION】If you use a nut, it is convenient for your car to start, and it is suitable for all models.This will be one of the best options for you to modify your own car. 。 ★【PREMIUM QUALITY】O2 Sensor Bung made of 304 stainless steel, which ensures that it is durable and practical,high hardness,anti-rust, strong and sturdy. 。 ★【FITMENT】Stainless steel material assure long-term use. Standard M18 X 1.5 thread.Please check the compatibility before purchasing the product. 。 ★【EASY TO INSTALLATION】The nut plug is easy to install and does not take much time, you can choose to install it yourself.Professionally manufactured, easy installation, directly replace the old or broken one. 。 ★【HIGH PERFORMANCE】Unique stepped design gives you a better sense of use.provide high accuracy, assure high performance. 。 Characteristic: 。 Made of high quality material for durability and reliability. 。 provide high accuracy, assure high performance. 。 Unique stepped design gives you a better sense of use. 。 Stainless steel material assure long-term use. Standard M18 X 1.5 thread. 。 Delicate design, heavier and sturdier than you initially expected. 。 。 。 。 。 Specifications: 。 Condition: Brand New 。 Color: Show as Picture 。 Material: Stainless Steel 。 。 。 。 。 Package List: 。 1 * Nut Bung 。 。 。 。 。 Note: 。 1. Please kindly confirm the fitment before ordering to make sure this item is perfectly fit. 。 2. It is easy to install, but professional installation is highly recommended. 。 。 。 。

Oxygen Nut Bung,Duralbe O2 Oxygen Sensor Nut Bung Stepped Recessed Nut Bung For M18 X 1.5 Threads-304 Stainless Steel
Oxygen Nut Bung,Duralbe O2 Oxygen Sensor Nut Bung Stepped Recessed Nut Bung For M18 X 1.5 Threads-304 Stainless Steel
Oxygen Nut Bung,Duralbe O2 Oxygen Sensor Nut Bung Stepped Recessed Nut Bung For M18 X 1.5 Threads-304 Stainless Steel

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Oxygen Nut Bung,Duralbe O2 Oxygen Sensor Nut Bung Stepped Recessed Nut Bung For M18 X 1.5 Threads-304 Stainless Steel

Sunex 215zm 1/2-Inch Drive 15-mm 12-Point Impact Socket, Aluminum Reversible Air Drill Pneumatic Drill Drilling for Furniture Machine Production Maintenance. Direct Mail 32-in-1 Precision Screwdriver Set Mobile Phone Mini Magnetic Screwdriver Set Mobile Tool Laptop, Yadianna Ratchet Combination Metric Wrench Set Hand Tools Torque Gear Socket Nut Tools a set of key Color : 15mm 1 piece, Quill Spring Feed Return Coil Spring Assembly 41 x 6 x 0.7mm 3PCS 3.2Ft Long uxcell Drill Press Return Spring, SUPVOX 1 Pair Medium Keyboard Marimba Mallets with Maple Handle Hard Yarn Head Blue. Coil Building Kit DIY tool kit set for home and Jewelry Repairs,9 in 1 Leather case-Screwdriver+Winding Coil Jig+Steel Brush+Stainless steel Scissors+Tweezer+Pliers. FidgetKute 3/16-inch CR-V Steel Long Arm Ball End Point Hex Key L-Wrench 120mm Length 2pcs Show One Size, Tuff Stuff 95161 5 Inch Needle Nose Plier With Dipped Handle. 1/4 to 9/16 #512392 Duo-Fast EWC-5018A 20 Ga General Purpose Electric Stapler. UNEXTATI Ultra-Thin Tempered Glass Screen Protector for Huawei Honor 5X, Huawei Honor 5X Screen Protector Anti-Glare 2 Pack Anti-Bubble Anti-Scratch. RIVERWELD TIG Welding Accessory Kit Collet Body 10N30 Collet 90º Alumina Cup for Torch SR WP 17 18 26 10PK. Crescent 1/2 Drive 12 Point Standard SAE Socket 13/16 CDS59N. Extreme Heat/Fire Resistant Gloves Leather with Kevlar Stitching Mitts Perfect for Welding/Oven/Grill/BBQ/Mig/Fireplace/Stove/Pot Holder/Tig Welder/Animal Handling. SOFIALXC Sandpaper Pads Style Hook/Loop 1/3 Sheet Sanding Sander-8 Hole 240#50 Pieces, Multipurpose Handheld Adjustable Culinary Soldering Welding Table Top Butane Torch, Pisos Laminado Guillotinas Para Cortar De Suelos Vinilo y Piso Laminados Acero. RadioShack 15W/30W Dual-Heat Soldering Iron. Raw Materials 2 X 2 ALUMINUM 6061 SQUARE FLAT BAR 12 long T6511 Solid Mill Stock/GOOD Quality NEW.


Oxygen Nut Bung,Duralbe O2 Oxygen Sensor Nut Bung Stepped Recessed Nut Bung For M18 X 1.5 Threads-304 Stainless Steel


Duralbe O2 Oxygen Sensor Nut Bung Stepped Recessed Nut Bung For M18 X 1,5 Threads-304 Stainless Steel: Socket Wrenches - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Oxygen Nut Bung,High Quality Low Cost,24/7 friendly Customer Service,Hottest Online Products at the Hottest Prices.