34mm OD Stainless Steel 13mm Width 15mm Bore Metric Ruland MSP-15-SS Two-Piece Clamping Shaft Collar

34mm OD Stainless Steel 13mm Width 15mm Bore Metric Ruland MSP-15-SS Two-Piece Clamping Shaft Collar,Clamping Shaft Collar 34mm OD Stainless Steel 13mm Width 15mm Bore Metric Ruland MSP-15-SS Two-Piece, 34mm OD, 13mm Width: Clamp On Shaft Collars: Industrial & Scientific,Ruland MSP-15-SS Two-Piece Clamping Shaft Collar, Stainless Steel, Metric, 15mm Bore,Same day shipping,Good store good products,We provide wide selections of products. Width 15mm Bore Metric Ruland MSP-15-SS Two-Piece Clamping Shaft Collar 34mm OD Stainless Steel 13mm psihoterapija-belin.si.

34mm OD Stainless Steel 13mm Width 15mm Bore Metric Ruland MSP-15-SS Two-Piece Clamping Shaft Collar

34mm OD Stainless Steel 13mm Width 15mm Bore Metric Ruland MSP-15-SS Two-Piece Clamping Shaft Collar
34mm OD Stainless Steel 13mm Width 15mm Bore Metric Ruland MSP-15-SS Two-Piece Clamping Shaft Collar
34mm OD Stainless Steel 13mm Width 15mm Bore Metric Ruland MSP-15-SS Two-Piece Clamping Shaft Collar
34mm OD Stainless Steel 13mm Width 15mm Bore Metric Ruland MSP-15-SS Two-Piece Clamping Shaft Collar
34mm OD Stainless Steel 13mm Width 15mm Bore Metric Ruland MSP-15-SS Two-Piece Clamping Shaft Collar
34mm OD Stainless Steel 13mm Width 15mm Bore Metric Ruland MSP-15-SS Two-Piece Clamping Shaft Collar
34mm OD Stainless Steel 13mm Width 15mm Bore Metric Ruland MSP-15-SS Two-Piece Clamping Shaft Collar
34mm OD Stainless Steel 13mm Width 15mm Bore Metric Ruland MSP-15-SS Two-Piece Clamping Shaft Collar

34mm OD Stainless Steel 13mm Width 15mm Bore Metric Ruland MSP-15-SS Two-Piece Clamping Shaft Collar

Ruland MSP-15-SS Two-Piece Clamping Shaft Collar, Stainless Steel, Metric, 15mm Bore, 34mm OD, 13mm Width: Clamp On Shaft Collars: Industrial & Scientific. Ruland MSP-15-SS Two-Piece Clamping Shaft Collar, Stainless Steel, Metric, 15mm Bore, 34mm OD, 13mm Width: Clamp On Shaft Collars: Industrial & Scientific. Two-piece clamping shaft collar for applications requiring a stronger holding power and higher axial load capacity than setscrew or one-piece clamping collars 。 Effective on both hard and soft shafts 。 Stainless steel 303 for greater corrosion resistance than steel or aluminum 。 Includes forged socket-head cap screws for securing the collar onto the shaft 。 Operating temperatures range from -40 to 176 degrees C (-40 to 350 degrees F) 。 This two-piece clamping shaft collar is made of stainless steel 303. It is a two-piece clamping shaft collar for applications requiring a stronger holding power and higher axial load capacity than setscrew or one-piece clamping collars. The two-piece design separates into two halves, allowing installation or repositioning anywhere on the shaft without disturbing existing components. It accommodates a greater variety of shaft diameters than setscrew collars and is effective on both hard and soft shafts. It is made of stainless steel 303 for greater resistance to corrosion than steel or aluminum. This collar comes with forged socket-head cap screws for securing the collar onto the shaft. The operating temperatures for this collar range from -40 to 176 degrees C (-40 to 350 degrees F). This shaft collar is suitable for use in various applications, including in the automotive industry to situate components in automobile power steering assemblies, the manufacturing industry to locate components on a conveyor belt system, and the hobby craft industry to hold wheels on axles in remote control vehicles, among others.。Shaft collars are ring-shaped devices primarily used to secure components onto shafts. They also serve as locators, mechanical stops, and spacers between other components. The two basic types of shaft collars are clamping (or split) collars, which come in one- or two-piece designs, and setscrew collars. In both types, one or more screws hold the collars in place on the shaft. In setscrew collars, screws are tightened through the collar until they press directly against the shaft, and in clamping collars, screws are tightened to uniformly compress the collar around the shaft without impinging or marring it. Setscrew collars and one-piece clamping collars must be installed by sliding the collar over the end of the shaft, while two-piece clamping collars separate into two halves and can be installed between components on the shaft. Shaft collars are made from a wide range of materials including zinc-plated steel, aluminum, nylon, and neoprene. Found in nearly every type of machinery and industry, shaft collars are used in applications including gearbox assemblies, motor bases, machine tools, drive shafts, agricultural implements, medical equipment, and paper and steel mill equipment, among others.。 manufactures shaft collars, rigid couplings, and zero-backlash motion control couplings including beam couplings, bellows couplings, Oldham couplings, curved jaw couplings, and miniature disc couplings. The company, founded in 37, and headquartered in Marlborough, MA, complies with Restriction of Hazardous Substances (RoHS) and Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH) standards.。 。 。 。

34mm OD Stainless Steel 13mm Width 15mm Bore Metric Ruland MSP-15-SS Two-Piece Clamping Shaft Collar
34mm OD Stainless Steel 13mm Width 15mm Bore Metric Ruland MSP-15-SS Two-Piece Clamping Shaft Collar

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

34mm OD Stainless Steel 13mm Width 15mm Bore Metric Ruland MSP-15-SS Two-Piece Clamping Shaft Collar

nominal torque 150 Nm long version outer diameter 65mm Flexible coupling EL with pilot bore overall length 150mm. Barden Bearings 104HEUL Angular Contact Single Ball Bearing 42 mm OD BAR 104HEUL Contact Angle 25 Degree Sealed Bore 20 mm Light Preload Spindle, 1 D&D PowerDrive A-B83 V Belt Rubber. FSMR25-11-10-A 6 Beam Set Screw Ruland Manufacturing Coupling 11mmx10mm. HAMMOND 1553DBKBK ENCLOSURE HAND HELD PLASTIC BLACK Hammond Manufacturing 1 piece, 2 Shaft 135183 Dodge Equivalent Take Up Bearing Unit, Browning New Bushing H1/2 1/8-1/16KW. Galvanized 10 Overall Length C5 Channel Type Fenner Drives GB1002-5G120.00 Tracker 3/8 Round Belt Guide with Channel UHMWPE/Galvanized Steel 10 ' Overall Length 01332866, 7/8 X 1 X 1-1/4 IM AMELIA Bronze Bearing CB141610 CB 1416-10 SAE660, RuiJinHao Samsung Galaxy S8 Plus S8 Flip Case Leather Cover Premium Business Kickstand Card Holders Cell Phone Cover Sling 9 Card Slot Embossing Women Cat Blue. VXB Brand Japan MJC-40CSK-ERD 1/2 inch to 22mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:22mm Coupling Length 66 Coupling Outer Diameter:40, 100 feet Length PTFE Remington Industries 22PTFESTRWHI100 22 AWG Gauge Stranded Hook Up Wire 600 Volts 0.0253 Diameter Remington Industries-Wire White 0.0253 Diameter, SNPT1/240 IKO Flexible Nozzle, 3-5/8 Bolt Hole Spacing 5730lbf Dynamic Capacity 1-7/16 Bore 3-5/8 Bolt Hole Spacing Cast Iron Seals with Flingers Regreasable Eccentric Collar 1-7/16 Bore 4 Bolts SKF F4B 107-WF Ball Bearing Flange Unit. Black Pipe Nipple 1/2x4-1/2 in Threaded 330015801 Beck.


34mm OD Stainless Steel 13mm Width 15mm Bore Metric Ruland MSP-15-SS Two-Piece Clamping Shaft Collar


34mm OD, 13mm Width: Clamp On Shaft Collars: Industrial & Scientific,Ruland MSP-15-SS Two-Piece Clamping Shaft Collar, Stainless Steel, Metric, 15mm Bore,Same day shipping,Good store good products,We provide wide selections of products.