American Lubrication Equipment TIM-DEF-22 Electronic DEF Meter Inline Resettable

American Lubrication Equipment TIM-DEF-22 Electronic DEF Meter Inline Resettable,TIM-DEF-22 Electronic DEF Meter Inline Resettable American Lubrication Equipment, Electronic DEF Meter, Inline Resettable: Industrial & Scientific,American Lubrication Equipment TIM-DEF-22,Free shipping Delivery service,Affordable goods,Free Shipping & Lifetime Warranty. DEF Meter Inline Resettable American Lubrication Equipment TIM-DEF-22 Electronic psihoterapija-belin.si.

American Lubrication Equipment TIM-DEF-22 Electronic DEF Meter Inline Resettable

American Lubrication Equipment TIM-DEF-22 Electronic DEF Meter Inline Resettable
American Lubrication Equipment TIM-DEF-22 Electronic DEF Meter Inline Resettable
American Lubrication Equipment TIM-DEF-22 Electronic DEF Meter Inline Resettable
American Lubrication Equipment TIM-DEF-22 Electronic DEF Meter Inline Resettable
American Lubrication Equipment TIM-DEF-22 Electronic DEF Meter Inline Resettable
American Lubrication Equipment TIM-DEF-22 Electronic DEF Meter Inline Resettable
American Lubrication Equipment TIM-DEF-22 Electronic DEF Meter Inline Resettable

American Lubrication Equipment TIM-DEF-22 Electronic DEF Meter Inline Resettable

American Lubrication Equipment TIM-DEF-22, Electronic DEF Meter, Inline Resettable: Industrial & Scientific. American Lubrication Equipment TIM-DEF-22, Electronic DEF Meter, Inline Resettable: Industrial & Scientific. TIM-DEF-22, In Line Resettable Electronic DEF Meter. Accessories for DEF, For electric, air, and hand-operated configurations. In-Line Resettable Electronic DEF Meter: 1" BSP(M) x 1" BSP(M), Measures in gallons, flow rate up to 31 GPM. 。 。 。

American Lubrication Equipment TIM-DEF-22 Electronic DEF Meter Inline Resettable

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

American Lubrication Equipment TIM-DEF-22 Electronic DEF Meter Inline Resettable

Pump JT-180 DC Water Pump 5-12V Mini Brushless Submersible Pump 350L/H Flow Rate Submersible Water Pump, Pressure Class 150# Aramid/NBR Ring Gasket 2-1/2 Pipe Size Sterling Seal CRG7001.2500.062.150X50 7001 Compressed Non-Asbestos Green/Blue/White Pack of 50 0.062 Thick. TeeJet AA126ML-6-50 1-1/2 Flush-Out Line Strainer, 2-Ear Clamps Steel, 0.551-0.669 Dia Zinc-Plated 0.315W 900 Pack. 3-1/4 OD 2-7/8 ID Excellent Resistance to Oxygen Ozone and Sunlight 70 Durometer Hardness Sterling Seal ORSIL336x25 Number 336 Standard Silicone O-Ring Vinyl Methyl Silicone Pack of 25. 5 x 8mm High Pressure Air Compressor Hose Flexible Air Hose with Male/Female Quick Coupler Fittings 15M Red. Specification : 3/4 YINGJUN Valves Stainless Steel 304 Pipe Three-Piece Ball Valve Female Threaded 1/4 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 Sanitary Ball Valve Straight, 0.4-25MPa 40m³/h Oxygen Gas Reducer Air Stream Regulator Gauge Meter for Gas Welding Chemical Industry Agricultural Plant Culture Pressure Regulator. Buzile Cycloid Motor BE0130FP100AAAA Replacement TB0130FP100AAAA 101-1755 103-1575 158-1574 MG081310AAAA ADM100-4RP 151-2124 151-2424 151-3824 BMPH-125-H4-K-P HS08010100 255130F3010AAAA 272-214, PI091624S Swivel Elbow 1/2 Tube OD x 1/2 NPTF Male 1/2 Tube OD x 1/2 NPTF Male Pack of 10 Pack of 10 John Guest Acetal Copolymer Tube Fitting. Through Hole Straight MOLEX 90130-1114-Pin Header 2 Rows 14 Contacts Wire-to-Board 2.54 mm. 1-1/4 Male Pipe 1-1/4 Male Pipe 38109-20 Anderson Metals 38109 Red Brass Pipe Fitting Cored Plug, Legend Valve 039-105-106 Brass Swing Check Valve 2.2x3.3x2.9. 1/16 Thick Pack of 5 Sterling Seal CFF7237.1250.062.150X5 7237 Red Rubber Full Face Gasket 1-1/4 Pipe Size 1.66 ID Pressure Class 150#, Z.L.F.J.P Valve Pneumatic 1/4 3/8 1/2 BSP Female Thread Mini Ball Valve Connector Joint Copper Fitting Coupler Adapter Color : Brass, Size : 3/8.


American Lubrication Equipment TIM-DEF-22 Electronic DEF Meter Inline Resettable


Electronic DEF Meter, Inline Resettable: Industrial & Scientific,American Lubrication Equipment TIM-DEF-22,Free shipping Delivery service,Affordable goods,Free Shipping & Lifetime Warranty.