NBK Japan MJC-65K-RD 1 1/4 inch to 35mm Jaw-type Flexible Coupling

NBK Japan MJC-65K-RD 1 1/4 inch to 35mm Jaw-type Flexible Coupling,Japan MJC-65K-RD 1 1/4 inch to 35mm Jaw-type Flexible Coupling NBK,NBK Japan MJC-65K-RD 1 1/4 inch to 35mm Jaw-type Flexible Coupling: Industrial & Scientific,First-class design and quality,World-renowned Fashion Site,All With Price Promise Guarantee. inch to 35mm Jaw-type Flexible Coupling NBK Japan MJC-65K-RD 1 1/4 psihoterapija-belin.si.

NBK Japan MJC-65K-RD 1 1/4 inch to 35mm Jaw-type Flexible Coupling

NBK Japan MJC-65K-RD 1 1//4 inch to 35mm Jaw-type Flexible Coupling
NBK Japan MJC-65K-RD 1 1//4 inch to 35mm Jaw-type Flexible Coupling
NBK Japan MJC-65K-RD 1 1//4 inch to 35mm Jaw-type Flexible Coupling
NBK Japan MJC-65K-RD 1 1//4 inch to 35mm Jaw-type Flexible Coupling
NBK Japan MJC-65K-RD 1 1//4 inch to 35mm Jaw-type Flexible Coupling
NBK Japan MJC-65K-RD 1 1//4 inch to 35mm Jaw-type Flexible Coupling

NBK Japan MJC-65K-RD 1 1/4 inch to 35mm Jaw-type Flexible Coupling

NBK Japan MJC-65K-RD 1 1/4 inch to 35mm Jaw-type Flexible Coupling: Industrial & Scientific. NBK Japan MJC-65K-RD 1 1/4 inch to 35mm Jaw-type Flexible Coupling: Industrial & Scientific. NBK Japan MJC-65K-RD 1 1/4 inch to 35mmJaw-type Flexible CouplingNBK Japan MJC-65K-RD 1 1/4 inch to 35mm Jaw-type Flexible Coupling, this is a Jaw type flexible coupling. The bellows allows eccentricity, angularmisalignment, and end-play. Coupling Bore 1 Diameter: 1 1/4 inchCoupling Bore 2 Diameter: 35mmCoupling Length: 90Coupling Outer Diameter:65Material: StainlessThis is a jaw type flexible coupling.Tight Fit enables transmission with zero backlash at low torque.Easy fit allows you to assemble and partition the hub and sleeve smoothly.Excellent flexibility allows eccentricityangular misalignment and twisting vibration to be accepted.It has electrical insulationMade in Japan Coupling Insert Spider Color: Varies according to ex-stockQuantity: OneALWBCFMWrench Torque(N-m)653590152.517.5M815NBK Japan MJC-65K-RD 1 1/4 inch to 35mm Jaw-type Flexible CouplingMJC-65K-RD-1 1-4inch-35mm 。 。 。

NBK Japan MJC-65K-RD 1 1//4 inch to 35mm Jaw-type Flexible Coupling

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

NBK Japan MJC-65K-RD 1 1/4 inch to 35mm Jaw-type Flexible Coupling

3/8 Bore Steel Phoenix Mfg V-Groove Idler Pulley 2.75 Diameter. Ball Bearings Thrust Bearing Thrust Ball Bearing Industrial Parts Stamping Cage Low Noise 2RS Seal Dustproof 51114, Rubber D&D PowerDrive 3L590 NAPA Automotive Replacement Belt 1 Band, 4.3307 Shaft Diameter TCM 99434 Stainless Steel 99 Repair Sleeve, 3 Stud Length JW Winco 6T3W10N NY-LEV Series WN 9100.1 Stainless Steel Stud Type Leveling Mount without Lag Bolt Holes 800 Pounds Static Load 3 Stud Length J.W Winco Inc. Glass Filled Nylon Plastic Base with Non-Skid Pad 3/8-16 Thread Size, Elesa 329541-ESD Leveling Element 7.24 Height x 3.94 Diameter 7.24 Height x 3.94 Diameter ESD Conductive Technopolymer Base Pack of 4 M16 Stainless Steel Stem Pack of 4 NBR Rubber No-Slip Disc, Linear Translation Stage RW‑A85 Aluminum Alloy Linear Sliding Table Manually Rotating High Accuracy Coarse Adjustment for Mechanical Device 85mm. 1.11 Extended Length 302 Stainless Steel Pack of 10 Extension Spring 0.18 OD 0.034 Wire Size 0.88 Free Length 1.11 Extended Length E01800340880S Inch 0.18 OD 0.034 Wire Size 29.16 lbs/in Spring Rate 7.47 lbs Load Capacity 0.88 Free Length, 805lbf Static Load Capacity WJB 6200-ZZ Series Deep Groove Ball Bearing 1740lbf Dynamic Load Capacity 35mm OD 15mm ID Metric WJB 6202-ZZ Deep Groove Ball Bearing 11mm Width Double Sheilded. 2.047 x 2.835 x 0.315 2.047 x 2.835 x 0.315 Dichtomatik Partner Factory TCM 52X72X8VTF-BX FKM/Carbon Steel Oil Seal TF Type. Hilitand 6902-2RS Full Ceramic Ball Bearing High Precision Sealed ZrO2 Ball Bearing 15x28x7mm, Boston Gear F710-5PK-B6-G6 NSNP. Rexnord-Linkbelt 568-RC100-4-OL 1-1/4 Pitch Cottered Offset Link. HF0812 10pcs 8mm/10mm I.D 12mm/16mm O.D Drawn Cup Needle Roller Bearing Open End for Machinery Manufacturing Deep Groove Ball Bearing. US Tsubaki PL080X120 PL080X120 AS POWER-LOCK.


NBK Japan MJC-65K-RD 1 1/4 inch to 35mm Jaw-type Flexible Coupling


NBK Japan MJC-65K-RD 1 1/4 inch to 35mm Jaw-type Flexible Coupling: Industrial & Scientific,First-class design and quality,World-renowned Fashion Site,All With Price Promise Guarantee.