SQINAA Sheets of Brass Copper Roll Thickness 0.4mm for Crafts Repairs DIY,100mm

SQINAA Sheets of Brass Copper Roll Thickness 0.4mm for Crafts Repairs DIY,100mm,SQINAA Sheets of Brass Copper Roll Thickness 0.4mm for Crafts Repairs DIY,100mm,4mm for Crafts Repairs DIY, 100mm: Sheets - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy SQINAA Sheets of Brass Copper Roll Thickness 0,Authentic Merchandise Shop,Trend frontier,Free, same day shipping, easy returns. Roll Thickness 0.4mm for Crafts Repairs DIY,100mm SQINAA Sheets of Brass Copper psihoterapija-belin.si.

SQINAA Sheets of Brass Copper Roll Thickness 0.4mm for Crafts Repairs DIY,100mm

SQINAA Sheets of Brass Copper Roll Thickness 0.4mm for Crafts Repairs DIY,100mm
SQINAA Sheets of Brass Copper Roll Thickness 0.4mm for Crafts Repairs DIY,100mm
SQINAA Sheets of Brass Copper Roll Thickness 0.4mm for Crafts Repairs DIY,100mm
SQINAA Sheets of Brass Copper Roll Thickness 0.4mm for Crafts Repairs DIY,100mm
SQINAA Sheets of Brass Copper Roll Thickness 0.4mm for Crafts Repairs DIY,100mm

SQINAA Sheets of Brass Copper Roll Thickness 0.4mm for Crafts Repairs DIY,100mm

SQINAA Sheets of Brass Copper Roll Thickness 0.4mm for Crafts Repairs DIY,100mm: Industrial & Scientific. Buy SQINAA Sheets of Brass Copper Roll Thickness 0.4mm for Crafts Repairs DIY, 100mm: Sheets - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Different thicknesses are available for your choice: Thickness: 0.4mm Length: 1000mm. Width 50mm/100mm/200mm 。 100% brand new and high quality. smooth surface, corrosion resistance, low oxygen content and good conductivity. 。 Good flexibility, density, thermal conductivity, electrical conductivity, corrosion resistance. Can be used for electrical conductivity, heat conduction and welding. 。 Material characteristics: thermal processing temperature is 750-830 degrees; annealing temperature is 600-700 degrees; low temperature annealing temperature to eliminate internal stress is 260-270 degrees. 。 Application range: tool accessories, replacement and conventional maintenance equipment, including: machine tools and accessories, tool holders, turning tools, milling cutters, measuring and analysis instruments, construction tools, garden tools, tool holders, power tools, hand tools, light tools 。 100% brand new and high quality.。Tool accessories, replacement and routine maintenance equipment include: machine tools and accessories, tool holders, turning tools, milling cutters, measuring and analysis instruments, construction tools, garden tools, tool holders, power tools, hand tools, lighting and ignition tools ,pump parts and accessories, bathroom hardware.。Excellent quality, fast delivery, simple after-sales service. We do our best to provide customers with satisfactory service.。product description。Specification: new。Material: BRASS 。Number of layers: single-sided thickness: 0.4mm。Panel size: about 1000mm * 50mm/100mm/200mm * 0.4mm (length * width * height)。Features: hard, strong, high purity.。Has good thermal conductivity, electrical conductivity, and corrosion resistance. Good at welding and brazing.。The package includes: 1 piece x copper metal plate. Note: Due to manual measurement, please allow 1-3 cm error. Since the calibration of the monitor is not the same, the color of the item shown in the photo may be slightly different on the computer monitor.。Bale。1x Sheets of Brass Copper Roll 。 。 。

SQINAA Sheets of Brass Copper Roll Thickness 0.4mm for Crafts Repairs DIY,100mm
SQINAA Sheets of Brass Copper Roll Thickness 0.4mm for Crafts Repairs DIY,100mm
SQINAA Sheets of Brass Copper Roll Thickness 0.4mm for Crafts Repairs DIY,100mm

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

SQINAA Sheets of Brass Copper Roll Thickness 0.4mm for Crafts Repairs DIY,100mm

Round Rod 3/8 Diameter 1 Length 3/8 Diameter 1' Length Small Parts 902672 PTFE Opaque White Polytetrafluoroethylene, Type 321 Stainless Steel Tool Wrap Heat Treat Foil 24 x .002 x 50. Zerobegin Thin Aluminum Sheet,Aluminium Panel Plate,for Machine Shops and Metal Craft,Thickness:0.3mm,Width 400mm, Foam Rubber Mat Use in Foam Insulation MAGZO Multifunctional Sponge Neoprene Foam Garage mat 1/8 Inch Thickness x 12 Inch Width x 59 Inch Length Rubber Sheet & Roll with Adhesive, .250 thk x 1.500 Wide x 25 Long Solid Commercial Grade Neoprene Rubber Strip. L x W x T, approx. 12 x 8 x .118 Celluloid Color Sheets in 300mm x 200mm x 3.0mm 12pcs Acrylic PMMA Optional in 18 Colors!, 0.75 Stainless Round Bar 304/304L-Annealed Cold Finish 84.0, #2B Smooth Finish 50 Length 302 Stainless Steel Shim Stock Hard Temper 0.015 Thickness 24 Width ASTM A666/AMS 5906/QQ-S-766. Online Metal Supply 304 Rough Turned Stainless Steel Round Rod 3.250 x 6 inches 3-1/4 inch. Smooth Finish 50A Durometer Neoprene Sheet Industrial 30-005-062-036-048 No Backing 48 Length 0.062 Thickness 36 Width 48 Length Rubber-Call 36 Width Black 0.062 Thickness. 0.062 Thickness 1-1/2 OD 1 ID Pack of 10 Steel Round Shim Full Hard Temper Matte Finish.


SQINAA Sheets of Brass Copper Roll Thickness 0.4mm for Crafts Repairs DIY,100mm


4mm for Crafts Repairs DIY, 100mm: Sheets - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy SQINAA Sheets of Brass Copper Roll Thickness 0,Authentic Merchandise Shop,Trend frontier,Free, same day shipping, easy returns.