66 Coupling Outer Diameter:40 VXB Brand Japan MJC-40-ERD 3/8 inch to 9/16 inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:9/16 inch Coupling Length

66 Coupling Outer Diameter:40 VXB Brand Japan MJC-40-ERD 3/8 inch to 9/16 inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:9/16 inch Coupling Length,inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:9/16 inch Coupling Length 66 Coupling Outer Diameter:40 VXB Brand Japan MJC-40-ERD 3/8 inch to 9/16,VXB Brand Japan MJC-40-ERD 3/8 inch to 9/16 inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:9/16 inch Coupling Length: 66 Coupling Outer Diameter:40: Industrial & Scientific,Explosion style low price,Free all field Freight delivery,Incredible shopping paradise,World-renowned fashion, Flagship Quality. Brand Japan MJC-40-ERD 3/8 inch to 9/16 inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:9/16 inch Coupling Length 66 Coupling Outer Diameter:40 VXB psihoterapija-belin.si.

66 Coupling Outer Diameter:40 VXB Brand Japan MJC-40-ERD 3/8 inch to 9/16 inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:9/16 inch Coupling Length

66 Coupling Outer Diameter:40 VXB Brand Japan MJC-40-ERD 3//8 inch to 9//16 inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:9//16 inch Coupling Length
66 Coupling Outer Diameter:40 VXB Brand Japan MJC-40-ERD 3//8 inch to 9//16 inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:9//16 inch Coupling Length
66 Coupling Outer Diameter:40 VXB Brand Japan MJC-40-ERD 3//8 inch to 9//16 inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:9//16 inch Coupling Length
66 Coupling Outer Diameter:40 VXB Brand Japan MJC-40-ERD 3//8 inch to 9//16 inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:9//16 inch Coupling Length
66 Coupling Outer Diameter:40 VXB Brand Japan MJC-40-ERD 3//8 inch to 9//16 inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:9//16 inch Coupling Length
66 Coupling Outer Diameter:40 VXB Brand Japan MJC-40-ERD 3//8 inch to 9//16 inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:9//16 inch Coupling Length
66 Coupling Outer Diameter:40 VXB Brand Japan MJC-40-ERD 3//8 inch to 9//16 inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:9//16 inch Coupling Length
66 Coupling Outer Diameter:40 VXB Brand Japan MJC-40-ERD 3//8 inch to 9//16 inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:9//16 inch Coupling Length

66 Coupling Outer Diameter:40 VXB Brand Japan MJC-40-ERD 3/8 inch to 9/16 inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:9/16 inch Coupling Length

VXB Brand Japan MJC-40-ERD 3/8 inch to 9/16 inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:9/16 inch Coupling Length: 66 Coupling Outer Diameter:40: Industrial & Scientific. VXB Brand Japan MJC-40-ERD 3/8 inch to 9/16 inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:9/16 inch Coupling Length: 66 Coupling Outer Diameter:40: Industrial & Scientific. Coupling Bore 1 Diameter:3/8 inch 。 Coupling Bore 2 Diameter:9/16 inch 。 Coupling Length: 66 。 Coupling Outer Diameter:40 。 7-15 days shipping 。 Brand, NBK Japan MJC-40-ERD 3/8 inch to 9/16 inch。Jaw-type Flexible Coupling。NBK Japan MJC-40-ERD 3/8 inch to 9/16 inch Jaw-type Flexible Coupling, this is a Jaw type flexible coupling. The bellows allows eccentricity, angularmisalignment, and end-play. 。Coupling Bore 1 Diameter: 3/8 inch。Coupling Bore 2 Diameter: 9/16 inch。Coupling Length: 66。Coupling Outer Diameter:40。Material: Stainless。This is a jaw type flexible coupling.。Tight Fit enables transmission with zero backlash at low torque.。Easy fit allows you to assemble and partition the hub and sleeve smoothly.。Excellent flexibility allows eccentricityangular misalignment and twisting vibration to be accepted.。It has electrical insulation。Made in Japan 。Coupling Insert Spider Color: Varies according to ex-stock。Quantity: One。ALWBCFMWrench Torque(N-m)。40256612212.5M54。NBK Japan MJC-40-ERD 3/8 inch to 9/16 inch Jaw-type Flexible Coupling。MJC-40-ERD-3-8inch-9-16inch 。 。 。

66 Coupling Outer Diameter:40 VXB Brand Japan MJC-40-ERD 3//8 inch to 9//16 inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:9//16 inch Coupling Length

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

66 Coupling Outer Diameter:40 VXB Brand Japan MJC-40-ERD 3/8 inch to 9/16 inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:9/16 inch Coupling Length

SSCSS SYSPEND Series Swivel Coupling Hoffman SYSPEND HMI Sanitary Enclosures Enclosure Accessory SSCSS. 2.500 Roller Diameter 2.500 Roller Diameter Miller Bearings SMI PCR-2-1/2 Plain Stud Type Smith Bearing PCR-2 1/2 Smith-Trax Bearings. Pillow Block Low IPTCI Housing NPPL 215 Nickel Plate. Skyjacker N8044 Softride Nitro Shock Absorber. Plastic Bushing 1-1/4 to 1. HHIP 8600-3402 Gear for 3 Ton Ratchet Type Arbor Press 56 mm ID. Ochoos 2pcs 6x12mm Shaft Coupler Flexible Coupling 6mm to 12mm D25 L30 for 3D Printer Stepper Motor, D&D PowerDrive 3VK850/15 Kevlar Banded Belt 85 Length 3/8 x 85 OC 15 Band. 12 D.P 46 PRESSURE ANGLE TEETH 14.5 DEGREE Boston Gear 11136 GD46A DIAMETRAL PITCH. 19 Teeth 3/4 Finished Bore 5/8 Pitch 3/4 Finished Bore Bearings Ltd. TRITAN 50BS19H X 3/4 Finished Bore B-Hub Sprocket 5/8 Pitch, FRACTIONAL HORSEPOWER V-BELT, 19 Outside Length, 1/2-inch Top Width, 11/32-inch Thick Fidelity Industrial 4L190 FHP, LIMEI-ZEN XYZ Linear Guide Sliding Track SEMXYZ-80 Bearing Fine-Tuning Sliding Table 80x80mm Manual Trimming Platform for Laboratory Accuracy Inspection Linear Guide Rail.


66 Coupling Outer Diameter:40 VXB Brand Japan MJC-40-ERD 3/8 inch to 9/16 inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:9/16 inch Coupling Length


VXB Brand Japan MJC-40-ERD 3/8 inch to 9/16 inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:9/16 inch Coupling Length: 66 Coupling Outer Diameter:40: Industrial & Scientific,Explosion style low price,Free all field Freight delivery,Incredible shopping paradise,World-renowned fashion, Flagship Quality.