17,000 lb Galvanized Working Load Limit 1.00 Diameter Chicago Hardware 21350 9 Carbon Round Pin Chain Shackle

17,000 lb Galvanized Working Load Limit 1.00 Diameter Chicago Hardware 21350 9 Carbon Round Pin Chain Shackle,Carbon Round Pin Chain Shackle 17,000 lb Galvanized Working Load Limit 1.00 Diameter Chicago Hardware 21350 9, 17, 000 lb, Working Load Limit, 1,00" Diameter: Industrial & Scientific,Chicago Hardware 21350 9 Carbon Round Pin Chain Shackle, Galvanized,Free Fast Delivery,Wholesale Price,Celebrity Style and Fashion Trend. Limit 1.00 Diameter Chicago Hardware 21350 9 Carbon Round Pin Chain Shackle 17,000 lb Galvanized Working Load psihoterapija-belin.si.

17,000 lb Galvanized Working Load Limit 1.00 Diameter Chicago Hardware 21350 9 Carbon Round Pin Chain Shackle

17,000 lb Galvanized Working Load Limit 1.00 Diameter Chicago Hardware 21350 9 Carbon Round Pin Chain Shackle
17,000 lb Galvanized Working Load Limit 1.00 Diameter Chicago Hardware 21350 9 Carbon Round Pin Chain Shackle
17,000 lb Galvanized Working Load Limit 1.00 Diameter Chicago Hardware 21350 9 Carbon Round Pin Chain Shackle
17,000 lb Galvanized Working Load Limit 1.00 Diameter Chicago Hardware 21350 9 Carbon Round Pin Chain Shackle
17,000 lb Galvanized Working Load Limit 1.00 Diameter Chicago Hardware 21350 9 Carbon Round Pin Chain Shackle

17,000 lb Galvanized Working Load Limit 1.00 Diameter Chicago Hardware 21350 9 Carbon Round Pin Chain Shackle

Chicago Hardware 21350 9 Carbon Round Pin Chain Shackle, Galvanized, 17, 000 lb. Working Load Limit, 1.00' Diameter: Industrial & Scientific. Chicago Hardware 21350 9 Carbon Round Pin Chain Shackle, Galvanized, 17, 000 lb. Working Load Limit, 1.00" Diameter: Industrial & Scientific. 's 1.00" dropped forged round pin chain shackle is galvanized and has a working load limit of 17,000 lbs. Shackles meet performance requirements of Spec. RR-C-271F Type IVB, Class 1. Size, WLL and trademark are permanently marked on all shackles. Shackles and pins are heat treated. Loads are based on a safety factor of 6:1. Weight is 5.00 lbs. WLL: 17,000 lbs. P/N is 21350 9. MADE IN U.S.A. 。 。 。

17,000 lb Galvanized Working Load Limit 1.00 Diameter Chicago Hardware 21350 9 Carbon Round Pin Chain Shackle

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

17,000 lb Galvanized Working Load Limit 1.00 Diameter Chicago Hardware 21350 9 Carbon Round Pin Chain Shackle

50x48x8cm Moving The Tool Base NingNing Washing Machine Stainless Steel Anti-Slip Shockproof Tray Suitable for Furniture Refrigerator Washing Machine Heavier Items Color : A, 1 X Snap Hook 8-Hook Value Pack. Pack of 6 Rare Earth Magnets Permanent DIY Scientific and Craft Cup Magnets,1.26D x 0.3H FINDMAG Neodymium Round Base Magnet with Mounting Screws Building 90LBS Strong, Vestil HT-20-3036-DC Hydraulic Post Table 42 Length 30 Width Capacity 36 Height 2000 lb DC, 4 Height Harrington SWDG100AA Pendant 5 Width 8 Length 4 Height 5 Width 8 Length Hi-Speed Industrial 2-PB Assy N/ER2 Ss W/O E-Stop. UTV Snowmobile Pack of 4 Motorcycle & Dirt Bike PerfecTech 1 x 12 Soft Loops Tie Down Straps Blue for ATV. Choker 2,500 Lb | Basket 6,400 Lb Vertical Capacity 3,200 Lb EN1-801 HSI One Ply Single Leg 1 x 3 Endless Nylon Sling | Type 5. Silent Ventilation Exhaust Fan Design for Hydroponics Grow Tent CastleGreens 4 Inch Inline Duct Fan Fit in Kitchen & Bathroom. 3 ft Endless Polyester Color Code: Purple 5/8 Diameter Type 5 Round Sling, Color : Rope 14mm, Size : Mesh 15CM TorchJPA Hemp Rope Net Ceiling Net Hanging Net Partition Protection Net Stair Rope Net Safety Net Decorative Net, DURABULL 5 3 Ply Polyester Flat Eye Synthetic Web Slings DFE3905P7Y, Auto Office,Travel Use Red Aluminium Portable Folding Collapsible Push Truck Hand Trolley Luggage Hand Cart and Dolly 176Lbs/ 80Kg Ideal for Home. QWORK 3/4 Polyethylene Drum Faucet with EPDM Gasket Plastic Manual Handle Jumbo Drum Faucet Fits 3/4 Drum Openings. LUCKYERMORE Folding Platform Cart Heavy Duty Hand Truck Moving Push Flatbed Dolly Cart for Warehouse Home Office 660 lbs Weight Capacity, TOKAR Mechanical Bearing Puller 85 mm/Straight Two-arm/Reversible jaw, Air Amplifier 1.50 ID. Electriduct Extreme Rubber Cable Protectors 3 Pack Dual Channel Cable Protector RPS, Plastic Open Top Screw ON Lid with Removable Center Clean & Washed 3 Pack: 5 Gallon Open Top Used Mini Olive Drum Bucket HDPE if Any Terra Cotta Color Heavy Duty Plastic Scratches. Very Light. ElectronicNova 1000N Round Electro Holding Magnet DC Solenoid Electromagnet 12V DC. General Purpose Reed SMC D-A73 Auto Switch.


17,000 lb Galvanized Working Load Limit 1.00 Diameter Chicago Hardware 21350 9 Carbon Round Pin Chain Shackle


17, 000 lb, Working Load Limit, 1,00" Diameter: Industrial & Scientific,Chicago Hardware 21350 9 Carbon Round Pin Chain Shackle, Galvanized,Free Fast Delivery,Wholesale Price,Celebrity Style and Fashion Trend.