Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm

Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm,Track Linear Motion System 4X13X7mm Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail,Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm: Industrial & Scientific,New fashion new quality,buy the latest best merchandise,Save even more with Free Pickup + Discount. Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove psihoterapija-belin.si.

Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm

Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm
Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm
Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm
Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm
Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm

Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm

Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm: Industrial & Scientific. Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm: Industrial & Scientific. 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley For Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm 。 Features: 。 These bearings are made from high quality carbon steel for durability and long service life. 。 They are double shielded to avoid contaminants entering and save lubricant. 。 Bearings have 1.8mm deep U groove that generally ride on a rail or track. 。 These are specialized bearings that are used in many linear motion systems. 。 There comes total 10 pieces bearings which you may use for many different projects. 。 Specifications: 。 Material: Carbon steel 。 Model: U624ZZ 。 Inner Diameter: 4mm / 0.15" 。 Outer Diameter: 13mm / 0.51" 。 Height: 7mm / 0.27" 。 U Groove Width: 5.2mm / 0.2" 。 U Groove Depth: 1.8mm / 0.07" 。 Quantity: 10pcs 。 Package includes: 。 10 x Bearings 。 If you are satisfied with our products, Pls give us 5 Stars。It is impossible to address issues if we do not know about them!。About shipping 。4. The images shown are not the actual item and are for your reference only.。5. SERVICE TRANSIT TIME is provided by the carrier and excludes weekends and holidays. Transit times may vary, particularly during the holiday season.。7. Due to stock status and time differences, we will choose to ship your item from our first available warehouse for fast delivery.。8. We seller are not in charge of import duty, buyer is responsible for that. Any dispute caused by this is unreasonable.。9. BR buyer please provide the cpf or cnpj, it will be better for you to get it more quickly. thanks。 Return and 。Item specifics:。Model number: U624ZZ。Coatings: Nickel。Material: Carbon Steel。Torque capacity: Ball Bearing Guide Pulley。Surface roughness: Ra 1.6。Structure: Spline 。 。 。

Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm
Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm
Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm
Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm
Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm
Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm

FAG 22324E1A-M Spherical Roller Bearing 260mm OD Brass Cage 1080kN Dynamic Load Capacity Schaeffler Technologies Co. 120mm ID 1160kN Static Load Capacity 2600rpm Maximum Rotational Speed Normal Clearance Metric 86mm Width Straight Bore, D&D PowerDrive FBA838 Lucas Machine DIV Replacement Belt Rubber. FACTORY NEW! AMI 1-7/16 WIDE ACCU-LOC WHITE TAKE-UP UETPL207-23W. Browning R1 3 5/8 Split Taper Bushing 3-5/8 Bore. 1 Set of Thrust Needle Bearing with 2 Washers 40x 60x 3 mm. 0.500 Bore B Boston Gear BG11468 Shaft Coupling 0.375 Bore A Shear Type 1.000 Hub Diameter BG11-4 Coupling Size 2.250 Overall Length 0.375 Bore A 0.500 Bore B 2.250 Overall Length 1.000 Hub Diameter, 1270 mm Long PJ Tooth Profile 5PJ1270 Ametric® Metric Poly-V Belt Mfg Code 1-043 5 Ribs 2.34 mm Pitch,. 3/8 Bore A Diameter Ruland PSR20-6-4-A Set Screw Beam Coupling 1-1/4 OD 81 lb-in Nominal Torque 1-1/2 Length Polished Aluminum 1/4 Bore B Diameter Inch. Cast Bronze C96900 Bunting Bearings TMCB111420 Sleeve Bearings Plain 11/16 Bore x 7/8 OD x 2-1/2 Length 11/16 Bore x 7/8 OD x 2-1/2 Length TMCB111420A1, 6176 mm F606Z Flanged Deep Groove Ball Bearings F606 ZZ Industrial Products DINGGUANGHE-CUP Flanged Bearings F606ZZ Flanged Bearing ABEC-5 10PCS, Joomen CNC 20MM Linear Guideway rail RM2020 ballscrew 300MM Linear Motion Kit, GZD Supplies for Cummins Engine 3807640 Replacement Belt, 1-3/16 ZINC WIDE SET SCREW BLACK TAKE-UP OPN/CLS ERS UCWTPL206-19MZ2CEB AMI, Lovejoy 69790441527 HERCUFLEX FX SERIES 41527 FX 3.5SM Steel Rigid Hub 130 mm Bore 174.5 mm OD 32 mm x 7.4 mm Keyway 106.4 mm Length through Bore LOV FX 3.5SM HUB RGD 130MM, INCH Isostatic CB-1217-16 Century Cast Bronze SAE660 Sleeve Bearings/Bushings Item # 104247, IDECIDEC fb1w-hw1b-x401r-Enclosure Box Pushbutton Rohs, 1 Number of Band D&D PowerDrive 4L570 NAPA Automotive Replacement Belt Rubber, X710-6-10-4 Boston Gear MOTORIZED WORM SHAFT N, 1.50 in Stainless Steel HOFFMAN ENCLOSURES AS150SS Hole Seal. VXB Brand Japan MJC-14CS-RD 1/4 inch to 7mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:7mm Coupling Length 22 Coupling Outer Diameter:14.


Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm


Ochoos 10pcs U624ZZ U Groove Manicure Ball Bearing Guide Pulley for Rail Track Linear Motion System 4X13X7mm: Industrial & Scientific,New fashion new quality,buy the latest best merchandise,Save even more with Free Pickup + Discount.