VEVOR Vinyl Coated Wire Rope 328Ft Reel 304 Stainless Steel Wire Cable 1/8Inch Garden Wire Dia Vinyl Coated Cable w/ 7x7 Construction 372lbs Breaking Strength for Home 1/16Inch Coated Dia

VEVOR Vinyl Coated Wire Rope 328Ft Reel 304 Stainless Steel Wire Cable 1/8Inch Garden Wire Dia Vinyl Coated Cable w/ 7x7 Construction 372lbs Breaking Strength for Home 1/16Inch Coated Dia,1/8Inch Garden Wire Dia Vinyl Coated Cable w/ 7x7 Construction 372lbs Breaking Strength for Home 1/16Inch Coated Dia VEVOR Vinyl Coated Wire Rope 328Ft Reel 304 Stainless Steel Wire Cable, Wire Dia, 1/16Inch, Vinyl Coated Cable w/ 7x7 Construction, 372lbs Breaking Strength for Home, Garden: Industrial & Scientific,VEVOR Vinyl Coated Wire Rope 328Ft Reel, 304 Stainless Steel Wire Cable, Coated Dia, 1/8Inch,Our Featured Products,Best department store online,Find a good store,Get the Top Brands at Competitive Prices. 328Ft Reel 304 Stainless Steel Wire Cable 1/8Inch Garden Wire Dia Vinyl Coated Cable w/ 7x7 Construction 372lbs Breaking Strength for Home 1/16Inch Coated Dia VEVOR Vinyl Coated Wire Rope psihoterapija-belin.si.

VEVOR Vinyl Coated Wire Rope 328Ft Reel 304 Stainless Steel Wire Cable 1/8Inch Garden Wire Dia Vinyl Coated Cable w/ 7x7 Construction 372lbs Breaking Strength for Home 1/16Inch Coated Dia

VEVOR Vinyl Coated Wire Rope 328Ft Reel 304 Stainless Steel Wire Cable 1//8Inch Garden Wire Dia Vinyl Coated Cable w// 7x7 Construction 372lbs Breaking Strength for Home 1//16Inch Coated Dia
VEVOR Vinyl Coated Wire Rope 328Ft Reel 304 Stainless Steel Wire Cable 1//8Inch Garden Wire Dia Vinyl Coated Cable w// 7x7 Construction 372lbs Breaking Strength for Home 1//16Inch Coated Dia
VEVOR Vinyl Coated Wire Rope 328Ft Reel 304 Stainless Steel Wire Cable 1//8Inch Garden Wire Dia Vinyl Coated Cable w// 7x7 Construction 372lbs Breaking Strength for Home 1//16Inch Coated Dia
VEVOR Vinyl Coated Wire Rope 328Ft Reel 304 Stainless Steel Wire Cable 1//8Inch Garden Wire Dia Vinyl Coated Cable w// 7x7 Construction 372lbs Breaking Strength for Home 1//16Inch Coated Dia
VEVOR Vinyl Coated Wire Rope 328Ft Reel 304 Stainless Steel Wire Cable 1//8Inch Garden Wire Dia Vinyl Coated Cable w// 7x7 Construction 372lbs Breaking Strength for Home 1//16Inch Coated Dia
VEVOR Vinyl Coated Wire Rope 328Ft Reel 304 Stainless Steel Wire Cable 1//8Inch Garden Wire Dia Vinyl Coated Cable w// 7x7 Construction 372lbs Breaking Strength for Home 1//16Inch Coated Dia
VEVOR Vinyl Coated Wire Rope 328Ft Reel 304 Stainless Steel Wire Cable 1//8Inch Garden Wire Dia Vinyl Coated Cable w// 7x7 Construction 372lbs Breaking Strength for Home 1//16Inch Coated Dia

VEVOR Vinyl Coated Wire Rope 328Ft Reel 304 Stainless Steel Wire Cable 1/8Inch Garden Wire Dia Vinyl Coated Cable w/ 7x7 Construction 372lbs Breaking Strength for Home 1/16Inch Coated Dia

VEVOR Vinyl Coated Wire Rope 328Ft Reel, 304 Stainless Steel Wire Cable, Coated Dia. 1/8Inch, Wire Dia. 1/16Inch, Vinyl Coated Cable w/ 7x7 Construction, 372lbs Breaking Strength for Home, Garden: Industrial & Scientific. VEVOR Vinyl Coated Wire Rope 328Ft Reel, 304 Stainless Steel Wire Cable, Coated Dia. 1/8Inch, Wire Dia. 1/16Inch, Vinyl Coated Cable w/ 7x7 Construction, 372lbs Breaking Strength for Home, Garden: Industrial & Scientific. 【EXCELLENT WORKING CAPACITY】- Wire Rope Dia. is 1/16'', Coated Dia. is 1/8". 372 lbs breaking strength allows for daily effortless activities. Please note that breaking strength is not considered a safe working load limit. 。 【PREMIUM QUALITY MATERIAL】- Our wire rope is made of 304 stainless steel, which is hard-wearing and can withstand severe weather. Vinyl coating enhanced the resistance to water and other corrosion, which ensures durability and longevity. 。 【STURDY STRUCTURE】- The coated steel wire features 7x7 standard construction, which has seven strands of wire rope with seven wires in each strand and is formed helically around a stranded core.  。 【RELIABLE & SAFE】- Length: 328'. Enough length for you to cut it into different sizes. Not easy to loosen. The coating effectively protects your hands, clothes, and other items from damage and not easy to come off. 。 【MULTI-PURPOSE WIRE CABLE】- Our stainless steel cable looks nice, so it's good for your stair and walkway railings. It is also suitable for many household applications, such as clotheslines, garden fences, picture display, and string lights decorations. 。

VEVOR Vinyl Coated Wire Rope 328Ft Reel 304 Stainless Steel Wire Cable 1//8Inch Garden Wire Dia Vinyl Coated Cable w// 7x7 Construction 372lbs Breaking Strength for Home 1//16Inch Coated Dia
VEVOR Vinyl Coated Wire Rope 328Ft Reel 304 Stainless Steel Wire Cable 1//8Inch Garden Wire Dia Vinyl Coated Cable w// 7x7 Construction 372lbs Breaking Strength for Home 1//16Inch Coated Dia
VEVOR Vinyl Coated Wire Rope 328Ft Reel 304 Stainless Steel Wire Cable 1//8Inch Garden Wire Dia Vinyl Coated Cable w// 7x7 Construction 372lbs Breaking Strength for Home 1//16Inch Coated Dia
VEVOR Vinyl Coated Wire Rope 328Ft Reel 304 Stainless Steel Wire Cable 1//8Inch Garden Wire Dia Vinyl Coated Cable w// 7x7 Construction 372lbs Breaking Strength for Home 1//16Inch Coated Dia

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

VEVOR Vinyl Coated Wire Rope 328Ft Reel 304 Stainless Steel Wire Cable 1/8Inch Garden Wire Dia Vinyl Coated Cable w/ 7x7 Construction 372lbs Breaking Strength for Home 1/16Inch Coated Dia

Country Brook Design 50-1/2 Inch Metal Round Wide-Mouth Lite Weight Triglides, Lennox OEM Upgraded Replacement Furnace Blower Motor 1/2 HP 240v 41W53, .142 Width Weather Resistant Nylon 6.6 5.6 Length 40lbs Min Tensile Strength by Panduit 1.38 Max Bundle Diameter Pack of 100 Curved Tip .045 Thickness Panduit PLT1.5I-C0 Pan-Ty Cable Tie. Byrhgood 4PCS 2 Inch Silent Casters Office Furniture Universal Wheel Flat Trolley Casters Nylon Heavy Duty Brakes Vientiane Wheel Color : B. Aerial Work Insurance Rope fire Rescue Rope 10-100m Rope TY BEI YI GAO Safety Rope Color : 16mm, Size : 30m 16mm wear-Resistant Outdoor Climbing Climbing Protection Rope, Upgraded Replacement for GE X13 Furnace Blower Motor 5SME39HXL112A, Replacement Trolleys/Dining Cart Casters Industrial Rubber Castors with Brakes YUANP Swivel Stem Casters Threaded Stem,with Brake-85mm(3.3in), 5132 Aero-Motive Festoon End Clamp or Additional Cable/Hose Saddle, 80 Grade PEERLESS J Hook Eye 2000 lb Steel Straight 1 Trade Size Working Load Limit, 1173776 OEM Upgraded Replacement for ICP Condenser Fan Motor 1/5 HP 208-230v, 5048301 Canvas C.C. HNGR HARRINGTON Spacer. TorchJPA Safe Net Rope net Protective Net White Nylon Safe Net Construction Mesh Fence Safety Flat Net, 2500118 CROSBY HRNG 800#5/16X1.8 75 HR125LB.


VEVOR Vinyl Coated Wire Rope 328Ft Reel 304 Stainless Steel Wire Cable 1/8Inch Garden Wire Dia Vinyl Coated Cable w/ 7x7 Construction 372lbs Breaking Strength for Home 1/16Inch Coated Dia


Wire Dia, 1/16Inch, Vinyl Coated Cable w/ 7x7 Construction, 372lbs Breaking Strength for Home, Garden: Industrial & Scientific,VEVOR Vinyl Coated Wire Rope 328Ft Reel, 304 Stainless Steel Wire Cable, Coated Dia, 1/8Inch,Our Featured Products,Best department store online,Find a good store,Get the Top Brands at Competitive Prices.