1207500 Inch Pounds Item Torque Lovejoy 69790434511 Steel HercuFlex FX Series 34511 FCX 6 Hub 6-5/8 Bore 7.41 Length Through Bore 12.29 OD 1-3/4 x 3/4 Keyway

1207500 Inch Pounds Item Torque Lovejoy 69790434511 Steel HercuFlex FX Series 34511 FCX 6 Hub 6-5/8 Bore 7.41 Length Through Bore 12.29 OD 1-3/4 x 3/4 Keyway,FCX 6 Hub 6-5/8 Bore 7.41 Length Through Bore 12.29 OD 1-3/4 x 3/4 Keyway 1207500 Inch Pounds Item Torque Lovejoy 69790434511 Steel HercuFlex FX Series 34511, 12,29" OD, 7,41" Length Through Bore, 1-3/4" x 3/4" Keyway, 1207500 Inch Pounds Item Torque: Industrial & Scientific,Lovejoy 69790434511 Steel HercuFlex FX Series 34511 FCX 6 Hub, 6-5/8" Bore,satisfaction guarantee,Shopping now,Both comfortable and chic,24/7 Customer Service,Shop online today to enjoy flexible payment options. Lovejoy 69790434511 Steel HercuFlex FX Series 34511 FCX 6 Hub 6-5/8 Bore 7.41 Length Through Bore 12.29 OD 1-3/4 x 3/4 Keyway 1207500 Inch Pounds Item Torque psihoterapija-belin.si.

1207500 Inch Pounds Item Torque Lovejoy 69790434511 Steel HercuFlex FX Series 34511 FCX 6 Hub 6-5/8 Bore 7.41 Length Through Bore 12.29 OD 1-3/4 x 3/4 Keyway

1207500 Inch Pounds Item Torque Lovejoy 69790434511 Steel HercuFlex FX Series 34511 FCX 6 Hub 6-5//8 Bore 7.41 Length Through Bore 12.29 OD 1-3//4 x 3//4 Keyway
1207500 Inch Pounds Item Torque Lovejoy 69790434511 Steel HercuFlex FX Series 34511 FCX 6 Hub 6-5//8 Bore 7.41 Length Through Bore 12.29 OD 1-3//4 x 3//4 Keyway
1207500 Inch Pounds Item Torque Lovejoy 69790434511 Steel HercuFlex FX Series 34511 FCX 6 Hub 6-5//8 Bore 7.41 Length Through Bore 12.29 OD 1-3//4 x 3//4 Keyway
1207500 Inch Pounds Item Torque Lovejoy 69790434511 Steel HercuFlex FX Series 34511 FCX 6 Hub 6-5//8 Bore 7.41 Length Through Bore 12.29 OD 1-3//4 x 3//4 Keyway
1207500 Inch Pounds Item Torque Lovejoy 69790434511 Steel HercuFlex FX Series 34511 FCX 6 Hub 6-5//8 Bore 7.41 Length Through Bore 12.29 OD 1-3//4 x 3//4 Keyway
1207500 Inch Pounds Item Torque Lovejoy 69790434511 Steel HercuFlex FX Series 34511 FCX 6 Hub 6-5//8 Bore 7.41 Length Through Bore 12.29 OD 1-3//4 x 3//4 Keyway
1207500 Inch Pounds Item Torque Lovejoy 69790434511 Steel HercuFlex FX Series 34511 FCX 6 Hub 6-5//8 Bore 7.41 Length Through Bore 12.29 OD 1-3//4 x 3//4 Keyway

1207500 Inch Pounds Item Torque Lovejoy 69790434511 Steel HercuFlex FX Series 34511 FCX 6 Hub 6-5/8 Bore 7.41 Length Through Bore 12.29 OD 1-3/4 x 3/4 Keyway

Lovejoy 69790434511 Steel HercuFlex FX Series 34511 FCX 6 Hub, 6-5/8' Bore, 12.29' OD, 7.41' Length Through Bore, 1-3/4' x 3/4' Keyway, 1207500 Inch Pounds Item Torque: Industrial & Scientific. Lovejoy 69790434511 Steel HercuFlex FX Series 34511 FCX 6 Hub, 6-5/8" Bore, 12.29" OD, 7.41" Length Through Bore, 1-3/4" x 3/4" Keyway, 1207500 Inch Pounds Item Torque: Industrial & Scientific. The Hercuflex coupling has increase nominal torque, larger maximum bore size and longer service life. It is interchangeable with standard AGMA flange interface. 。 。 。

1207500 Inch Pounds Item Torque Lovejoy 69790434511 Steel HercuFlex FX Series 34511 FCX 6 Hub 6-5//8 Bore 7.41 Length Through Bore 12.29 OD 1-3//4 x 3//4 Keyway

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

1207500 Inch Pounds Item Torque Lovejoy 69790434511 Steel HercuFlex FX Series 34511 FCX 6 Hub 6-5/8 Bore 7.41 Length Through Bore 12.29 OD 1-3/4 x 3/4 Keyway

0.375 x 0.188 Keyway 1.438 Bore 4.88 Overall Coupling Length 0.375 x 0.188 Keyway 69790406109 1.438 Bore 4.88 Overall Coupling Length Inch 3850 in-lbs Max Torque Lovejoy 06109 Size 1050 Grid Coupling Hub, 36mm Width SKF 2309 EM/C3 Double Row Self-Aligning Bearing Brass Cage Metric ABEC 1 Precision Open 100mm OD 45mm Bore C3 Clearance, 3.15 Base Diameter Zinc Plated and Blue Passivated Finish Winco 440.1-80-3/8-16-100-KR Series GN 440.1 Carbon Steel Leveling Feet with Fixing Lug and Plastic Base Cap J.W Inch Size 3.94 Thread Length 3.15 Base Diameter Inc. 3/8-16 Thread Size. Silver Cen-Tec Systems 94698 10 Ft Hose for Home and Shop Vacuums with Expanded Multi-Brand Power Tool Adapter Set for Dust Collection, 24 1/2 inch Length Linear Motion NB Stainless Steel Shaft 21413 SFWS6, Double Seal Contact Angle 15 Degree 125 mm OD BAR 116HCRRUH Heavy Preload Spindle Barden Bearings 116HCRRUH Angular Contact Single Ball Bearing Bore 80 mm, 1-5/16 ZINC WIDE SET SCREW TEFLON PILOTED FLANGE CART AMI UCFCF207-21TCMZ2. PU Leather Flip Cover Compatible with Samsung Galaxy S20 Plus Elegant butterfly3 Wallet Case for Samsung Galaxy S20 Plus, 60WA10HUBTL2012#3 Falk New Coupling, Continental ContiTech 20180103 AK74-1 7/16 FHP Bored-to-Size Single A Groove Sheaves, 15134-0505 DC Power Cords 5 Circuit 450MM Picoblade, Pack of 20, Setscrew Locking Collar Cast Iron Housing Standard Duty Regreasable Felt Seals 2-1/8 Bore 5-1/8 Between Frames Sealmaster ST-34 Take-Up Unit 1-1/16 Slot Width, Enameled Magnet Winding Wire BNTECHGO 16 AWG Magnet Wire 0.0492 Diameter 1 Spool Coil Red Temperature Rating 155℃ Widely Used for Transformers Inductors 4 oz Enameled Copper Wire. 53 millimeters OD Climax Part 2MISCC-30-30SKW T303 Stainless Steel Clamping Coupling M 6 x 16 Clamp Screw 83 millimeters length 30 millimeters X 30 millimeters bore, Cover for Leather Luxury Business Kickstand Card Holders Mobile Phone case Flip Cover LQinuan Samsung Galaxy S9 Flip Case, Color: NU408EM Fevas SHLNZB Bearing 1Pcs NU408 NU408E NU408M NU408EM NU408ECM 4011027mm Brass Cage Cylindrical Roller Bearings.


1207500 Inch Pounds Item Torque Lovejoy 69790434511 Steel HercuFlex FX Series 34511 FCX 6 Hub 6-5/8 Bore 7.41 Length Through Bore 12.29 OD 1-3/4 x 3/4 Keyway


12,29" OD, 7,41" Length Through Bore, 1-3/4" x 3/4" Keyway, 1207500 Inch Pounds Item Torque: Industrial & Scientific,Lovejoy 69790434511 Steel HercuFlex FX Series 34511 FCX 6 Hub, 6-5/8" Bore,satisfaction guarantee,Shopping now,Both comfortable and chic,24/7 Customer Service,Shop online today to enjoy flexible payment options.