Little Giant ES33D1 506420 Energy Saving 1/3 HP Sump Pump Steel

Little Giant ES33D1 506420 Energy Saving 1/3 HP Sump Pump Steel,Giant ES33D1 506420 Energy Saving 1/3 HP Sump Pump Steel Little,Little Giant ES33D1 506420 Energy Saving 1/3 HP Sump Pump, Steel - -,Free Shipping & Free Returns,Warranty and FREE shipping,Celebrity Style and Fashion Trend. Saving 1/3 HP Sump Pump Steel Little Giant ES33D1 506420 Energy psihoterapija-belin.si.

Little Giant ES33D1 506420 Energy Saving 1/3 HP Sump Pump Steel

Little Giant ES33D1 506420 Energy Saving 1//3 HP Sump Pump Steel
Little Giant ES33D1 506420 Energy Saving 1//3 HP Sump Pump Steel
Little Giant ES33D1 506420 Energy Saving 1//3 HP Sump Pump Steel
Little Giant ES33D1 506420 Energy Saving 1//3 HP Sump Pump Steel
Little Giant ES33D1 506420 Energy Saving 1//3 HP Sump Pump Steel
Little Giant ES33D1 506420 Energy Saving 1//3 HP Sump Pump Steel
Little Giant ES33D1 506420 Energy Saving 1//3 HP Sump Pump Steel
Little Giant ES33D1 506420 Energy Saving 1//3 HP Sump Pump Steel

Little Giant ES33D1 506420 Energy Saving 1/3 HP Sump Pump Steel

Little Giant ES33D1 506420 Energy Saving 1/3 HP Sump Pump, Steel - -. Powerful Permanent Split Capacitor (PSC) motor for high starting and running torque has upper sleeve 。 Recessed vortex impeller made of tough engineered composite material to reduce clogging 。 Mechanical shaft seal (stainless steel spring, nitrile parts, carbon and ceramic faces) 。 Epoxy coated cast iron motor housing for corrosion and rust resistance. 。 Vortex style, engineered thermoplastic impeller 。 Little Giant ES33D1-10 (5060)is an energy-saving, high performance, fully submersible sump/effluent pump, designed for the professional plumbing contractor for use in residential and light commercial applications. Automatic operation is achieved with a diaphragm pressure switch.1-1/" FNPT discharge with 3/8" spherical solids handling capability.Little Giant Pumps ES Series draw less energy while delivering greater pump flow and overall performance. The powerful 1/3 HP PSC motor delivers 0 GPM 10' TDH, while drawing only 5.0 full load amps, conserving electrical energy. Little Giant ES33 models are designed, manufactured and tested in accordance with Little Giantrsquos demanding standards.Uses include basement sumps, excavations, loading docks, construction sites, underground passageways and other applications requiring high volume water dispersal.Features 1/3 HP permanent spilt capacitor motor with energy-conserving low amp draw Designed for continuous duty Epoxy coated cast iron housing 1-1/" FNPT discharge Carbon/ceramic shaft seal Upper sintered sleeve bearing and lower ball bearings Vortex engineered composite impeller Thermal overload protection Muanual operation available cCSAus listedTechnical Specifications of Little Giant ES33D1-10 (5060) Model Number ES33D1-10 Horsepower 1/3 Flow 5 GPM 5' of Head Cord Length 10' Shut Off 0' Voltage 115 Hertz 60 Amps 5 Watts 5 Weight 30 lbs. Height 9.3" Widht 11.8" Length 9.8" Certification cCSAus Head (ft) Flow (GPH) Head (m) Flow (LPH) 5 5 1.5 196. 10... 。 。 。

Little Giant ES33D1 506420 Energy Saving 1//3 HP Sump Pump Steel

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Little Giant ES33D1 506420 Energy Saving 1/3 HP Sump Pump Steel

1/4 NPT Size Coxreels 498-SEALKIT Viton Replacement Dual Swivel O-Ring Seal Kit, Voltage: Pump N 2a Us Adapter/Type: 12V Pump SR-800FX Booster Pump 340-650L/H 4.2-9M Mini 12V DC Brushless Water Pump 24V Submersible Fountain Pump. 1/10HP 115V Fasco D144 5 Frame Open Ventilated Shaded Pole and Unit Heater Motor with Sleeve Bearing 3.6 amps 60Hz 1050rpm. 9 Height 5 Length 9 Height 6 Width 5 Length 6 Width Champion Moyer Diebel 109902 Parker Solenoid Valve Kit, Kuriyama SSN500 316 Stainless Nipple 5 75 PSI 5 Kuriyama of America Inc.. Thread Specification: NO9 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 NPT Male To Female Thread 304 Stainless Steel Reducer Bushing Reducing Pipe Fitting Connector. Pack of 12 pcs Sharkbite UXL124122 1-1/2 x 3/4 Brass Push Fitting Reducer, uxcell PVC Tubing 1/2 Inch X 6.6 Ft Clear Braided Flexible Kink-Proof Hose Tube. 9/16-18 SAE x 1/4-18 NPTF Thread 0.297 and 0.281 Drill 9/16-18 SAE x 1/4-18 NPTF Thread 3/8 Male JIC x 3/8 Male NPTF Inc. Brennan Industries 2501-LLL-06-04-FG Forged Steel 90 Degree Elbow XX-Long Adapter 3/8 Male JIC x 3/8 Male NPTF. White 0.269 x 0.291 100/pack Cole-Parmer Acetal Copolymer Hose Clamps. Fill-Rite RD1212NH Portable Rotary Hinged Vane Pump Multiple Mounting Options 12 GPM. HONGLU Reducing Hex Nipple Brass Pipe Fitting 1/2 x 3/8 Inch Male Pipe Nipple 2 Packs. Fevas Tube Size 8mm-1/8 BSPT Thread Stainless Steel 316 Precision Control Speed Controller air Speed Valve Pneumatic Fitting. 1/8 Thick Sterling Seal CRG7237.750.125.300X100 7237 Red Rubber Ring Gasket 3/4 Pipe Size 1.06 ID Pressure Class 300# Pack of 100. DELTROL CORP C10B Brass 1/4INCH NPT 1.5GPM Check Valve. 10.0 Cv B223-bel 2-way 1 Belimo Air Characterized Control Valve. 61A Durometer 1/16 Wall 1/4 OD Rated for Vacuum Durable Norprene Blended Rubber/Plastic Tubing 1/8 ID Opaque Black Flexible 10 Length 1/8 ID 1/4 OD 1/16 Wall 10' Length Small Parts B008BWS2YU.


Little Giant ES33D1 506420 Energy Saving 1/3 HP Sump Pump Steel


Little Giant ES33D1 506420 Energy Saving 1/3 HP Sump Pump, Steel - -,Free Shipping & Free Returns,Warranty and FREE shipping,Celebrity Style and Fashion Trend.