25.4 mm OD 9 mm x 6 mm Bores 4-Beam Set Screw Style 31.8 mm Length Ruland PSMR25-9-6-SS 303 Stainless Steel Beam Coupling

25.4 mm OD 9 mm x 6 mm Bores 4-Beam Set Screw Style 31.8 mm Length Ruland PSMR25-9-6-SS 303 Stainless Steel Beam Coupling,Style 31.8 mm Length Ruland PSMR25-9-6-SS 303 Stainless Steel Beam Coupling 25.4 mm OD 9 mm x 6 mm Bores 4-Beam Set Screw, 9 mm x 6 mm Bores, 25,4 mm OD, 31,8 mm Length: Industrial & Scientific,Ruland PSMR25-9-6-SS 303 Stainless Steel Beam Coupling, 4-Beam Set Screw Style,New goods listing,Affordable shipping,Get fast shipping and price match guarantee. x 6 mm Bores 4-Beam Set Screw Style 31.8 mm Length Ruland PSMR25-9-6-SS 303 Stainless Steel Beam Coupling 25.4 mm OD 9 mm psihoterapija-belin.si.

25.4 mm OD 9 mm x 6 mm Bores 4-Beam Set Screw Style 31.8 mm Length Ruland PSMR25-9-6-SS 303 Stainless Steel Beam Coupling

25.4 mm OD 9 mm x 6 mm Bores 4-Beam Set Screw Style 31.8 mm Length Ruland PSMR25-9-6-SS 303 Stainless Steel Beam Coupling
25.4 mm OD 9 mm x 6 mm Bores 4-Beam Set Screw Style 31.8 mm Length Ruland PSMR25-9-6-SS 303 Stainless Steel Beam Coupling
25.4 mm OD 9 mm x 6 mm Bores 4-Beam Set Screw Style 31.8 mm Length Ruland PSMR25-9-6-SS 303 Stainless Steel Beam Coupling
25.4 mm OD 9 mm x 6 mm Bores 4-Beam Set Screw Style 31.8 mm Length Ruland PSMR25-9-6-SS 303 Stainless Steel Beam Coupling
25.4 mm OD 9 mm x 6 mm Bores 4-Beam Set Screw Style 31.8 mm Length Ruland PSMR25-9-6-SS 303 Stainless Steel Beam Coupling
25.4 mm OD 9 mm x 6 mm Bores 4-Beam Set Screw Style 31.8 mm Length Ruland PSMR25-9-6-SS 303 Stainless Steel Beam Coupling
25.4 mm OD 9 mm x 6 mm Bores 4-Beam Set Screw Style 31.8 mm Length Ruland PSMR25-9-6-SS 303 Stainless Steel Beam Coupling

25.4 mm OD 9 mm x 6 mm Bores 4-Beam Set Screw Style 31.8 mm Length Ruland PSMR25-9-6-SS 303 Stainless Steel Beam Coupling

Ruland PSMR25-9-6-SS 303 Stainless Steel Beam Coupling, 4-Beam Set Screw Style, 9 mm x 6 mm Bores, 25.4 mm OD, 31.8 mm Length: Industrial & Scientific. Ruland PSMR25-9-6-SS 303 Stainless Steel Beam Coupling, 4-Beam Set Screw Style, 9 mm x 6 mm Bores, 25.4 mm OD, 31.8 mm Length: Industrial & Scientific. beam couplings are a good starting point for applications that require a flexible coupling. They can accommodate all forms of misalignment and have higher torque capabilities and reduced wind-up than single beam couplings. beam couplings are machined from a single piece of material and have two sets of spiral cuts allowing for superior parallel misalignment capabilities when compared to single beam couplings. They also have a balanced design for reduced vibration and higher RPM capabilities.。This P-series four beam coupling is manufactured from 303 stainless steel for increased torque capabilities. It is well suited for precision applications that use delicate components such as encoders or tachometers. Four beam couplings are shorter than six beam couplings to conform to industry standard lengths, fitting into confined spaces and allowing for easy retrofits in existing equipment. They have increased flexibility to yield reduced bearing loads. The multiple beam spiral cut pattern provides for higher torque capabilities and reduced windup compared to single beam couplings.。 beam couplings are carefully made from select bar stock sourced exclusively from North American mills and are machined to a fine burr-free finish. Hardware tests beyond DIN 912 12.9 standards for maximum torqueing capabilities. , founded in 1937, manufactures all products in our Marlborough, MA USA factory under strict controls using proprietary processes. Beam couplings are RoHS2 and REACH compliant.。 。 。 。

25.4 mm OD 9 mm x 6 mm Bores 4-Beam Set Screw Style 31.8 mm Length Ruland PSMR25-9-6-SS 303 Stainless Steel Beam Coupling

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

25.4 mm OD 9 mm x 6 mm Bores 4-Beam Set Screw Style 31.8 mm Length Ruland PSMR25-9-6-SS 303 Stainless Steel Beam Coupling

Axial Space 0.055 Mandrel Size 302 Stainless Steel Torsion Spring Pack of 10 0.054 Min 0.375 Leg Length 0.012 Wire Size 0.093 OD Right Hand Wind Direction 90° Deflection, 0.500 Bore Pressed Steel Housing Boston Gear PS21/2 Mounted Bearing 0.250 Bolt Size. 3.15 Base Diameter 2.95 Thread Length 3.15 Base Diameter Inc. J.W Inch Size 1/2-13 Thread Size Winco 8T75SA8/OS Series GN 440.5 Stainless Steel Leveling Feet, 2.2 OD 5 mm x 2.3 mm Keyway 2.2'' OD 3.07'' Overall Coupling Length 68514472538 Metric 14 mm Bore 3.07 Overall Coupling Length Lovejoy 72538 Size CJ 24A Curved Jaw Coupling Hub Powdered Metal Steel. A 1/4x1/8 Keyseat, 1 Lbs 1.5 Bushing Depth 1-3/16 Inch Bore 3/8x5/8 Setscrew Threads 1-014 Ametric® 1615.1-3/16 Taper Bushing 2.25 Bolt Circle B. AX28 0.50 Top Width 0.31 Height 28 Approx Inside Length 0.50 Top Width 0.31 Height 28 Approx Continental ContiTech Torque-Flex V-Belt 20039467 Cogged Inside Length Veyance Technologies Inc, SKF 6206-2RS1 Single Row Ball BRGS Factory New. uxcell PG13.5 Waterproof Cable Glands Wire Cord Connect Connector Adapter 7 PCS White. HSP4BCSD307E/066713 Dodge New Housing, Avet SX 6/4 MC Casting Reel Bearing Set Quality Fishing Ball Bearings. Set Screw Type NBK MJC-80-EGR-1 3/4-45 Jaw Flexible Coupling Aluminum A2017 Bore Diameters 1-3/4 and 45 mm Bore Diameters 1-3/4 and 45 mm, uxcell MR105-2RS Deep Groove Ball Bearing 5x10x4mm Double Sealed ABEC-3 Bearings 5-Pack.


25.4 mm OD 9 mm x 6 mm Bores 4-Beam Set Screw Style 31.8 mm Length Ruland PSMR25-9-6-SS 303 Stainless Steel Beam Coupling


9 mm x 6 mm Bores, 25,4 mm OD, 31,8 mm Length: Industrial & Scientific,Ruland PSMR25-9-6-SS 303 Stainless Steel Beam Coupling, 4-Beam Set Screw Style,New goods listing,Affordable shipping,Get fast shipping and price match guarantee.