uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs

uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs,2mm Width 5pcs uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD,uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs: Industrial & Scientific,Buy online here,Outlet Shopping,Get fast shipping and price match guarantee. Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller psihoterapija-belin.si.

uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs

uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs
uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs
uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs
uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs
uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs
uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs

uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs

uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs: Industrial & Scientific. uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs: Industrial & Scientific. [MODLE] - Bearing Model: AXK2035 (I.D.=20mm, O.D.=35mm, Thickness=2mm); Washer Model: AS2035 。 [MATERIAL] - Chromium steel rollers for heat tolerance and durability under heavy loads; Steel cage guides and evenly spaced rollers for reduced friction, vibration, and noise 。 [FEATURES] - Needle Roller Thrust Bearings can accommodate axial loads in one direction only 。 [WASHER] - Combined with 2 washers for applications where adjacent machine components cannot serve as raceways 。 [CAPABILITY] - 45.6kN Static Load Capacity, 12.9kN Dynamic Load Capacity, 8500RPM Maximum Rotational Speed 。 Description:。Needle Roller Thrust Bearings provide a high degree of stiffness within a minimum axial space. It has a smaller cross-section than a standard thrust bearing for use in restricted spaces.。These bearings to accommodate heavy axial loads and peak loads due to small diameter deviation of the rollers within one assembly.。AXK Thrust Bearings can be combined with washers in the AS series in applications where adjacent components cannot serve as raceways.。Made of hardened spring steel, both faces of the washers are polished and can be used as raceways.。Rolling bearings are used in a range of applications from agricultural machinery to conveying equipment, robotics, elevators, rolling mills, ship rudder shafts, and aggregate crushers, among others.。Specification:。Bearing Modle: AXK035。Bearing Washer Modle: AS035。Needle Roller Meterial: Chromium Steel (GCr15)。Cage Meterial: ST Steel。Bearing Washer Meterial: 65Mn Spring Steel。Bore Diameter (d): 0mm。Outside Diameter (D): 35mm。Bearing Thickness (T1): mm。Washer Thickness (T): 1mm (Approx.)。Dynamic Load Capacity (Cr): 1.9kN。Static Load Capacity (Cor): 45.6kN。Limiting Speed (Oil): 8500RPM。Package Contents:。5 x Bearings。10 x Bearing Washers。 。 。 。

uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs
uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs
uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs
uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs
uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs
uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs

FIRSTINFO Mini 8mm Brake Fluid Clutch Bleeder Hose with 12 Point Wrench and Check Valve for Brake Bleeding & Hydraulic Clutch Systems, Simple Flip Case Fit for iPhone X Girl Leather Cover Wallet for iPhone X, NO-LOGO Durable 25357 Non-Standard Deep Groove Ball Bearings 25x35x7mm 1 PC, NBK XGL-39C-10-10 High-Gain Rubber Flexible Coupling Long Type Bore Diameters 10 and 10 mm Aluminum A2017. SKX5/8 SG BUSHING Boston Gear SK5/8-SG. 1 Inch VXB Brand W208PPB6 Cylindrical 2 Triple Lip Seals Square Bore Non-Relubricable 1 Type Agricultural Bearing Shaft Size 1 inch Inner Diameter, MUCECH206-20NPRF 1-1/4 STAINLESS SET SCREW RF NICKEL HANGER BEARING AMI NEW!. DODGE JAW COUPLING TYPE L L110X15/16, 20 PRESSURE ANGLE 16 D.P TEETH 14.5 DEGREE Boston Gear 10100 GB20 DIAMETRAL PITCH, Silver-Black VOGEK 6-Port USB Charger Desktop Charging Station with Smart Identification, 4.331 5310 to 8113 ft-lb Max Transmissible Torque 110 mm 4.331 hub OD Diameter 2.953 to 3.346 Shaft Diameter 110 mm Lovejoy 900 Series Shaft Locking Device 2.953 to 3.346 Shaft Diameter hub OD Diameter, Belt Drive Linear Guide Actuator High Speed Rail Motion Actuator Module 500MM for CNC Router, /Carbon Steel Oil Seal 1.260 x 1.772 x 0.276 Buna Rubber TCM 32X45X7SC-BX NBR SC Type.


uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs


uxcell AXK2035 Thrust Needle Roller Bearings with Washers 20mm Bore 35mm OD 2mm Width 5pcs: Industrial & Scientific,Buy online here,Outlet Shopping,Get fast shipping and price match guarantee.