60mm ID 7310lbf Static Load Capacity Steel Cage Metric 14000rpm Maximum Rotational Speed Metric 10700lbf Dynamic Load Capacity C3 Clearance FAG 6212-C3 Deep Groove Ball Bearing Open 110mm OD Single Row 22mm Width

60mm ID 7310lbf Static Load Capacity Steel Cage Metric 14000rpm Maximum Rotational Speed Metric 10700lbf Dynamic Load Capacity C3 Clearance FAG 6212-C3 Deep Groove Ball Bearing Open 110mm OD Single Row 22mm Width,Speed Metric 10700lbf Dynamic Load Capacity C3 Clearance FAG 6212-C3 Deep Groove Ball Bearing Open 110mm OD Single Row 22mm Width 60mm ID 7310lbf Static Load Capacity Steel Cage Metric 14000rpm Maximum Rotational, 7310lbf Static Load Capacity, 10700lbf Dynamic Load Capacity:,FAG 6212-C3 Deep Groove Ball Bearing, Single Row, Open, Steel Cage, C3 Clearance, Metric, 60mm ID, 110mm OD, 22mm Width, 14000rpm Maximum Rotational Speed,Online Wholesale Shop,Lowest Prices,Get fast shipping and price match guarantee. Capacity Steel Cage Metric 14000rpm Maximum Rotational Speed Metric 10700lbf Dynamic Load Capacity C3 Clearance FAG 6212-C3 Deep Groove Ball Bearing Open 110mm OD Single Row 22mm Width 60mm ID 7310lbf Static Load psihoterapija-belin.si.

60mm ID 7310lbf Static Load Capacity Steel Cage Metric 14000rpm Maximum Rotational Speed Metric 10700lbf Dynamic Load Capacity C3 Clearance FAG 6212-C3 Deep Groove Ball Bearing Open 110mm OD Single Row 22mm Width

60mm ID 7310lbf Static Load Capacity Steel Cage Metric 14000rpm Maximum Rotational Speed Metric 10700lbf Dynamic Load Capacity C3 Clearance FAG 6212-C3 Deep Groove Ball Bearing Open 110mm OD Single Row 22mm Width
60mm ID 7310lbf Static Load Capacity Steel Cage Metric 14000rpm Maximum Rotational Speed Metric 10700lbf Dynamic Load Capacity C3 Clearance FAG 6212-C3 Deep Groove Ball Bearing Open 110mm OD Single Row 22mm Width
60mm ID 7310lbf Static Load Capacity Steel Cage Metric 14000rpm Maximum Rotational Speed Metric 10700lbf Dynamic Load Capacity C3 Clearance FAG 6212-C3 Deep Groove Ball Bearing Open 110mm OD Single Row 22mm Width
60mm ID 7310lbf Static Load Capacity Steel Cage Metric 14000rpm Maximum Rotational Speed Metric 10700lbf Dynamic Load Capacity C3 Clearance FAG 6212-C3 Deep Groove Ball Bearing Open 110mm OD Single Row 22mm Width
60mm ID 7310lbf Static Load Capacity Steel Cage Metric 14000rpm Maximum Rotational Speed Metric 10700lbf Dynamic Load Capacity C3 Clearance FAG 6212-C3 Deep Groove Ball Bearing Open 110mm OD Single Row 22mm Width
60mm ID 7310lbf Static Load Capacity Steel Cage Metric 14000rpm Maximum Rotational Speed Metric 10700lbf Dynamic Load Capacity C3 Clearance FAG 6212-C3 Deep Groove Ball Bearing Open 110mm OD Single Row 22mm Width

60mm ID 7310lbf Static Load Capacity Steel Cage Metric 14000rpm Maximum Rotational Speed Metric 10700lbf Dynamic Load Capacity C3 Clearance FAG 6212-C3 Deep Groove Ball Bearing Open 110mm OD Single Row 22mm Width

FAG 6212-C3 Deep Groove Ball Bearing, Single Row, Open, Steel Cage, C3 Clearance, Metric, Metric, 60mm ID, 110mm OD, 22mm Width, 14000rpm Maximum Rotational Speed, 7310lbf Static Load Capacity, 10700lbf Dynamic Load Capacity:. This FAG Light 6200 Series single row deep groove ball bearing with a sheet steel cage supports radial loads and axial loads in both directions. It is also suitable for high speed applications. This bearing has a C3 radial internal clearance designation to indicate that the radial slack between the inner and outer rings is greater than the standard CN (normal) clearance. It allows for thermal expansion as the bearing supports radial loads and its balls, operating in the deep raceway geometry, reduce rotational friction. This bearing is rated "Light," making it applicable for average radial loads and light axial loads where space is tight and shaft diameters are relatively large. It can be used to a maximum operating temperature of 20 degrees C/248 degrees F. The inner and outer rings and balls are made of a low-alloy, through-hardened chromium steel for durability, heat tolerance, and resistance to deformity under heavy loads, and the sheet steel cage prevents the balls from coming into contact with each other during use, reducing friction, vibration, and noise. The open design allows for lubricating the bearing in place. This deep groove ball bearing is for use in various applications such as transmissions, motors, pumps, bicycles, and inline skates, among others.。 Specifications Met Main bearing dimensions DIN 62- Basic dynamic load ratings DIN ISO 28 C3 radial internal clearance DIN 620-4 (ISO 3) Shaft and housing tolerances ISO 286 Through-hardening steel for inner and outer rings ISO 683- Steel strip for cage EN 039, SAE J403 Load carrying capacity and life DIN ISO 28 Appendix System for creating part numbers for rolling bearings DIN 623- 。 Rolling bearings use rolling elements to maintain the separation between moving parts to reduce rotational friction and support radial and axial loads. These elements can be one of the following types: ball, cylindrical, spherical, barrel, needle, spindle, or tapered. All rolling bearings are open, shielded, or sealed. Sealed bearings are lubricated with oil or grease in the bearing factory, while open and shielded bearings are meant to be lubricated in place, with periodic reapplication of lubrication, based on use. The shield protects the working parts of the bearing from environmental debris that may be introduced and could reduce the ball bearing speed and lifespan. Rolling bearings are used in a range of applications from agricultural machinery to conveying equipment, robotics, dental equipment, elevators, rolling mills, ship rudder shafts, and aggregate crushers, among others.。 FAG manufactures a variety of bearings that meet International Organization for Standardization (ISO) and Deutsches Institut für Normung (DIN) standards for quality assurance. Founded in 883, FAG is based in Schweinfurt, Germany.。 。 。 。 。

60mm ID 7310lbf Static Load Capacity Steel Cage Metric 14000rpm Maximum Rotational Speed Metric 10700lbf Dynamic Load Capacity C3 Clearance FAG 6212-C3 Deep Groove Ball Bearing Open 110mm OD Single Row 22mm Width
60mm ID 7310lbf Static Load Capacity Steel Cage Metric 14000rpm Maximum Rotational Speed Metric 10700lbf Dynamic Load Capacity C3 Clearance FAG 6212-C3 Deep Groove Ball Bearing Open 110mm OD Single Row 22mm Width

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

60mm ID 7310lbf Static Load Capacity Steel Cage Metric 14000rpm Maximum Rotational Speed Metric 10700lbf Dynamic Load Capacity C3 Clearance FAG 6212-C3 Deep Groove Ball Bearing Open 110mm OD Single Row 22mm Width

One New Self Aligning Bushing Made to Replace Case Part Number D23601, 21 mm Width 100 mm OD Shielded NTN-SNR Bearing SNR 6211F604 55 mm Bore Steel Cage Extreme Temperature NTN Bearing 6211F604 NTN-SNR Single Row TOPLINE Deep Groove Radial Ball Bearing. 38 mm x 120 mm LOV DK-A SUSPENSION UNIT 38X120 Lovejoy 68514425091 DK-A Aluminum Element. Inch Standard Design Cast Iron Standard Keyway 1.375 Bore 2.1875 OD 1.31 Length SDS 1-3/8 TB Woods Type SDS SDS138 Sure-Grip Bushing 2.1875 OD 1.31 Length 5000 lbs/in Torque 1.375 Bore, X-xyA X Linear Stage 40X40mm X Micrometer Manual Displacement Platform Sliding Table Precision Trimming Platform Cross Roller, MFG. Stock # 1393 Factory New! 85 RIV X 100 FT PEER Chain 100 FT Reel. SKF 6209 2ZJEM Single Row Shielded Deep Groove Radial Ball Bearing. Rose Gold Leather Flip Case Wallet for Samsung Galaxy S9 Plus Stylish Cover Compatible with Samsung Galaxy S9 Plus, PCI Procal Inc Flat 3.7500 in Roller Width 7.0000 in Roller Dia SCF-7.00-SH Flat Cam Follower 3.0000 in Stud Dia 7.6875 in Stud Length. KHJK Durable Flexible 6911ZZ ABEC-1 Deep Groove Ball Bearing Metric Thin Section Bearings 61911Z 6911ZZ Precision Bearing 55x80x13 5PCS. 5/8 Stocked Bore 14 Teeth 5/8 Stocked Bore Regal Single Strand Steel Browning 50B14 Minimum Bore Roller Chain Sprocket. TCM 29362SC-BX NBR Buna Rubber 2.901 x 3.601 x 0.232 /Carbon Steel SC Type Oil Seal. Set Screw Type NBK MJC-65-EBL-11/16-1 1/4 Jaw Flexible Coupling Bore Diameters 11/16 and 1-1/4 Aluminum A2017, 80X80mm Precision Micrometer Manual Fine-Tuning Slide Table Translation Trimming Platform XZ Axis Manual Linear Stage Load 6Kg, Cover for Leather Card Holders Kickstand Mobile Phone Cover Luxury Business Flip Cover iPhone 8 Flip Case, Tapped Base Pillo Nickel Plate NPPA 204 IPTCI Housing. D&D PowerDrive 5711 Sears or Roper or AYP Kevlar Replacement Belt.


60mm ID 7310lbf Static Load Capacity Steel Cage Metric 14000rpm Maximum Rotational Speed Metric 10700lbf Dynamic Load Capacity C3 Clearance FAG 6212-C3 Deep Groove Ball Bearing Open 110mm OD Single Row 22mm Width


7310lbf Static Load Capacity, 10700lbf Dynamic Load Capacity:,FAG 6212-C3 Deep Groove Ball Bearing, Single Row, Open, Steel Cage, C3 Clearance, Metric, 60mm ID, 110mm OD, 22mm Width, 14000rpm Maximum Rotational Speed,Online Wholesale Shop,Lowest Prices,Get fast shipping and price match guarantee.