97 99 333 End Sleeves/Ferrules with Collar 14mm for 1 5mm 200 Pcs In Black

97 99 333 End Sleeves/Ferrules with Collar 14mm for 1 5mm 200 Pcs In Black,Pcs In Black 97 99 333 End Sleeves/Ferrules with Collar 14mm for 1 5mm 200, 5mm 200 Pcs, In Black - -,97 99 333 End Sleeves/Ferrules with Collar 14mm for 1,Best Trade in Prices,Authenticity Guaranteed,Get fast delivery and great savings at 20% Off Clearance. with Collar 14mm for 1 5mm 200 Pcs In Black 97 99 333 End Sleeves/Ferrules psihoterapija-belin.si.

97 99 333 End Sleeves/Ferrules with Collar 14mm for 1 5mm 200 Pcs In Black

97 99 333 End Sleeves//Ferrules with Collar 14mm for 1 5mm 200 Pcs In Black
97 99 333 End Sleeves//Ferrules with Collar 14mm for 1 5mm 200 Pcs In Black
97 99 333 End Sleeves//Ferrules with Collar 14mm for 1 5mm 200 Pcs In Black
97 99 333 End Sleeves//Ferrules with Collar 14mm for 1 5mm 200 Pcs In Black
97 99 333 End Sleeves//Ferrules with Collar 14mm for 1 5mm 200 Pcs In Black
97 99 333 End Sleeves//Ferrules with Collar 14mm for 1 5mm 200 Pcs In Black

97 99 333 End Sleeves/Ferrules with Collar 14mm for 1 5mm 200 Pcs In Black

97 99 333 End Sleeves/Ferrules with Collar 14mm for 1, 5mm 200 Pcs. In Black - -. Length of crimp area: 8 mm 。 Cable: 1, 50 mm² 。 American wire gauge (AWG): 15 。 There are years of experience in each Knipex pliers as well as the know-how of many specialists. The quality of our pliers lies in the SUM of many functions and properties which are ideally coordinated with each other. Designed and manufactured with a high degree of reliability and subjected to rigorous tests. We are an independent, traditional family business, concentrating on the development and manufacture of quality pliers and associated tools. As a think tank in our product segment, we make work more effective, easier and safer. We maintain good, longstanding relations to our customers and business partners on the basis of a high degree of efficiency and reliability. As a manufacturer with a well-known and highly regarded brand, we have high quality standards that extend to all products and everything we do. We want to consistently do justice to the trust in us and in our brand, and to constantly renew this trust. 。 。 。

97 99 333 End Sleeves//Ferrules with Collar 14mm for 1 5mm 200 Pcs In Black

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

97 99 333 End Sleeves/Ferrules with Collar 14mm for 1 5mm 200 Pcs In Black

Astro Pneumatic Tool 74310 10-Piece 3/8 Drive Flex Socket Set Metric 6 Point. SKEW-T FILLET WELD GAUGE Welding angel inspection gage ulnar test ruler. 【, CHUNSHENN Clamp Multimeter, ACM01 AC Current Digital Clamp Auto Range 2000 Counts Multimeter DC/AC Voltage Resistance Tester with Clamp Lighting, Drill Bit Set Drill Set, 6PCS Titanium Step Drill Bit Set with Automatic Center Punch 50 Sizes in 5 High Speed Steel Drill Bits Set for Sheet Metal with Aluminum Case. Facom SC.76 Socket Spanner 12-Sided 10 mm Rouge et Noir. Bicycle Wrench Front Fork Spanner Repair Tools Double Head MTB Bike Parts Accessories A, Magic Tap Relv Hd Cutter Flush 2622NB Ergo Erem. CRV DIN3113 NEO 09-707 Combination Spanner 7 x 110 mm, Ideal 36-243 1/8-Inch Electronic Cabinet Tip Screwdriver with 6-Inch Shank, 11pcs Thread Machine Taps Set Tap Holders Accessoires Professional Alloy Steel Screw Thread Tap Set M1 /M1.2/M1.4/M1.6/M1.7/M1.8/M2/M2.5/M3/M3.5. Sarora 5PCS 220V 60W Soldering Iron Core Heating Element Replacement Welding Tool. Black ViCiCA Digital Tire Inflator with Pressure Gauge Medium 250 PSI Air Chuck and Compressor Accessories Heavy Duty with Rubber Hose and Quick Connect Coupler for 0.1 Display Resolution, 10-Inch Magnetic Socket Extension Tool Linkhood 3/8-Inch Drive by 5/8-Inch Magnetic Swivel Spark Plug Socket Tool. Oil Tank Gauging Tapes Handheld Explosion-proof Oil Tank Measuring Tape Fuel Measuring Device with Stainless Steel Ruler & Brass Plumb Bobs only in Metric 10M, 360Pc Wire Terminal Assortment Connector Auto Quick Disconnect Wiring Spade Ring.


97 99 333 End Sleeves/Ferrules with Collar 14mm for 1 5mm 200 Pcs In Black


5mm 200 Pcs, In Black - -,97 99 333 End Sleeves/Ferrules with Collar 14mm for 1,Best Trade in Prices,Authenticity Guaranteed,Get fast delivery and great savings at 20% Off Clearance.