1-1/8 OD Ruland PCR18-8-6-SS Clamping Beam Coupling 34 lb-in Nominal Torque 1-1/2 Length 3/8 Bore B Diameter 1/2 Bore A Diameter Stainless Steel Inch

1-1/8 OD Ruland PCR18-8-6-SS Clamping Beam Coupling 34 lb-in Nominal Torque 1-1/2 Length 3/8 Bore B Diameter 1/2 Bore A Diameter Stainless Steel Inch,Length 3/8 Bore B Diameter 1/2 Bore A Diameter Stainless Steel Inch 1-1/8 OD Ruland PCR18-8-6-SS Clamping Beam Coupling 34 lb-in Nominal Torque 1-1/2, Inch, 1/2" Bore A Diameter, 3/8" Bore B Diameter, 1-1/8" OD, 1-1/2" Length, 34 lb-in Nominal Torque: Industrial & Scientific,Ruland PCR18-8-6-SS Clamping Beam Coupling, Stainless Steel,more choice, more savings,New Fashions Have Landed,Get the best new styles for weekend getaways. Beam Coupling 34 lb-in Nominal Torque 1-1/2 Length 3/8 Bore B Diameter 1/2 Bore A Diameter Stainless Steel Inch 1-1/8 OD Ruland PCR18-8-6-SS Clamping psihoterapija-belin.si.

1-1/8 OD Ruland PCR18-8-6-SS Clamping Beam Coupling 34 lb-in Nominal Torque 1-1/2 Length 3/8 Bore B Diameter 1/2 Bore A Diameter Stainless Steel Inch

1-1//8 OD Ruland PCR18-8-6-SS Clamping Beam Coupling 34 lb-in Nominal Torque 1-1//2 Length 3//8 Bore B Diameter 1//2 Bore A Diameter Stainless Steel Inch
1-1//8 OD Ruland PCR18-8-6-SS Clamping Beam Coupling 34 lb-in Nominal Torque 1-1//2 Length 3//8 Bore B Diameter 1//2 Bore A Diameter Stainless Steel Inch
1-1//8 OD Ruland PCR18-8-6-SS Clamping Beam Coupling 34 lb-in Nominal Torque 1-1//2 Length 3//8 Bore B Diameter 1//2 Bore A Diameter Stainless Steel Inch
1-1//8 OD Ruland PCR18-8-6-SS Clamping Beam Coupling 34 lb-in Nominal Torque 1-1//2 Length 3//8 Bore B Diameter 1//2 Bore A Diameter Stainless Steel Inch
1-1//8 OD Ruland PCR18-8-6-SS Clamping Beam Coupling 34 lb-in Nominal Torque 1-1//2 Length 3//8 Bore B Diameter 1//2 Bore A Diameter Stainless Steel Inch

1-1/8 OD Ruland PCR18-8-6-SS Clamping Beam Coupling 34 lb-in Nominal Torque 1-1/2 Length 3/8 Bore B Diameter 1/2 Bore A Diameter Stainless Steel Inch

Ruland PCR18-8-6-SS Clamping Beam Coupling, Stainless Steel, Inch, 1/2' Bore A Diameter, 3/8' Bore B Diameter, 1-1/8' OD, 1-1/2' Length, 34 lb-in Nominal Torque: Industrial & Scientific. Ruland PCR18-8-6-SS Clamping Beam Coupling, Stainless Steel, Inch, 1/2" Bore A Diameter, 3/8" Bore B Diameter, 1-1/8" OD, 1-1/2" Length, 34 lb-in Nominal Torque: Industrial & Scientific. This stainless steel clamping four beam coupling is intended for use in angular, parallel, and axial misalignment scenarios requiring zero backlash and more torque capacity and torsional stiffness than an aluminum coupler provides. Beam couplings, a type of flexible coupling, use one or more spiral slots cut in a single piece of metal rod to form a "spring" center section, referred to as a helical coil or beam. The beam portions of the coupling flex to accommodate misalignment while continuing to convey power between the attached shafts. With four beams, each flex point corrects for a specific misalignment, which helps prevent stress on shaft bearings. This beam coupling corrects angular misalignment up to 3 degrees, parallel misalignment up to 0.015", and axial motion up to 0.010". This beam coupling's clamp-style mount can be installed or replaced without moving the shafts, which eases installation. Its single-piece construction provides longer service life than couplings with moving parts. The stainless steel coupling is resistant to corrosion and can operate in temperatures ranging from -40 to 350 degrees F. This clamping four beam coupling is suitable for use in power transmission applications such as encoders, stepper drives, and servo drives.。Flexible couplings are used to link two rotating shafts that are not aligned in order to transmit the rotational power, known as torque, from one shaft to the other. Most flexible couplings consist of two hubs and a middle assembly; each hub attaches to a shaft while the middle assembly flexes between the hubs to accommodate the misalignment of the two shafts. Shaft misalignments are generally either parallel or angular and cause complications to transmitting rotational power from one shaft to another in the form of stresses, loads, vibrations, and other forces, which vary from one type of misalignment to another. Flexible couplings are used in a broad range of applications, such as in motor vehicles, conveyors, escalators, agricultural, forestry and mining equipment, aeronautics, robotics and space exploration, among others.。 manufactures shaft collars, rigid couplings, and zero-backlash motion control couplings. The company, founded in 1937 and headquartered in Marlborough, MA, complies with Restriction of Hazardous Substances (RoHS) and Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH) standards.。 。 。 。

1-1//8 OD Ruland PCR18-8-6-SS Clamping Beam Coupling 34 lb-in Nominal Torque 1-1//2 Length 3//8 Bore B Diameter 1//2 Bore A Diameter Stainless Steel Inch

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

1-1/8 OD Ruland PCR18-8-6-SS Clamping Beam Coupling 34 lb-in Nominal Torque 1-1/2 Length 3/8 Bore B Diameter 1/2 Bore A Diameter Stainless Steel Inch

5PCS high Loading 6200RS Nylon PA66 Bearing Roller Wheel V Groove Window Furniture Sliding Wheel Pulley 1050VV Ochoos V1050-16. Flip Cover fit for Huawei Mate 20 Business Gifts Simple-Style Leather Case for Huawei Mate 20. C193E-062-0.625 x 1.1875 Locking Assembly Series C193, Lovejoy Size D6B Universal Joint 1.00 Outer Diameter 3/4 Round Bore and 3/4 Round Bore No Setscrew No Keyway 3.38 Overall Length 3/4 Round Bore and 3/4 Round Bore 1.00 Outer Diameter 3.38 Overall Length 68514444261, H Jason Industrial 300H100 1/2-inch Pitch Standard Timing Belt. HP Hewlett Packard A-3106-53 08590-60201 Spectrum Analyzer Front Panel T84503. uxcell 5mm to 6mm Bore Rigid Coupling Set Screw L25XD20 Aluminum Alloy,Shaft Coupler Connector,Motor Accessories,2pcs, Bronze 8 Pitch 14.5 Degree Pressure Angle 12 Teeth RH 45 Degree Helix Boston Gear HB812R Plain Helical Gear 0.750 Bore, Cast Bronze C93200 Plain Bunting Bearings CB203016 Sleeve Bearings 1-1/4 Bore x 1-7/8 OD x 2 Length 1-1/4 Bore x 1-7/8 OD x 2 Length CB203016A1 SAE 660, Browning Split Taper Bushing 24 mm Bore H 24 mm.


1-1/8 OD Ruland PCR18-8-6-SS Clamping Beam Coupling 34 lb-in Nominal Torque 1-1/2 Length 3/8 Bore B Diameter 1/2 Bore A Diameter Stainless Steel Inch


Inch, 1/2" Bore A Diameter, 3/8" Bore B Diameter, 1-1/8" OD, 1-1/2" Length, 34 lb-in Nominal Torque: Industrial & Scientific,Ruland PCR18-8-6-SS Clamping Beam Coupling, Stainless Steel,more choice, more savings,New Fashions Have Landed,Get the best new styles for weekend getaways.