Mill Finish ASTM B211/AMS-QQ-A-225/9,Diameter: 14mm T6 Temper Wanggang 7075 Aluminum Round Rod Unpolished

Mill Finish ASTM B211/AMS-QQ-A-225/9,Diameter: 14mm T6 Temper Wanggang 7075 Aluminum Round Rod Unpolished,Unpolished Mill Finish ASTM B211/AMS-QQ-A-225/9,Diameter: 14mm T6 Temper Wanggang 7075 Aluminum Round Rod, ASTM B211/AMS-QQ-A-225/9, Diameter: 14mm: Rods - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Wanggang 7075 Aluminum Round Rod, Unpolished (Mill) Finish, T6 Temper,Online Shopping Retailer,Fast Free Shipping,Get fast shipping and price match guarantee. T6 Temper Wanggang 7075 Aluminum Round Rod Unpolished Mill Finish ASTM B211/AMS-QQ-A-225/9,Diameter: 14mm psihoterapija-belin.si.

Mill Finish ASTM B211/AMS-QQ-A-225/9,Diameter: 14mm T6 Temper Wanggang 7075 Aluminum Round Rod Unpolished

Mill Finish ASTM B211//AMS-QQ-A-225//9,Diameter: 14mm T6 Temper Wanggang 7075 Aluminum Round Rod Unpolished
Mill Finish ASTM B211//AMS-QQ-A-225//9,Diameter: 14mm T6 Temper Wanggang 7075 Aluminum Round Rod Unpolished
Mill Finish ASTM B211//AMS-QQ-A-225//9,Diameter: 14mm T6 Temper Wanggang 7075 Aluminum Round Rod Unpolished
Mill Finish ASTM B211//AMS-QQ-A-225//9,Diameter: 14mm T6 Temper Wanggang 7075 Aluminum Round Rod Unpolished
Mill Finish ASTM B211//AMS-QQ-A-225//9,Diameter: 14mm T6 Temper Wanggang 7075 Aluminum Round Rod Unpolished
Mill Finish ASTM B211//AMS-QQ-A-225//9,Diameter: 14mm T6 Temper Wanggang 7075 Aluminum Round Rod Unpolished
Mill Finish ASTM B211//AMS-QQ-A-225//9,Diameter: 14mm T6 Temper Wanggang 7075 Aluminum Round Rod Unpolished
Mill Finish ASTM B211//AMS-QQ-A-225//9,Diameter: 14mm T6 Temper Wanggang 7075 Aluminum Round Rod Unpolished

Mill Finish ASTM B211/AMS-QQ-A-225/9,Diameter: 14mm T6 Temper Wanggang 7075 Aluminum Round Rod Unpolished

Wanggang 7075 Aluminum Round Rod, Unpolished (Mill) Finish, T6 Temper, ASTM B211/AMS-QQ-A-225/9,Diameter: 14mm: Industrial & Scientific. Buy Wanggang 7075 Aluminum Round Rod, Unpolished (Mill) Finish, T6 Temper, ASTM B211/AMS-QQ-A-225/9, Diameter: 14mm: Rods - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. 7075 aluminum is an aircraft alloy that provides high strength and hardness and offers good machinability.Corrosion resistance, strong weldability, higher tensile strength and yield strength, showing better toughness, and good oxidation resistance,easy to clean. 。 If you need DIY at home, you can also use a hacksaw to cut. 。 Ideal for drilling, turning, milling, tapping and engraving. 。 The material has a low-viscosity protective cover to prevent scratches/damage.Heat treated for increased strength. 。 Suitable for gaskets, perforated plates, machined blanks, gardens, sheds, DIY, square templates, brackets, fixed brackets and conventional long-term fixtures, as well as trucks, ships, aerospace equipment, trucks, electric vehicles, molds, electronics More applications of products, furniture, anti-corrosion structures. 。 The 7075 aluminum alloy provides high strength and hardness and offers good machinability. The material, also known as an aircraft alloy, is heat treatable. It has a T6 temper, meaning it has been heat treated for increased strength.。Application: Industry, repair purposes, workshop, garden, house, automotive industry, body parts, sheet metal bodywork body panel for welding, bending and cutting. Cutting tolerances: - 1mm。product information:。Name: pure Aluminum plate。Model: 7075。Color: silver。Applications include the production of sailboats, canoes, trucks and buses, scaffolding, power transmission towers, tipping buckets, furniture, chemical and marine equipment and hardware.7075 is used in decoration, packaging, construction, transportation, electronics, aerospace and other industries.。note:。The aluminum material is handled and cut, and the surface may be slightly scratched but we will try to avoid it。Attention: sharp edges. Please take protective measures.。Please understand. 。 。 。

Mill Finish ASTM B211//AMS-QQ-A-225//9,Diameter: 14mm T6 Temper Wanggang 7075 Aluminum Round Rod Unpolished
Mill Finish ASTM B211//AMS-QQ-A-225//9,Diameter: 14mm T6 Temper Wanggang 7075 Aluminum Round Rod Unpolished
Mill Finish ASTM B211//AMS-QQ-A-225//9,Diameter: 14mm T6 Temper Wanggang 7075 Aluminum Round Rod Unpolished
Mill Finish ASTM B211//AMS-QQ-A-225//9,Diameter: 14mm T6 Temper Wanggang 7075 Aluminum Round Rod Unpolished

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Mill Finish ASTM B211/AMS-QQ-A-225/9,Diameter: 14mm T6 Temper Wanggang 7075 Aluminum Round Rod Unpolished

Laminart Standard Grade Laminate Sheet Renaissance Mahogany 48 x 96, MHUI Bare Copper Wire Brass Copper Bus Bar Wire Diameter,0.16inch/4mm Round Solid Bright Smooth Surface Length 1 meters/39.4inch, Pack of 100 2% Open Area Nylon 6/6 Woven Mesh Round 1/2 OD 10 microns Mesh Size Opaque Off-White. Metric DIN 988 M60X75X.5 Precision Shim Rings Hardened Spring Steel 50 pcs, 17415/17S10 .01 T X 6 W X 100 L Brass Shim Stock No, UHMW Polyethylene Plastic Sheet Black 1/4 x 16 x 16. Heitune Solid Tungsten Steel Round Shaft?Rod Silver Bar 4mm Diameter 100mm Length, ASTM B211 3/8 Across Flats Cold Finished Precision Tolerance Unpolished Mill 2011 Aluminum Hex Bar 60 Length T3 Temper Finish. GOONSDS Graphite Plate Bulk Block Purity 99.9% Blank Block Plate Graphite High Purity/EDM Milling Surface Graphite Plate 60Mmx60mmx11mm 3Pcs. Tube 20mm x 18mm x 1000mm 2 Red Black Carbon Fiber Tube 2 3K Roll Wrapped 100% Carbon Fiber Tube Glossy Surface. LEISHENT H62 Brass Soft Wire 0.4Mm Diameter 1M in Length.


Mill Finish ASTM B211/AMS-QQ-A-225/9,Diameter: 14mm T6 Temper Wanggang 7075 Aluminum Round Rod Unpolished


ASTM B211/AMS-QQ-A-225/9, Diameter: 14mm: Rods - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Wanggang 7075 Aluminum Round Rod, Unpolished (Mill) Finish, T6 Temper,Online Shopping Retailer,Fast Free Shipping,Get fast shipping and price match guarantee.