30 mm and 1-1/4 Bore Diameters Aluminum A2017 NBK MJC-65K-RD-30-1 1/4 Jaw Flexible Coupling Set Screw and Key Type

30 mm and 1-1/4 Bore Diameters Aluminum A2017 NBK MJC-65K-RD-30-1 1/4 Jaw Flexible Coupling Set Screw and Key Type,Flexible Coupling Set Screw and Key Type 30 mm and 1-1/4 Bore Diameters Aluminum A2017 NBK MJC-65K-RD-30-1 1/4 Jaw, 30 mm and 1-1/4" Bore Diameters, Aluminum A2017: Industrial & Scientific,NBK MJC-65K-RD-30-1 1/4 Jaw Flexible Coupling, Set Screw and Key Type,Online Shopping Mall,15 day return policy,Express Shipping And Free Returns. Diameters Aluminum A2017 NBK MJC-65K-RD-30-1 1/4 Jaw Flexible Coupling Set Screw and Key Type 30 mm and 1-1/4 Bore psihoterapija-belin.si.

30 mm and 1-1/4 Bore Diameters Aluminum A2017 NBK MJC-65K-RD-30-1 1/4 Jaw Flexible Coupling Set Screw and Key Type

30 mm and 1-1//4 Bore Diameters Aluminum A2017 NBK MJC-65K-RD-30-1 1//4 Jaw Flexible Coupling Set Screw and Key Type
30 mm and 1-1//4 Bore Diameters Aluminum A2017 NBK MJC-65K-RD-30-1 1//4 Jaw Flexible Coupling Set Screw and Key Type
30 mm and 1-1//4 Bore Diameters Aluminum A2017 NBK MJC-65K-RD-30-1 1//4 Jaw Flexible Coupling Set Screw and Key Type
30 mm and 1-1//4 Bore Diameters Aluminum A2017 NBK MJC-65K-RD-30-1 1//4 Jaw Flexible Coupling Set Screw and Key Type
30 mm and 1-1//4 Bore Diameters Aluminum A2017 NBK MJC-65K-RD-30-1 1//4 Jaw Flexible Coupling Set Screw and Key Type
30 mm and 1-1//4 Bore Diameters Aluminum A2017 NBK MJC-65K-RD-30-1 1//4 Jaw Flexible Coupling Set Screw and Key Type
30 mm and 1-1//4 Bore Diameters Aluminum A2017 NBK MJC-65K-RD-30-1 1//4 Jaw Flexible Coupling Set Screw and Key Type
30 mm and 1-1//4 Bore Diameters Aluminum A2017 NBK MJC-65K-RD-30-1 1//4 Jaw Flexible Coupling Set Screw and Key Type

30 mm and 1-1/4 Bore Diameters Aluminum A2017 NBK MJC-65K-RD-30-1 1/4 Jaw Flexible Coupling Set Screw and Key Type

NBK MJC-65K-RD-30-1 1/4 Jaw Flexible Coupling, Set Screw and Key Type, 30 mm and 1-1/4' Bore Diameters, Aluminum A2017: Industrial & Scientific. NBK MJC-65K-RD-30-1 1/4 Jaw Flexible Coupling, Set Screw and Key Type, 30 mm and 1-1/4" Bore Diameters, Aluminum A2017: Industrial & Scientific. - MJC-65K-RD-30-1 1/4 Jaw Flexible Coupling, Set Screw and Key Type - 2.56"x3.54"x3.54", Bore Diameters 30 mm and 1-1/4", Rated Torque 160, Max Torque 320, Max Rotational Frequency (min-1) 9000, Moment of Inertia 3.6x10^-4, Static Torsional Stiffness (N.m/rad) 4900, Max Lateral Misalignment (mm) 0.1, Max Angular Misalignment 1°, Max Axial Misalignment 0~+ 1.5, Sleeve Hardness A98, Mass 510 g. 。 。 。

30 mm and 1-1//4 Bore Diameters Aluminum A2017 NBK MJC-65K-RD-30-1 1//4 Jaw Flexible Coupling Set Screw and Key Type

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

30 mm and 1-1/4 Bore Diameters Aluminum A2017 NBK MJC-65K-RD-30-1 1/4 Jaw Flexible Coupling Set Screw and Key Type

for Large Automatic Transmission Devices Industrial Robots Anti-rust KR22 Cam Follower Romantic GiftCaiqinlen Professional Manufacturing Stud-Type Needle Roller Bearing. Deep Groove Ball Bearing 61915ZZ 6915Z Chrome Steel Precision Bearing 75x105x16MM Thin Section Bearings YINGJUN 6915ZZ Metric Thin Section Bearings ABEC-1 2PCS. Size : POM686 6x13x5mm DINGGUANGHE-CUP Power Transmission Products POM Bearing 683 684 685 686 687 688 689 Glass Balls Nylon Cage Plastic Ball Bearings 5 PCS Ball Bearings, 0.59 Wide 39.5 Long 0.59 Wide Jason Industrial 39.5M059 Type 400 Endless Woven Flat Belt Polyester 39.5 Long, 2.06 inch Over All Width G 4.63 inch Flange Dia 0.63 inch Flange Thick 0.22 Inch Bushing Head Gap D 60 Ametric® SF.60 QD Bushing E A Keyway F 60 1.25 Inch Width of Bushing seat 3.8 Lbs., 1-024. 25 mm and 32 mm Bore Diameter Set Screw Type NBK MJC-65-GR-25-32 Jaw Flexible Coupling A2017 Aluminum. 6202H-2RSC0SRL EZO Stainless Steel Deep Groove Ball Bearing 2 Rubber Seals. DODGE 901074 TA1107SCS X 2-7/16 DRIVE SHAFT. Fevas CNC Motor red Star BF Jaw Spider Plum Shaft Coupler Flexible Coupling D30 L42 6mm 6.35mm 7mm 8mm 10mm Inner Diameter: 8mm to 8mm. CNC Parts Set SFU1605 RM1605 1200mm 47.24in FK12 FF12 End Supports 2 SBR16 1200mm Rail 4 SBR16UU Block DSG16 Nut housing 8mm10mm couplers for CNC. Pillow Block self-aligning; use with 0.75 in Diameter Shaft Super Adjustable Open Thomson SSUPBO12 Class L for continuously supported applications. Black Anodized Finish Size 3 SBP03 Series 0.625 in Output Shaft Diameter Spring Actuated 10000 rpm Max Pneumatic Servo Motor Brake 0.625 in Input Shaft Diameter Air Returned. Ball Bearing 10pcs 6202-2rs Double-Side Rubber Sealed Deep Groove Steel Ball Bearings 15x35x11mm. LM406080NUU IKO Linear Bushing, AMI UGFS307-23 1-7/16 HEAVY ECCENTRIC COLL 4-BOLT PILOTED FLANGE NEW!, Housing Steel PFL204 Factory New Steel Housing -Bearing Unit, High speed deep groove ball bearing 5 pieces 6306-2RS double armored metal 30x72x19mm radial ball bearings. Cover for Samsung Galaxy Note9 Leather Card Holders Luxury Business Mobile Phone Cover Kickstand with Free Waterproof-Bag Grey2 Samsung Galaxy Note9 Flip Case, Pressed Steel Housing 0.375 Bolt Size Boston Gear PS7/8 Mounted Bearing 0.875 Bore. Puuli 10pcs 7/8 Nylon Universal Ball Bearing Steel Base with Bolt Mounted Ball Transfer Unit 308-352lbs.


30 mm and 1-1/4 Bore Diameters Aluminum A2017 NBK MJC-65K-RD-30-1 1/4 Jaw Flexible Coupling Set Screw and Key Type


30 mm and 1-1/4" Bore Diameters, Aluminum A2017: Industrial & Scientific,NBK MJC-65K-RD-30-1 1/4 Jaw Flexible Coupling, Set Screw and Key Type,Online Shopping Mall,15 day return policy,Express Shipping And Free Returns.