3/8 inch ;OD iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia 7/8 inch ;Thickness 9/32 inch ;3/8 x 7/8 x 9/32 Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel

3/8 inch ;OD iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia 7/8 inch ;Thickness 9/32 inch ;3/8 x 7/8 x 9/32 Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel,inch ;3/8 x 7/8 x 9/32 Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel 3/8 inch ;OD iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia 7/8 inch ;Thickness 9/32,iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia: 3/8" inch ;OD: 7/8" inch ;Thickness: 9/32" inch ;3/8" x 7/8" x 9/32" Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel: Industrial & Scientific,time limit of 50% discount,There are more options here,Free shipping to your store on most items. R6-2RS Inner Dia 7/8 inch ;Thickness 9/32 inch ;3/8 x 7/8 x 9/32 Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel 3/8 inch ;OD iSSCX 10PCS psihoterapija-belin.si.

3/8 inch ;OD iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia 7/8 inch ;Thickness 9/32 inch ;3/8 x 7/8 x 9/32 Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel

3//8 inch ;OD iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia 7//8 inch ;Thickness 9//32 inch ;3//8 x 7//8 x 9//32 Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel
3//8 inch ;OD iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia 7//8 inch ;Thickness 9//32 inch ;3//8 x 7//8 x 9//32 Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel
3//8 inch ;OD iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia 7//8 inch ;Thickness 9//32 inch ;3//8 x 7//8 x 9//32 Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel
3//8 inch ;OD iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia 7//8 inch ;Thickness 9//32 inch ;3//8 x 7//8 x 9//32 Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel
3//8 inch ;OD iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia 7//8 inch ;Thickness 9//32 inch ;3//8 x 7//8 x 9//32 Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel
3//8 inch ;OD iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia 7//8 inch ;Thickness 9//32 inch ;3//8 x 7//8 x 9//32 Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel
3//8 inch ;OD iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia 7//8 inch ;Thickness 9//32 inch ;3//8 x 7//8 x 9//32 Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel
3//8 inch ;OD iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia 7//8 inch ;Thickness 9//32 inch ;3//8 x 7//8 x 9//32 Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel

3/8 inch ;OD iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia 7/8 inch ;Thickness 9/32 inch ;3/8 x 7/8 x 9/32 Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel

iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia: 3/8' inch ;OD: 7/8' inch ;Thickness: 9/32' inch ;3/8' x 7/8' x 9/32' Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel: Industrial & Scientific. iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia: 3/8" inch ;OD: 7/8" inch ;Thickness: 9/32" inch ;3/8" x 7/8" x 9/32" Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel: Industrial & Scientific. R6-2RS Bearing 。 Main Material :Alloy Steel E52100 ; Cage : Alloy Steel E52100 ; Ball material: Chrome Steel 。 Inner Diameter: 3/8" inch ; Outer Diameter: 7/8" inch ; Thickness: 9/32" inch 。 Precision: P0 ; Tolerance: 0.05mm 。 Maximum Rotational Speed 17000 rpm 。 R6-2RS Bearing 。 Main Material :Alloy Steel E52100 。 Cage : Alloy Steel E52100 Ball material: Chrome Steel 。 Inner Diameter: 3/8" inch 。 Outer Diameter: 7/8" inch 。 Thickness: 9/32" inch 。 Precision: P0 。 Tolerance: 0.05mm 。 。 。

3//8 inch ;OD iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia 7//8 inch ;Thickness 9//32 inch ;3//8 x 7//8 x 9//32 Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel
3//8 inch ;OD iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia 7//8 inch ;Thickness 9//32 inch ;3//8 x 7//8 x 9//32 Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel
3//8 inch ;OD iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia 7//8 inch ;Thickness 9//32 inch ;3//8 x 7//8 x 9//32 Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel
3//8 inch ;OD iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia 7//8 inch ;Thickness 9//32 inch ;3//8 x 7//8 x 9//32 Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

3/8 inch ;OD iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia 7/8 inch ;Thickness 9/32 inch ;3/8 x 7/8 x 9/32 Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel

Fevas 4x8 D20L25 DR Series Aluminium Flexible Coupling Shaft Coupler Encoder CNC Stepper Motor. Aluminum A2017 Bore Diameters 1/2 and 35 mm Bore Diameters 1/2 and 35 mm NBK MJC-65-EGR-1/2-35 Jaw Flexible Coupling Set Screw Type. Fevas 4PCS/LOT 6mm to 10mm Spider Shaft Coupler 6x10mm Jaw Flexible Coupling Precision Plum Coupling Diameter 25mm Length 30mm. uxcell Oilless Graphite Lubricating Brass Bearing Bushing Sleeve 25mmx33x30mm. Forney 72570 Wire Spring Extension 7/8-Inch-by-6-Inch-by-.091-Inch 10-263, Rubber, Pack of 1 D&D PowerDrive 315H200 Synchronous Timing Belt, 8 Groove 3-15/16 Bore 9.75 OD 5-13/16 Face Width 3-15/16 Bore 78748097 5V Section Gates QD8/5V9.75 QD Super HC Sheaves 9.75 OD 5-13/16 Face Width, VXB Brand Japan MJC-40-BL 8mm to 1/2 inch Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:1/2 inch Coupling Length 66 Coupling Outer Diameter:40, SK8 Linear Rod Rail Support 16Pcs Shaft Coupling L200mm Shaft Optical Axis MWPO 3D Printer Guide Rail Sets T8 Horizontal 8mm Lead Screw Pillow Block Bearing KP08 SCS8UU Linear Bearing, DC 12V Linear Actuator 6000N Max Lift Stroke Electric Motor for Auto Car Engineering Industry Yadianna Electric Linear Actuator 250mm. 3/4 Pitch 3/4 Pitch 17 Teeth Taperlock Design #60 ANSI No. Hardened Teeth Tsubaki H60BTL17 Roller Chain Sprocket 1610 Bushing Required Single Strand. 1 PC Solid Collar Needle Roller Bearings Without Inner Ring NK73/35 NK7335 Bearing WUXUN-ZHOU NK73/35 Needle Roller Bearing 73x90x35 mm. PROGRESSIVE AUTOMATIONS 7.4V DC Precision Linear Servo Actuator PA-12-10613474T 1.06 in. 1.34 lbs. Durable Electric Stroke & Innovative DC Motor with positional Accuracy up to 100um, 22206ESKTVPBC2 FAG New Spherical Roller Bearing. Peer Bearing HCT205-15-5/16 Cast Iron Take Up Unit 15/16 Bore Single Lip Seal Set Screw Locking Collar 5/16 Slot Width Relubricable Wide Inner Ring, Buna Rubber /Carbon Steel Oil Seal TCM 35X54X6TC-BX NBR TC Type 1.378 x 2.126 x 0.236 1.378 x 2.126 x 0.236 Dichtomatik Partner Factory.


3/8 inch ;OD iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia 7/8 inch ;Thickness 9/32 inch ;3/8 x 7/8 x 9/32 Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel


iSSCX 10PCS R6-2RS Inner Dia: 3/8" inch ;OD: 7/8" inch ;Thickness: 9/32" inch ;3/8" x 7/8" x 9/32" Inch Sealed Ball Bearing Chrome Steel: Industrial & Scientific,time limit of 50% discount,There are more options here,Free shipping to your store on most items.