ABEC-1 S6009 Z ZZ S 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm 2PCS

ABEC-1 S6009 Z ZZ S 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm 2PCS,SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm 2PCS ABEC-1 S6009 Z ZZ S 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings,Buy SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm (2PCS) ABEC-1 S6009 Z ZZ S 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings: Deep-Groove Ball Bearings - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,A daily low price store,Research and Shopping online,Satisfaction Guaranteed,Satisfaction Guaranteed on Thousands of Items. 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm 2PCS ABEC-1 S6009 Z ZZ S psihoterapija-belin.si.

ABEC-1 S6009 Z ZZ S 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm 2PCS

ABEC-1 S6009 Z ZZ S 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm 2PCS
ABEC-1 S6009 Z ZZ S 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm 2PCS
ABEC-1 S6009 Z ZZ S 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm 2PCS
ABEC-1 S6009 Z ZZ S 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm 2PCS
ABEC-1 S6009 Z ZZ S 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm 2PCS

ABEC-1 S6009 Z ZZ S 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm 2PCS

SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm (2PCS) ABEC-1 S6009 Z ZZ S 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings: Industrial & Scientific. Buy SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm (2PCS) ABEC-1 S6009 Z ZZ S 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings: Deep-Groove Ball Bearings - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Model Number: S6009ZZ 。 Torque Capacity: 45*75*16mm 。 Surface Roughness: Ra 0.05 。 Structure: Deep Groove 。 Coatings: 440C Stainless Steel 。 WHY 440C STAINLESS steel?。Good corrosion resistance to water and many weak chemicals。Corrosion resistance can be improved by passivation。Good for temperatures up to 300°C。Slightly softer than chrome steel so lower load ratings。Will corrode in salt water or salt spray and poor resistance to acids/alkalis。More expensive than chrome steel。TECHNICAL SPECS。Item: S6009ZZ。Structure: Deep Groove。Material: 440C Stainless Steel ( prefix "S" )。Bore Dia (d): 45 mm。Outer Dia (D): 75 mm。Width (B): 16 mm。Closures: Metal Shielded(ZZ)。Lubrication: Grease。Magnetic: little 。Hardness: 58HRC。Corrosion Resistance: General。Clearance: C0。Grades: ABEC Grades 1。Dynamic Load Rating (Cr) (Newtons): 21000 。Static Load Rating (Cor) (Newtons): 15100。Ball Qty: 12。Ball Dia (Dw): 8.731 mm。Weight: 245 g。Quantity: 1 Lot = 2 PCS。What is 440C?。A martensitic stainless steel. It's composed of these major alloy elements (I don't list the minor elements since they don't play a major role):。Carbon: 0.95-1.25% This increases hardenability and wear resistance, but decreases toughness in higher amounts.。Manganese: 45% This is added to reduce brittleness and improve forgeability, hardenability, and reducing deformation.。Silicon: 30% This is a deoxidizer and improves hot-forming properties.。Chromium: 17.00-18.00% Added only to high alloy tool steels, this improves hardenability, high wear resistance, toughness, and corrosion resistance.。Molybdenum: 50% Improves deep hardening and toughness.。These basic elements (along with iron) are a simple combination that works well together, and has for many decades.。This alloy is technically classified as UNS (Unified Numbering System) S44044. It's also classified as SAE (Society for Automotive Engineers) as 51440C.。The American Iron and Steel Institute classifies it as 440C martensitic st。 。

ABEC-1 S6009 Z ZZ S 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm 2PCS
ABEC-1 S6009 Z ZZ S 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm 2PCS
ABEC-1 S6009 Z ZZ S 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm 2PCS
ABEC-1 S6009 Z ZZ S 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm 2PCS
ABEC-1 S6009 Z ZZ S 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm 2PCS
ABEC-1 S6009 Z ZZ S 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm 2PCS

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

ABEC-1 S6009 Z ZZ S 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm 2PCS

UCP205 Pillow Block Bearing Locking Screw Lock Pack of 2 25 mm Inner Diameter cast Iron/Chrome Steel. 2 Piece Clamp 1-3/8 Bore Dia Steel Rigid Shaft Coupling. Cover for Leather Card Holders Premium Business mobile phone Cover Kickstand Flip Cover iPhone 11 Pro Max Flip Case, Steel FAG 22222E1C3Fag Spherical Roller Bearing. McGill MCF 62A S Crowned Cam Follower 24 mm Stud Dia 49.5 mm Stud Length 62 mm Roller Dia 29 mm Roller Width Crowned. Steel Cage 80 mm OD Normal Clearance Double Sealed NTN 63307LLB 35 mm Bore ID Non-Contact NTN Bearing 63307LLB Single Row Deep Groove Radial Ball Bearing 34.9 mm Width. 1-3/8 Bore Size G&G 008-6122 OEM Weld on Hubs 2A Hub Series Standard Keyways: 5/16 1-3/8 Bore Size G&G Manufacturing. NUP307ET NSK New Cylindrical Roller Bearing. 1040 Shaft Hub 1-5/8 3/8kw. Double Seal Peer Bearing 9502H 6200 Series Radial Bearings 11 mm Width 34.93 mm OD 15.875 mm ID. Samsung Galaxy S10 Plus Flip Case Cover for Leather Luxury Business Kickstand Cell Phone Cover Card Holders Flip Cover. Consolidated Bearing TRIPLE RING SEALS FOR SAF LER-122.


ABEC-1 S6009 Z ZZ S 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm 2PCS


Buy SUOFEILAIMU-PHONE CASE Durable Bearing S6009ZZ Deep Groove Bearing 457516 mm (2PCS) ABEC-1 S6009 Z ZZ S 6009 440C Stainless Steel S6009Z Ball Bearings: Deep-Groove Ball Bearings - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,A daily low price store,Research and Shopping online,Satisfaction Guaranteed,Satisfaction Guaranteed on Thousands of Items.