Caplugs Finishing Cap for Round Tubing and Rods Cap ID 1.0 Pack 10 COF-1 by SBD Cap ID 1.0 Length 0.85 Length 0.85 Plastic

Caplugs Finishing Cap for Round Tubing and Rods Cap ID 1.0 Pack 10 COF-1 by SBD Cap ID 1.0 Length 0.85 Length 0.85 Plastic,10 COF-1 by SBD Cap ID 1.0 Length 0.85 Length 0.85 Plastic Caplugs Finishing Cap for Round Tubing and Rods Cap ID 1.0 Pack, Cap ID 1,0", Length 0,85", COF-1 by SBD: Industrial & Scientific,(Pack 10) Caplugs Finishing Cap for Round Tubing and Rods, Plastic,Authentic goods are sold online,Guaranteed 100% Authentic,We provide wide selections of products. Tubing and Rods Cap ID 1.0 Pack 10 COF-1 by SBD Cap ID 1.0 Length 0.85 Length 0.85 Plastic Caplugs Finishing Cap for Round psihoterapija-belin.si.

Caplugs Finishing Cap for Round Tubing and Rods Cap ID 1.0 Pack 10 COF-1 by SBD Cap ID 1.0 Length 0.85 Length 0.85 Plastic

Caplugs Finishing Cap for Round Tubing and Rods Cap ID 1.0 Pack 10 COF-1 by SBD Cap ID 1.0 Length 0.85 Length 0.85 Plastic
Caplugs Finishing Cap for Round Tubing and Rods Cap ID 1.0 Pack 10 COF-1 by SBD Cap ID 1.0 Length 0.85 Length 0.85 Plastic
Caplugs Finishing Cap for Round Tubing and Rods Cap ID 1.0 Pack 10 COF-1 by SBD Cap ID 1.0 Length 0.85 Length 0.85 Plastic
Caplugs Finishing Cap for Round Tubing and Rods Cap ID 1.0 Pack 10 COF-1 by SBD Cap ID 1.0 Length 0.85 Length 0.85 Plastic
Caplugs Finishing Cap for Round Tubing and Rods Cap ID 1.0 Pack 10 COF-1 by SBD Cap ID 1.0 Length 0.85 Length 0.85 Plastic

Caplugs Finishing Cap for Round Tubing and Rods Cap ID 1.0 Pack 10 COF-1 by SBD Cap ID 1.0 Length 0.85 Length 0.85 Plastic

(Pack 10) Caplugs Finishing Cap for Round Tubing and Rods, Plastic, Cap ID 1.0', Length 0.85', COF-1 by SBD: Industrial & Scientific. (Pack 10) Caplugs Finishing Cap for Round Tubing and Rods, Plastic, Cap ID 1.0", Length 0.85", COF-1 by SBD: Industrial & Scientific. (Pack 10) 1" ID CAPLUGS - Round Tubing / Rods Finishing Cap | High Grade LDPE Make | Cap ID 1.0", Height 0.85" | Patio furniture to exercise equipment Glides | COF-1 by CAPLUGS 。 * Made in USA by Caplugs (ISO 9001 Certified) from Soft Low-Density Polyethylene 。 * COF Series finishing caps for round tubing and rods make economical, attractive glides for everything from household and patio furniture to exercise equipment. As finishing caps they cover any scratches, burrs or distortions that may result from cutting operations. In addition they also provide protection against injury from sharp rod and tubing edges. 。 8 Covers sharp tube edges Economical design Great for finishing off tube ends Durable design 。 Cap ID 1.0", Length 0.85" 。 (Pack 0) " ID CAPLUGS - Round Tubing / Rods Finishing Cap | High Grade LDPE Make | Cap ID .0", Height 0.8" | Patio furniture to exercise equipment Glides | COF- by CAPLUGS 。 。 。

Caplugs Finishing Cap for Round Tubing and Rods Cap ID 1.0 Pack 10 COF-1 by SBD Cap ID 1.0 Length 0.85 Length 0.85 Plastic
Caplugs Finishing Cap for Round Tubing and Rods Cap ID 1.0 Pack 10 COF-1 by SBD Cap ID 1.0 Length 0.85 Length 0.85 Plastic
Caplugs Finishing Cap for Round Tubing and Rods Cap ID 1.0 Pack 10 COF-1 by SBD Cap ID 1.0 Length 0.85 Length 0.85 Plastic
Caplugs Finishing Cap for Round Tubing and Rods Cap ID 1.0 Pack 10 COF-1 by SBD Cap ID 1.0 Length 0.85 Length 0.85 Plastic

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Caplugs Finishing Cap for Round Tubing and Rods Cap ID 1.0 Pack 10 COF-1 by SBD Cap ID 1.0 Length 0.85 Length 0.85 Plastic

FasParts 1/4 OD 10-32 UNF Male Push to Connect 90 Elbow Fitting, Teadit 900016347GR600 Spiral Wound Gasket Flexible Graphite for Applications with Thermal Cycling and Pressure Variations 16 Pipe Assigned by Sur-Seal Inc 16 Pipe 347SS Windings Sur-Seal Class 600 Flanges, Color: AC220V 12v 24v 110v 220v - Fevas 1/4 2 Position 5 Port STNC Air Solenoid Valves TG2521-08 Pneumatic Control Valve. Brass 50 cfm Coupler Body Hose Barb. Rockyin 5 Pcs Ball Valve Double Male Thread G1/4 Brass Valve Air Compressor Accessory, Buna-N Round 70A Durometer 65 mm OD 61 mm ID M2x61 Buna-N O-Ring Black Pack of 25 2 mm Width, 582055379 Control Valve for Yale. American Valve P200S 1 1/4 PVC Ball Valve Socket Schedule 40 1-1/4-Inch P200S 1 1/4. 3/4-14 Male NPTF x 3/4-14 Female NPSM Thread Brennan Industries 1404-12-12-SS Stainless Steel Straight Adapter. Parker 0.75BFNSR03.00-pack10 3/4 Bore Diameter with 3 Stroke Stainless Steel Pack of 10 Front Block Mounted Air Cylinder, 2.54 mm 40 Contacts 2 Rows SL 70450 Series Receptacle 22-55-2402 Wire-To-Board Connector Pack of 800 22-55-2402, Gimax 5PCS/lot Rubber Green FKM/Viton O Ring Seal CS2.65mm ID21.2/21.89/22.4/23.6/25/25.8/26.5/28/29mm Rubber ORing Seal Oil Gasket Size: 31.8x26.5x2.65mm, Thickness: 15pieces. Push-To-Connect and NPT Branch Tee Glass Reinforced 6.6 Parker W372PLP-10M-8-pk5 Composite Push-To-Connect Fitting Tube to Pipe 10 mm and 1/2 Pack of 5 Nylon 10 mm and 1/2, HSTD 3Pcs T2 Copper Round Tube,12mm-16mm OD Hollow Straight Pipe,Tubing Radiating,for DIY Crafts,Industrial Making,Generator Switch Gear,Cable OD:16mm, 1-1/4 Stainless Steel Female Suction Coupling, Pump New USB Air Pump Auto Car Electric for Camping Air Bed Inflate Inflator Air Pump Inflatable Boat Pump for Mattress.


Caplugs Finishing Cap for Round Tubing and Rods Cap ID 1.0 Pack 10 COF-1 by SBD Cap ID 1.0 Length 0.85 Length 0.85 Plastic


Cap ID 1,0", Length 0,85", COF-1 by SBD: Industrial & Scientific,(Pack 10) Caplugs Finishing Cap for Round Tubing and Rods, Plastic,Authentic goods are sold online,Guaranteed 100% Authentic,We provide wide selections of products.