uxcell 20 Pcs Vertical Panel Mounted 4 Pin 1.3x3.5mm Power Jack DC Socket

uxcell 20 Pcs Vertical Panel Mounted 4 Pin 1.3x3.5mm Power Jack DC Socket,Socket uxcell 20 Pcs Vertical Panel Mounted 4 Pin 1.3x3.5mm Power Jack DC,3x3,5mm Power Jack DC Socket - -,uxcell 20 Pcs Vertical Panel Mounted 4 Pin 1,Flagship Stores,shop for things you love,Quick delivery,Buy Now Guaranteed Satisfied,Released the latest recent burst of promotions! Mounted 4 Pin 1.3x3.5mm Power Jack DC Socket uxcell 20 Pcs Vertical Panel psihoterapija-belin.si.

uxcell 20 Pcs Vertical Panel Mounted 4 Pin 1.3x3.5mm Power Jack DC Socket

uxcell 20 Pcs Vertical Panel Mounted 4 Pin 1.3x3.5mm Power Jack DC Socket
uxcell 20 Pcs Vertical Panel Mounted 4 Pin 1.3x3.5mm Power Jack DC Socket
uxcell 20 Pcs Vertical Panel Mounted 4 Pin 1.3x3.5mm Power Jack DC Socket
uxcell 20 Pcs Vertical Panel Mounted 4 Pin 1.3x3.5mm Power Jack DC Socket
uxcell 20 Pcs Vertical Panel Mounted 4 Pin 1.3x3.5mm Power Jack DC Socket

uxcell 20 Pcs Vertical Panel Mounted 4 Pin 1.3x3.5mm Power Jack DC Socket

uxcell 20 Pcs Vertical Panel Mounted 4 Pin 1.3x3.5mm Power Jack DC Socket - -. Product Name : Power Jack DC Socket;Model : DC044 。 Type : 1.3x3.5mm Socket;Pin Number : 4 。 Size(Pin Not Included) : 9.3 x 8 x 5mm/0.36" x 0.315" x 0.2"(L*W*T);Materials : Metal, Plastic 。 Color : Silver Tone, Black;Weight : 13g 。 Package Content : 20 Pcs power Jack DC Socket 。 。DC power jack 3.5x1.3mm, female, 4 pin.。 。 。 。

uxcell 20 Pcs Vertical Panel Mounted 4 Pin 1.3x3.5mm Power Jack DC Socket

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

uxcell 20 Pcs Vertical Panel Mounted 4 Pin 1.3x3.5mm Power Jack DC Socket

25mm Corrosion Shank for Dremel Removal of Rust ODOMY 20Pcs Brass Coated Wire Drill Brush Wheel & Cup Brush Set 1 Paint and Longer Life, Rigid Pipe Strap uxcell 16mm 2 Holes Tube Straps 304 Stainless Steel Tension Tube Clamp 4pcs 0.6, Non-Sparking Ampco Safety Tools M-39 Screwdriver Kit Non-Magnetic Corrosion Resistant, Todayday Enjoy for Your Life 64 in 1 Portable Professional Screwdriver Repair Open Tool Kits,Professional and Practical Compact and Portable, Red 2 Gauge Torbon X 100% Copper Premium Industrial Grade Extra Flexible Welding Cable 600 Volt Black+Red Combo 15 Feet Each Black. uxcell Magnetic T30 Torx Screwdriver with 4 Inch Cr-V Steel Shaft. Directional Drilling Tape Measure Wide Blade Imperial Inch/Foot Bottom Hole Assembly Metric 40 Foot Tape Measure Class II BHA Tape Engineer Scale, Bigsweety T-Wrench Gift small metal wrench Durable Metal Material Black Skateboard Debugging Tool,Portable Size to Carry with,black. 500mm Strap Wrench Chacerls Oil Filter Spanner 500mm Rubber Strap Wrench Jar Lids Tighten Loosen Plumbing Tool Universal Oil Filter Spanner, Heavy Duty High Speed Cut-Off Tool, 2.4-4.8mm Pneumatic Rivet Gun Color : Yellow Pistol Type Riveting Tool. Soldering Metal Electric Soldering Iron Stand Useful Solid Metal Base Bracket Holder Support Station Frame Portable for Electrical Working, Color : Silver, Size : 30m XIONGHAIZI Ruler 20/30/50 M Disc Steel Tape Measure Long Steel Tape Measure Large-scale Engineering Measuring Ruler 20/30/50mx10mm, SI FANG Air Die Grinder 1/4 Air Die Grinder Pneumatic Abrasive Machine For Stone Metal Grinding,Straight Grinder, Acetylene Cutting Torch Tips Harris Style Medium Duty 6290 Size 2,2 Pack. 7pcs S2 Steel Magnetic Screw Driver Bit Set Ball Head Mini Screwdriver Set Hand Tools H2 H2.5 H3,H4,H5,H6,H8 Hand Repair Kits. TEKTON 1/2-Inch Drive by 12-Inch Quick-Release Swivel Head Ratchet 72-Tooth Round Head 1492, XUXUWA Wrench Hand Tools 2Pcs Universal Wrench Set Snap and Grip Key Wrench 6-32mm for Nuts and Bolts Multi-Function Hand Tools. Bahco BAHSL79 79PC 1/4 & 1/2IN SQDR Socket Set Orange Slim.


uxcell 20 Pcs Vertical Panel Mounted 4 Pin 1.3x3.5mm Power Jack DC Socket


3x3,5mm Power Jack DC Socket - -,uxcell 20 Pcs Vertical Panel Mounted 4 Pin 1,Flagship Stores,shop for things you love,Quick delivery,Buy Now Guaranteed Satisfied,Released the latest recent burst of promotions!