Roughneck Air-Operated 50:1 Grease Pump Only for 110-132-Lb Drums

Roughneck Air-Operated 50:1 Grease Pump Only for 110-132-Lb Drums,Grease Pump Only for 110-132-Lb Drums Roughneck Air-Operated 50:1,Roughneck Air-Operated 50:1 Grease Pump Only - for 110-132-Lb, Drums: Industrial & Scientific,Fantastic Wholesale Prices,Deals of the day up to 25% off,We offer free shipping on all orders of $15 or more. Only for 110-132-Lb Drums Roughneck Air-Operated 50:1 Grease Pump psihoterapija-belin.si.

Roughneck Air-Operated 50:1 Grease Pump Only for 110-132-Lb Drums

Roughneck Air-Operated 50:1 Grease Pump Only for 110-132-Lb Drums
Roughneck Air-Operated 50:1 Grease Pump Only for 110-132-Lb Drums
Roughneck Air-Operated 50:1 Grease Pump Only for 110-132-Lb Drums
Roughneck Air-Operated 50:1 Grease Pump Only for 110-132-Lb Drums
Roughneck Air-Operated 50:1 Grease Pump Only for 110-132-Lb Drums
Roughneck Air-Operated 50:1 Grease Pump Only for 110-132-Lb Drums
Roughneck Air-Operated 50:1 Grease Pump Only for 110-132-Lb Drums

Roughneck Air-Operated 50:1 Grease Pump Only for 110-132-Lb Drums

Roughneck Air-Operated 50:1 Grease Pump Only - for 110-132-Lb. Drums: Industrial & Scientific. Roughneck Air-Operated 50:1 Grease Pump Only - for 110-132-Lb. Drums: Industrial & Scientific. Double action 115 PSI grease pump is easy to operate and maintain 。 For dispensing all types of grease, both short and long distances 。 Compatible with integrated lubrication systems 。 Noncorrosive design for durability 。 1/4in. inlet and outlet 。 Air-Operated 50:1 Grease Pump is designed for dispensing all types of grease, both short and long distances. Compatible with integrated lubrication systems. Double action 115 PSI grease pump is easy to operate and maintain. Features a 9 1/8in.L suction tube for 110–1-lb. drums. 。 。 。

Roughneck Air-Operated 50:1 Grease Pump Only for 110-132-Lb Drums

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Roughneck Air-Operated 50:1 Grease Pump Only for 110-132-Lb Drums

Metric FKM Sealing Gasket Pack of 20 uxcell Fluorine Rubber O-Rings 10mm OD 5mm ID 2.5mm Width. 94 Series in-line Sea-Lect Y-Valve with 3/4 in Barbed Adapter Ports. NST40 Hole Adapters For Changing From One NST Taper To A Smaller NST NST50 Shank. 【. Vinyl Caplugs 99192613 Plastic Tethered Cap VTC-875-16 Black Pack of 300 Cap ID .875 Height 1.000 Tether ID .838 Caplugs Inc. Cap ID .875 Height 1.000 Tether ID .838, 2-1/2 Midland 64-479 Galvanized Iron #150 Malleable Cap Size Iron. 1/4 NPT Male x 1/2 NPT Female Pipe 1/4 NPT Male x 1/2 NPT Female Pipe 06120-0804 Anderson Metals 06120 Brass Pipe Fitting Reducer Adapter, Dayton 4RP58 Speed Reducer,56c,60:1-4RP58. 87437-0543-TR250 CONNECTOR 1ROW HEADER 1.5MM 5POS 87437-0543-TR250 Pack of 250. Pack of 20 TE Connectivity Rack & Panel Connectors JACKSCREW STUD KIT. Fitting Adapter 1/8” Male NPT to M8x1 M8X1.0 Male Metric Coupling Stainless Steel Pipe Gauge. Metric Buna-N Sealing Gasket Pack of 1 uxcell Nitrile Rubber O-Rings 300mm OD 288.6mm ID 5.7mm Width, 1/4 Flow Coupler x 3/8 Barb Straight Thru Coupler In-Line Colder PLC17006 Acetal Tube Fitting.


Roughneck Air-Operated 50:1 Grease Pump Only for 110-132-Lb Drums


Roughneck Air-Operated 50:1 Grease Pump Only - for 110-132-Lb, Drums: Industrial & Scientific,Fantastic Wholesale Prices,Deals of the day up to 25% off,We offer free shipping on all orders of $15 or more.