2 x 3/4 Keyway 8-1/8 Bore Lovejoy 69790445367 HERCUFLEX FX Series 45367 FX 5.5S Steel Rigid Hub 11.28 OD 6.91 Length Through Bore

2 x 3/4 Keyway 8-1/8 Bore Lovejoy 69790445367 HERCUFLEX FX Series 45367 FX 5.5S Steel Rigid Hub 11.28 OD 6.91 Length Through Bore,FX 5.5S Steel Rigid Hub 11.28 OD 6.91 Length Through Bore 2 x 3/4 Keyway 8-1/8 Bore Lovejoy 69790445367 HERCUFLEX FX Series 45367, 8-1/8" Bore, 11,28" OD, 2" x 3/4" Keyway, 6,91" Length Through Bore: Industrial & Scientific,Lovejoy 69790445367 HERCUFLEX FX Series 45367 FX 5,5S Steel Rigid Hub,Free Shipping and Returns,Online activity promotion,FREE RETURNS & FREE 7-DAY SHIPPING WORLDWIDE. Bore Lovejoy 69790445367 HERCUFLEX FX Series 45367 FX 5.5S Steel Rigid Hub 11.28 OD 6.91 Length Through Bore 2 x 3/4 Keyway 8-1/8 psihoterapija-belin.si.

2 x 3/4 Keyway 8-1/8 Bore Lovejoy 69790445367 HERCUFLEX FX Series 45367 FX 5.5S Steel Rigid Hub 11.28 OD 6.91 Length Through Bore

2 x 3//4 Keyway 8-1//8 Bore Lovejoy 69790445367 HERCUFLEX FX Series 45367 FX 5.5S Steel Rigid Hub 11.28 OD 6.91 Length Through Bore
2 x 3//4 Keyway 8-1//8 Bore Lovejoy 69790445367 HERCUFLEX FX Series 45367 FX 5.5S Steel Rigid Hub 11.28 OD 6.91 Length Through Bore
2 x 3//4 Keyway 8-1//8 Bore Lovejoy 69790445367 HERCUFLEX FX Series 45367 FX 5.5S Steel Rigid Hub 11.28 OD 6.91 Length Through Bore
2 x 3//4 Keyway 8-1//8 Bore Lovejoy 69790445367 HERCUFLEX FX Series 45367 FX 5.5S Steel Rigid Hub 11.28 OD 6.91 Length Through Bore
2 x 3//4 Keyway 8-1//8 Bore Lovejoy 69790445367 HERCUFLEX FX Series 45367 FX 5.5S Steel Rigid Hub 11.28 OD 6.91 Length Through Bore

2 x 3/4 Keyway 8-1/8 Bore Lovejoy 69790445367 HERCUFLEX FX Series 45367 FX 5.5S Steel Rigid Hub 11.28 OD 6.91 Length Through Bore

Lovejoy 69790445367 HERCUFLEX FX Series 45367 FX 5.5S Steel Rigid Hub, 8-1/8' Bore, 11.28' OD, 2' x 3/4' Keyway, 6.91' Length Through Bore: Industrial & Scientific. Lovejoy 69790445367 HERCUFLEX FX Series 45367 FX 5.5S Steel Rigid Hub, 8-1/8" Bore, 11.28" OD, 2" x 3/4" Keyway, 6.91" Length Through Bore: Industrial & Scientific. The Hercuflex coupling has increase nominal torque, larger maximum bore size and longer service life. It is interchangeable with standard AGMA flange interface. 。 。 。

2 x 3//4 Keyway 8-1//8 Bore Lovejoy 69790445367 HERCUFLEX FX Series 45367 FX 5.5S Steel Rigid Hub 11.28 OD 6.91 Length Through Bore

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

2 x 3/4 Keyway 8-1/8 Bore Lovejoy 69790445367 HERCUFLEX FX Series 45367 FX 5.5S Steel Rigid Hub 11.28 OD 6.91 Length Through Bore

QS 1/4 L 30 0.250 In D 1566 Steel 30 In Thomson Shaft, Flange Linear Motion Bearing Flange Linear Motion Bearing Long Square Steel High Accuracy for Electronic Machinery LMK50LUU. TBWOODS 466.33.2424 HUCO-FLEX M 33 1/4-1/4, Pack of 2, Simple-Style Leather Case for Samsung Galaxy A70 Flip Cover fit for Samsung Galaxy A70 Business Gifts. Ochoos 6pcs or 10pcs S698-2RS 8x19x6 mm ABEC-7 Stainless Steel Hybrid Si3n4 Ceramic Bearing 698RS 698 2RS CB LD Fishing Reel 8196 Length: 10pcs, ID x 0.878 in OD x 0.75 in Genuine Oilite Length Sintered Bronze Sleeve Bearing 0.753 in SAE 841, no logo Durable Bearing 609/10 609-10 Z ZZ Chrome Steel Bearing ABEC-1 10x24x7 mm Miniature Ball Bearings 609/10 RS 2RS Bearing 609/10ZZ 609/10RS 4 PCS Size : 609 10 RS. yotijar CF10/KR22 Stud Type Track Cam Follower Roller. D&D PowerDrive 6742 Kevlar V Belt Aramid. Qty. of 10 Boston Gear PLASTIC SPUR GEAR YPB3214, UCWTPL205CW AMI FACTORY NEW! 25MM WIDE SET SCREW WHITE TAKE-UP 2 OPEN COVERS. Bore Diameters 25 mm and 32 mm Aluminum A2017 NBK MJC-55-EBL-25-32 Jaw Flexible Coupling Set Screw Type. D&D PowerDrive 1411348 Beckorarnley World Parts Replacement Belt. 24.80 Length 9/32 Top Width Gates 7M630 Polyflex Belt 7M Section, 2 Band Rubber D&D PowerDrive BX112/02 Banded Belt 21/32 x 115 OC. VXB Brand Japan MJC-40-BL 11/16 inch to 20mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:20mm Coupling Length 66 Coupling Outer Diameter:40. Mcgill Mcyr 8 S Precision Bearings 24X14x8mm Mcyr 8 S, 6202-2NSE9 cm NACHI Bearing 6202-2NSE Seals 6202-2RS Bearings 6202 RS Japan.


2 x 3/4 Keyway 8-1/8 Bore Lovejoy 69790445367 HERCUFLEX FX Series 45367 FX 5.5S Steel Rigid Hub 11.28 OD 6.91 Length Through Bore


8-1/8" Bore, 11,28" OD, 2" x 3/4" Keyway, 6,91" Length Through Bore: Industrial & Scientific,Lovejoy 69790445367 HERCUFLEX FX Series 45367 FX 5,5S Steel Rigid Hub,Free Shipping and Returns,Online activity promotion,FREE RETURNS & FREE 7-DAY SHIPPING WORLDWIDE.