Aluminum 39 mm Length 5 mm Bore 1770 rpm 25 mm OD Clamp-On Oldham Coupling Hub

Aluminum 39 mm Length 5 mm Bore 1770 rpm 25 mm OD Clamp-On Oldham Coupling Hub,Clamp-On Oldham Coupling Hub Aluminum 39 mm Length 5 mm Bore 1770 rpm 25 mm OD, Aluminum, 1770 rpm: Clamp-On - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Clamp-On Oldham Coupling Hub - 5 mm Bore, 25 mm OD, 39 mm Length,Products with Free Delivery,Buy direct from the factory,lowest prices around,Make Sure You Already Have it,merchandise we offer in the online store! mm Bore 1770 rpm 25 mm OD Clamp-On Oldham Coupling Hub Aluminum 39 mm Length 5 psihoterapija-belin.si.

Aluminum 39 mm Length 5 mm Bore 1770 rpm 25 mm OD Clamp-On Oldham Coupling Hub

Aluminum 39 mm Length 5 mm Bore 1770 rpm 25 mm OD Clamp-On Oldham Coupling Hub
Aluminum 39 mm Length 5 mm Bore 1770 rpm 25 mm OD Clamp-On Oldham Coupling Hub
Aluminum 39 mm Length 5 mm Bore 1770 rpm 25 mm OD Clamp-On Oldham Coupling Hub
Aluminum 39 mm Length 5 mm Bore 1770 rpm 25 mm OD Clamp-On Oldham Coupling Hub
Aluminum 39 mm Length 5 mm Bore 1770 rpm 25 mm OD Clamp-On Oldham Coupling Hub
Aluminum 39 mm Length 5 mm Bore 1770 rpm 25 mm OD Clamp-On Oldham Coupling Hub
Aluminum 39 mm Length 5 mm Bore 1770 rpm 25 mm OD Clamp-On Oldham Coupling Hub
Aluminum 39 mm Length 5 mm Bore 1770 rpm 25 mm OD Clamp-On Oldham Coupling Hub

Aluminum 39 mm Length 5 mm Bore 1770 rpm 25 mm OD Clamp-On Oldham Coupling Hub

Clamp-On Oldham Coupling Hub - 5 mm Bore, 25 mm OD, 39 mm Length, Aluminum, 1770 rpm: Industrial & Scientific. Buy Clamp-On Oldham Coupling Hub - 5 mm Bore, 25 mm OD, 39 mm Length, Aluminum, 1770 rpm: Clamp-On - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. screw clamp type: Clamp-On 。 maximum parallel misalignment: 0.80 in 。 bore diameter: 5 mm 。 torsional stiffness: 1770 in-lb/rad 。 outside diameter: 25 mm 。 High torsional stiffness. Maximum temperature 176 F (80 C). Aluminum hubs with a Polyacetal insert. Available in setscrew or clamping style hubs。Speicfication: screw clamp type: Clamp-On。maximum parallel misalignment: 0.80 in。bore diameter: 5 mm。torsional stiffness: 1770 in-lb/rad。outside diameter: 25 mm。maximum angular misalignment: 3 。coupling overall length: 39 mm。screw thread size: M3。length through bore: 16.5 mm。series: MOL。hub material: Aluminum。maximum rpm: 1770 rpm。 。 。 。

Aluminum 39 mm Length 5 mm Bore 1770 rpm 25 mm OD Clamp-On Oldham Coupling Hub

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Aluminum 39 mm Length 5 mm Bore 1770 rpm 25 mm OD Clamp-On Oldham Coupling Hub

Hub 86511582 6 Bolt Parts Express, Ina SL014914-A Cylindrical Roller Bearing. NEW! UEPPL208-24CW 1-1/2 WIDE ACCU-LOC WHITE PILLOW BLOCK 2 OPN COV AMI, 20 D.P TEETH Boston Gear 10820 GA60B DIAMETRAL PITCH 60 PRESSURE ANGLE 14.5 DEGREE, 1/2x43 1676460 1676460SM 1601695SM NEW Belt for REPLACEMENT SIMPLICITY 1601695. BOGE 32-D92-0 Shock Absorbers. Aramid D&D PowerDrive 8VK4000/03 Kevlar Banded Belt 1 x 400 OC 3 Band, uxcell 0.3 inches Threaded Stem Bolt Type Ball Transfer Bearing Unit Roller Silver Tone. NBK Japan MJC-65K-BL 1/2 inch to 1 inch Jaw-type Flexible Coupling. 6205-2RS1NRC3GJN SKF New Single Row Ball Bearing, High-Performance Urethane Flat Belting 1 3/4 inch Width 100 ft Length Orange. Romantic GiftCaiqinlen Linear Optical Axle Bracket Stable Low Friction Durable Firm Optical Sliding Rail Guide Rods Accuracy Equipment for Measuring Equipment Electronic Equipment. S10X22 W/Spline Ametric Metric Single Universal Joint 48 mm Length Steel Construction Standard DIN 808 10 mm Bore 25 mm Outside Diameter 12 mm Bore Depth, Mfg Code 1-052, Steel 5.94 ID Climax Metals C415E-593 Series 415 Locking Assembly 5-15/16 Shaft Diameter 3.23 Width. BEMONOC 2GT Timing Belt 102-2GT-6 Rubber Conveyor Belt L=102mm W=6mm 51 Teeth in Closed Loop for 3D Printer Pack Of 10pcs BBQ Driver. S6000-2RS Stainless Steel Bearing 10x26x8 Sealed Ball Bearings VXB, CUCNPHA 207 22 IPTCI NICKEL PLATED HANGER UNIT W/CHROME, 5208ENRC3 Consolidated New Double Row Ball Bearing, Replaces Ford Ind./ NH D1NN-P743A Alto 023712-230-FRD1 Friction Clutch Plate. Rubber D&D PowerDrive 580XL050 Timing Belt.


Aluminum 39 mm Length 5 mm Bore 1770 rpm 25 mm OD Clamp-On Oldham Coupling Hub


Aluminum, 1770 rpm: Clamp-On - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Clamp-On Oldham Coupling Hub - 5 mm Bore, 25 mm OD, 39 mm Length,Products with Free Delivery,Buy direct from the factory,lowest prices around,Make Sure You Already Have it,merchandise we offer in the online store!