DDSS safety rope Safety Rope Color : 10.5mm, Size : 100m 10.5mm 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment /-/

DDSS safety rope Safety Rope Color : 10.5mm, Size : 100m 10.5mm 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment /-/,12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment /-/ DDSS safety rope Safety Rope Color : 10.5mm, Size : 100m 10.5mm,5mm, Size : 100m): Fibrous Rope - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy DDSS safety rope Safety Rope, 10,5mm / 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment /-/ (Color : 10,free shipping and return,Quality products,we ship worldwide,Shop now to receive exclusive promotions and more. Color : 10.5mm, Size : 100m 10.5mm 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment /-/ DDSS safety rope Safety Rope psihoterapija-belin.si.

DDSS safety rope Safety Rope Color : 10.5mm, Size : 100m 10.5mm 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment /-/

DDSS safety rope Safety Rope Color : 10.5mm, Size : 100m 10.5mm 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment //-//
DDSS safety rope Safety Rope Color : 10.5mm, Size : 100m 10.5mm 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment //-//
DDSS safety rope Safety Rope Color : 10.5mm, Size : 100m 10.5mm 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment //-//
DDSS safety rope Safety Rope Color : 10.5mm, Size : 100m 10.5mm 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment //-//
DDSS safety rope Safety Rope Color : 10.5mm, Size : 100m 10.5mm 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment //-//
DDSS safety rope Safety Rope Color : 10.5mm, Size : 100m 10.5mm 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment //-//

DDSS safety rope Safety Rope Color : 10.5mm, Size : 100m 10.5mm 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment /-/

DDSS safety rope Safety Rope, 10.5mm / 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment /-/ (Color : 10.5mm, Size : 100m): Industrial & Scientific. Buy DDSS safety rope Safety Rope, 10.5mm / 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment /-/ (Color : 10.5mm, Size : 100m): Fibrous Rope - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Professional safety rope for outdoor survival, mountain climbing, fire emergency, rock climbing and other outdoor activities 。 Robust and high quality: High wear resistance, flexible rope, easy for operators to use and store outdoors 。 Rope material-the outer skin is twisted with double strands, the texture is clear and uniform, wear-resistant, not easy to slide, the inner core is twisted without scattering, the tensile strength is better, and the use is more guaranteed 。 The two ends of the rope are processed by sewing, which is more firm and convenient to use, and the two ends of the buckle are covered with protective sleeves, which can effectively prevent wear during use 。 Rope characteristics-compact size, light weight, easy to store and carry outdoors, with high strength pull, simple operation, convenient and fast 。 Our store has many styles, you can go to the store to browse, welcome to our store!。Product name: safety rope。Product material: DuPont silk nylon。Product diameter: 10.5mm, 12mm。Product weight: 10.5mm (75g / m), 12mm (92 / m)。Product load-bearing: 10.5mm / 2500kg, 12mm / 3300kg。Product certification: CE certification, EN1891。Scope of application: mountaineering bundling, tractive traction, downhill climbing, expansion training, cave rescue, engineering protection, aerial work, etc.。Product features: high tensile force, multi-purpose, portable, sunscreen and wear resistance, strong impact resistance, etc.。Rope cleaning method: put the rope and the rope brush into the water below 30 ° C to grab the rope brush and repeatedly brush on the rope until it is clean and let it dry naturally in the ventilated place。Purchase Notes:。Due to different measurement methods, there may be an error of 1-2cm, please refer to the actual product.。Delivery time is 10-20 working days, if you do not receive the order within 30 days, please contact us!。If you have any questions, please contact customer service in time. If you are satisfied with our products and services, please give praise and support, thank you.。 。

DDSS safety rope Safety Rope Color : 10.5mm, Size : 100m 10.5mm 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment //-//
DDSS safety rope Safety Rope Color : 10.5mm, Size : 100m 10.5mm 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment //-//
DDSS safety rope Safety Rope Color : 10.5mm, Size : 100m 10.5mm 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment //-//
DDSS safety rope Safety Rope Color : 10.5mm, Size : 100m 10.5mm 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment //-//
DDSS safety rope Safety Rope Color : 10.5mm, Size : 100m 10.5mm 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment //-//
DDSS safety rope Safety Rope Color : 10.5mm, Size : 100m 10.5mm 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment //-//

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

DDSS safety rope Safety Rope Color : 10.5mm, Size : 100m 10.5mm 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment /-/

Capacity Vestil S3-125-AA Stacker Double Mast 125 in Adjustable 3000 lb Black/Yellow. Flat Eye and Eye Nylon 11 ft Type 3 Web Sling Number of Plies: 2 6 W, 33600 lb 3 16800 lb Basket 13400 lb Liftex ENR6X3PD Endless RoundUp Roundsling Choker Vertical White 3', In Etu-7248-13 13,000 Pound Capacityeasy To Use Dock Boards Hgt Diff Bluff Mfg. In Hgt Diff 13Sb7248 Weight Pallet Trucks-14 %: 5 Pounds W X L : 72 X 48 In Forklifts 19%: 7 : 469, DURABULL Galvanized Jaw and Eye Turnbuckle Rigging Hardware D3418JETG, New Holland 678 Baler Belts Full Set 3 Ply Mini Roughtop MATO. White Hinged Lid for 4 & 5.3 Gallon EZ Stor Pail. Knot & Rope Supply Spool 1/2 x 600 ft Cobalt Blue. Color : Black, Size : 100x30x5cm Anti Slip Ramp Rubber Deceleration Belt,Automobile Road Deceleration Plate,Deceleration Ridge,Thickening Buffer Block. ClimaTek 5 KW Furnace Heat Sequencer Relay Fits York 3310-3541, 【, DINGGUANGHE-CUP Plate Casters 3-inch Rubber Swivel Caster Wheel 360 Degree Top Plate 110 lbs Load Capacity Universal Swivel Casters Furniture Wheel Castor Multiple Use. 1/2 Plate Thickness 30 Usable Width 3500 lbs Capacity 36 Length Vestil EH-3036 Aluminum Economizer DockPlate. Gearmatic Seal Kit 72136, Vestil HLD-116-15-P Portable Drum Dumper 1500 lb 99.75 Height Capacity. Color : Black, Size : 50x35x5cm Rubber Ramp Rubber Deceleration Belt Highway Road Deceleration Ridge Plate Buffer Pad Speed Limit Block 50x35x5cm Rubber Ramps for Curb. HARRINGTON Machine Screw W/Spring Washer J1AP2-5001212. 700Bsb-10 Length: 10 Roach Conveyor Lead Time: In Stock 700Bsb-10 Option: 6 In Belt/ 9 In Bf Box Style Slider Belt Conveyor.


DDSS safety rope Safety Rope Color : 10.5mm, Size : 100m 10.5mm 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment /-/


5mm, Size : 100m): Fibrous Rope - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy DDSS safety rope Safety Rope, 10,5mm / 12mm Outdoor Mountaineering Climbing Protection Insurance Rope Speed Reduction Rope Rescue Rope Survival Equipment /-/ (Color : 10,free shipping and return,Quality products,we ship worldwide,Shop now to receive exclusive promotions and more.