100 mm Bore No Inner Race With Oil Hole Open 120mm OD Metric 35mm Width Steel Cage SKF RNA 4917 Needle Roller Bearing

100 mm Bore No Inner Race With Oil Hole Open 120mm OD Metric 35mm Width Steel Cage SKF RNA 4917 Needle Roller Bearing,Metric 35mm Width Steel Cage SKF RNA 4917 Needle Roller Bearing 100 mm Bore No Inner Race With Oil Hole Open 120mm OD, Steel Cage, Metric, 100 mm Bore, 120mm OD, 35mm Width: Industrial & Scientific,SKF RNA 4917 Needle Roller Bearing, No Inner Race, With Oil Hole, Open,Fast shipping and low prices,Fast delivery, order today,Best Price, Service and Fastest Shipping! Race With Oil Hole Open 120mm OD Metric 35mm Width Steel Cage SKF RNA 4917 Needle Roller Bearing 100 mm Bore No Inner psihoterapija-belin.si.

100 mm Bore No Inner Race With Oil Hole Open 120mm OD Metric 35mm Width Steel Cage SKF RNA 4917 Needle Roller Bearing

100 mm Bore No Inner Race With Oil Hole Open 120mm OD Metric 35mm Width Steel Cage SKF RNA 4917 Needle Roller Bearing
100 mm Bore No Inner Race With Oil Hole Open 120mm OD Metric 35mm Width Steel Cage SKF RNA 4917 Needle Roller Bearing
100 mm Bore No Inner Race With Oil Hole Open 120mm OD Metric 35mm Width Steel Cage SKF RNA 4917 Needle Roller Bearing
100 mm Bore No Inner Race With Oil Hole Open 120mm OD Metric 35mm Width Steel Cage SKF RNA 4917 Needle Roller Bearing
100 mm Bore No Inner Race With Oil Hole Open 120mm OD Metric 35mm Width Steel Cage SKF RNA 4917 Needle Roller Bearing
100 mm Bore No Inner Race With Oil Hole Open 120mm OD Metric 35mm Width Steel Cage SKF RNA 4917 Needle Roller Bearing

100 mm Bore No Inner Race With Oil Hole Open 120mm OD Metric 35mm Width Steel Cage SKF RNA 4917 Needle Roller Bearing

SKF RNA 4917 Needle Roller Bearing, No Inner Race, With Oil Hole, Open, Steel Cage, Metric, 100 mm Bore, 120mm OD, 35mm Width: Industrial & Scientific. SKF RNA 4917 Needle Roller Bearing, No Inner Race, With Oil Hole, Open, Steel Cage, Metric, 100 mm Bore, 120mm OD, 35mm Width: Industrial & Scientific. Radial needle roller bearing for applications with high dynamic and static loads 。 High load-carrying capacity with a reduced cross-section for use in restricted spaces 。 Steel cage guides and evenly spaces rollers for reduced friction, vibration, and noise 。 Through-hardened, high-carbon chromium steel rollers for heat tolerance and durability under heavy loads 。 Lubrication groove and oil hole for applying lubrication in place 。 This SKF radial needle roller bearing has a steel cage and an oil hole, and is suitable for applications with high dynamic and static loads. It has a reduced cross-section (without an inner ring) for use in restricted mounting spaces. The steel cage provides guidance and even spacing of the rollers for reduced friction, vibration, and noise when operated at high speeds. The needle rollers are made of through-hardened, high-carbon chromium steel for durability and heat tolerance, and the outer ring has a lubrication groove and an oil hole for applying lubrication in place. This radial needle roller bearing meets International Organization for Standardization standards ISO 492 and ISO 1206 for quality assurance, and is used in various applications, such as automotive and truck transmissions, agricultural and construction equipment, pumps and compressors, and two-cycle engines, among others.。Roller bearings use rolling elements to maintain a separation between moving parts to reduce rotational friction and support radial and axial loads. These elements can be one of the following types: ball, cylindrical, spherical, barrel, needle, spindle, or tapered. Roller bearings can be open on both ends (a shaft can pass through) or open on one end and closed on the other. An open end can be sealed or shielded to protect the bearing from solid contaminants and moisture that could reduce its lifespan. If an end is sealed, the sealing component is an elastomer lip that contacts the shaft. If it is shielded, the shielding is a non-contact lip, usually made of metal. Rolling bearings are used in a range of applications from agricultural machinery to conveying equipment, robotics, dental equipment, elevators, rolling mills, ship rudder shafts, and aggregate crushers, among others.。SKF manufactures bearings, seals, mechatronics, and lubrication systems. The company, founded in 1907 and headquartered in Goteborg, Sweden, meets International Organization for Standardization (ISO) standards 9001, 14001, and TS 16949 for quality assurance.。 。 。 。

100 mm Bore No Inner Race With Oil Hole Open 120mm OD Metric 35mm Width Steel Cage SKF RNA 4917 Needle Roller Bearing
100 mm Bore No Inner Race With Oil Hole Open 120mm OD Metric 35mm Width Steel Cage SKF RNA 4917 Needle Roller Bearing

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

100 mm Bore No Inner Race With Oil Hole Open 120mm OD Metric 35mm Width Steel Cage SKF RNA 4917 Needle Roller Bearing

Locate Ball Bearings 8505 RSBL Felt Seal Bearing. Ochoos Stainless Steel Bearing SS6907-2RS 6907 S6907-2RS S61907-2RS S6907RS S6907RZ 355510 mm 440C Material. NBK MJC-65-BL-32-1 1/2 Jaw Flexible Coupling 32 mm and 1-1/2 Bore Diameters Aluminum A2017 32 mm and 1-1/2 Bore Diameters Set Screw Type. MroMax 8Pcs M10x20mm Mounts Damper Conical Rubber Vibration Isolator Mounts Black 38×20mm D x H. Notched Belt Industrial Grade Cogged Power Drive V Belt BX92. 21/32 x 7/16 B Belt Section Browning B72 Super Gripbelt 73.8 Pitch Length. Durable Soft Wallet Cover for iPhone 7 PU Leather Flip Case for iPhone 7. Samsung Galaxy S8 Flip Case Cover for Samsung Galaxy S8 Leather Mobile Phone case Luxury Business Card Holders Kickstand with Free Waterproof-Bag Classical. 8mm x 22mm x 7mm High Carbon Steel Z1 Bearings Pack of 8 uxcell 608ZZ Deep Groove Ball Bearing Double Shield 608-2Z 80018, 50mm Width 92mm ID Cage and Roller MB 0079815510 Metric Double Row 100mm OD Open End PESARO K 92X100X50 ZW Needle Roller Bearing, Connecting Link 50AS D1 1 Conn Link 50/5/8 in Pitch UST 1 Strand Tsubaki. PEER Chain MFG. Stock # 38122 Factory New! 50 PHSS X 100 FT WSA-2 E4LR, 2 Pcs HGR15-300mm Linear Guide Rail with 1Pc RM1605-300mm Ballscrew with BF12/BK12 Kit.


100 mm Bore No Inner Race With Oil Hole Open 120mm OD Metric 35mm Width Steel Cage SKF RNA 4917 Needle Roller Bearing


Steel Cage, Metric, 100 mm Bore, 120mm OD, 35mm Width: Industrial & Scientific,SKF RNA 4917 Needle Roller Bearing, No Inner Race, With Oil Hole, Open,Fast shipping and low prices,Fast delivery, order today,Best Price, Service and Fastest Shipping!