VXB Brand Japan MJC-40-BL 9.525mm to 10mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:10mm Coupling Length 66 Coupling Outer Diameter:40

VXB Brand Japan MJC-40-BL 9.525mm to 10mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:10mm Coupling Length 66 Coupling Outer Diameter:40,2 Diameter:10mm Coupling Length 66 Coupling Outer Diameter:40 VXB Brand Japan MJC-40-BL 9.525mm to 10mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore,VXB Brand Japan MJC-40-BL 9,525mm to 10mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:10mm Coupling Length: 66 Coupling Outer Diameter:40: Industrial & Scientific,Quick delivery,Get the Best Deals,Discover tens of thousands of new products. to 10mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:10mm Coupling Length 66 Coupling Outer Diameter:40 VXB Brand Japan MJC-40-BL 9.525mm psihoterapija-belin.si.

VXB Brand Japan MJC-40-BL 9.525mm to 10mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:10mm Coupling Length 66 Coupling Outer Diameter:40

VXB Brand Japan MJC-40-BL 9.525mm to 10mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:10mm Coupling Length 66 Coupling Outer Diameter:40
VXB Brand Japan MJC-40-BL 9.525mm to 10mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:10mm Coupling Length 66 Coupling Outer Diameter:40
VXB Brand Japan MJC-40-BL 9.525mm to 10mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:10mm Coupling Length 66 Coupling Outer Diameter:40
VXB Brand Japan MJC-40-BL 9.525mm to 10mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:10mm Coupling Length 66 Coupling Outer Diameter:40
VXB Brand Japan MJC-40-BL 9.525mm to 10mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:10mm Coupling Length 66 Coupling Outer Diameter:40

VXB Brand Japan MJC-40-BL 9.525mm to 10mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:10mm Coupling Length 66 Coupling Outer Diameter:40

VXB Brand Japan MJC-40-BL 9.525mm to 10mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:10mm Coupling Length: 66 Coupling Outer Diameter:40: Industrial & Scientific. VXB Brand Japan MJC-40-BL 9.525mm to 10mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:10mm Coupling Length: 66 Coupling Outer Diameter:40: Industrial & Scientific. Coupling Bore 1 Diameter:9.525mm 。 Coupling Bore 2 Diameter:10mm 。 Coupling Length: 66 。 Coupling Outer Diameter:40 。 7-15 days shipping 。 VXB Brand, NBK Japan MJC-40-BL 9.525mm to 10mm。Jaw-type Flexible Coupling。NBK Japan MJC-40-BL 9.525mm to 10mm Jaw-type Flexible Coupling, this is a Jaw type flexible coupling. The bellows allows eccentricity, angularmisalignment, and end-play. 。Coupling Bore 1 Diameter: 9.525mm。Coupling Bore 2 Diameter: 10mm。Coupling Length: 66。Coupling Outer Diameter:40。Material: Stainless。This is a jaw type flexible coupling.。Tight Fit enables transmission with zero backlash at low torque.。Easy fit allows you to assemble and partition the hub and sleeve smoothly.。Excellent flexibility allows eccentricityangular misalignment and twisting vibration to be accepted.。It has electrical insulation。Made in Japan 。Coupling Insert Spider Color: Varies according to ex-stock。Quantity: One。ALWBCFMWrench Torque(N-m)。40256612212.5M54。NBK Japan MJC-40-BL 9.525mm to 10mm Jaw-type Flexible Coupling。MJC-40-BL-9.525mm-10mm 。 。 。

VXB Brand Japan MJC-40-BL 9.525mm to 10mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:10mm Coupling Length 66 Coupling Outer Diameter:40

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

VXB Brand Japan MJC-40-BL 9.525mm to 10mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:10mm Coupling Length 66 Coupling Outer Diameter:40

Cover for Samsung Galaxy S8 Leather Mobile Phone case Card Holders Kickstand Extra-Shockproof Business with Free Waterproof-Bag Black8 Samsung Galaxy S8 Flip Case. Clamp-On Rigid Coupling Bright CLC Series Side 1: 1.7500 in Bore Ruland Manufacturing Co Inc CLC-28-28-SS Side 2: 1.7500 in Bore 303 Stainless Steel, 47 mm Length Double Sealed Single Row High Carbon Chrome Bearing Steel 12.0 mm Width C3 Clearance 47 mm Height Shuster 6005 2RS JEM Deep Groove Ball Bearing 25.0 mm ID 47 mm OD. Carbon Steel Case of 10 Hudson Bearings BT-1 Flange Mounted Nylon Ball Transfer with Stainless Steel Support Ball 35 lbs Load Capacity 1 Diameter. Cover for Leather Card Holders Kickstand Mobile Phone Cover Extra-Durable Business Flip Cover iPhone 8 Plus Flip Case, 90 mm ID 52.4 mm Width URB 23218 MC3W33 URB 23218 MC3W33 Spherical Roller Bearing 160 mm OD W33 Oil Groove Machined Brass Cage, RuiJinHao Samsung Galaxy S7 Edge Flip Case Leather Cover Extra-Protective Business Wallet case Owl Cute Design Sling Card Slot Brown. 20207T FAG New Spherical Roller Bearing. INA GE25-UK-2RS-A PLAIN SPHERICAL BEARING, Diameter: MR85ZZ Ochoos MR85 MR85Z MR85ZZ 5x8x2.5mm 675 675Z Shielded Miniature Mini Deep Groove Ball Bearings Single Row L-850ZZ 582.5mm. uxcell 6pcs CY-16B 5/8-inch Bearing Steel Roller Ball Flange Conveyor Transfer Unit, NEW! UKX06+HS2306 7/8 MEDIUM DUTY WIDE ADAPTER SLEEVE BEARING INSERT AMI.


VXB Brand Japan MJC-40-BL 9.525mm to 10mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:10mm Coupling Length 66 Coupling Outer Diameter:40


VXB Brand Japan MJC-40-BL 9,525mm to 10mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:10mm Coupling Length: 66 Coupling Outer Diameter:40: Industrial & Scientific,Quick delivery,Get the Best Deals,Discover tens of thousands of new products.