106mm Width Metric 260mm OD 120mm ID C4 Clearance 2400rpm Maximum Rotational Speed Schaeffler Technologies Co. Brass Cage FAG 23324AS-MA-T41A Shaker Screen Spherical Roller Bearing

106mm Width Metric 260mm OD 120mm ID C4 Clearance 2400rpm Maximum Rotational Speed Schaeffler Technologies Co. Brass Cage FAG 23324AS-MA-T41A Shaker Screen Spherical Roller Bearing,Speed Schaeffler Technologies Co. Brass Cage FAG 23324AS-MA-T41A Shaker Screen Spherical Roller Bearing 106mm Width Metric 260mm OD 120mm ID C4 Clearance 2400rpm Maximum Rotational, C4 Clearance, Metric, 120mm ID, 260mm OD, 106mm Width, 2400rpm Maximum Rotational Speed: Industrial & Scientific,FAG 23324AS-MA-T41A Shaker Screen Spherical Roller Bearing, Brass Cage,Buy our best brand online,FREE gifts & price promise,here to give you the best quality and service. 120mm ID C4 Clearance 2400rpm Maximum Rotational Speed Schaeffler Technologies Co. Brass Cage FAG 23324AS-MA-T41A Shaker Screen Spherical Roller Bearing 106mm Width Metric 260mm OD psihoterapija-belin.si.

106mm Width Metric 260mm OD 120mm ID C4 Clearance 2400rpm Maximum Rotational Speed Schaeffler Technologies Co. Brass Cage FAG 23324AS-MA-T41A Shaker Screen Spherical Roller Bearing

106mm Width Metric 260mm OD 120mm ID C4 Clearance 2400rpm Maximum Rotational Speed Schaeffler Technologies Co. Brass Cage FAG 23324AS-MA-T41A Shaker Screen Spherical Roller Bearing
106mm Width Metric 260mm OD 120mm ID C4 Clearance 2400rpm Maximum Rotational Speed Schaeffler Technologies Co. Brass Cage FAG 23324AS-MA-T41A Shaker Screen Spherical Roller Bearing
106mm Width Metric 260mm OD 120mm ID C4 Clearance 2400rpm Maximum Rotational Speed Schaeffler Technologies Co. Brass Cage FAG 23324AS-MA-T41A Shaker Screen Spherical Roller Bearing
106mm Width Metric 260mm OD 120mm ID C4 Clearance 2400rpm Maximum Rotational Speed Schaeffler Technologies Co. Brass Cage FAG 23324AS-MA-T41A Shaker Screen Spherical Roller Bearing
106mm Width Metric 260mm OD 120mm ID C4 Clearance 2400rpm Maximum Rotational Speed Schaeffler Technologies Co. Brass Cage FAG 23324AS-MA-T41A Shaker Screen Spherical Roller Bearing
106mm Width Metric 260mm OD 120mm ID C4 Clearance 2400rpm Maximum Rotational Speed Schaeffler Technologies Co. Brass Cage FAG 23324AS-MA-T41A Shaker Screen Spherical Roller Bearing

106mm Width Metric 260mm OD 120mm ID C4 Clearance 2400rpm Maximum Rotational Speed Schaeffler Technologies Co. Brass Cage FAG 23324AS-MA-T41A Shaker Screen Spherical Roller Bearing

FAG 23324AS-MA-T41A Shaker Screen Spherical Roller Bearing, Brass Cage, C4 Clearance, Metric, 120mm ID, 260mm OD, 106mm Width, 2400rpm Maximum Rotational Speed: Industrial & Scientific. FAG 23324AS-MA-T41A Shaker Screen Spherical Roller Bearing, Brass Cage, C4 Clearance, Metric, 120mm ID, 260mm OD, 106mm Width, 2400rpm Maximum Rotational Speed: Industrial & Scientific. This FAG shaker screen spherical roller bearing has a brass cage, a C4 radial clearance, P5 precision rings, an outer ring with lubrication groove and three oil holes, and a straight bore suitable for applications that support high radial and oscillating axial loads, such as in vibrating screens. The one-piece machined brass cage spaces the rollers for even load distribution and prevents contact to reduce friction, vibration, and noise. This bearing has two rows of symmetrically arranged rollers oriented on a concave raceway, which allow self-realignment and compensate for static and dynamic alignment errors. The bearing has a maximum operating temperature of 392 degrees F. This bearing conforms to Deutsches Institut für Normung (DIN) P5 precision standard for performance within a narrow range of variation and its C4 radial clearance is larger than CN and C3 for applications where impact loads and vibration are severe, both the inner and outer rings are tight fitted, or thermal expansion is a factor. This roller bearing's straight bore fits conventional cylindrical shafts. This roller bearing is intended for interchangeability and meets DIN standards for parts numbering, bearing dimensions, load ratings, tolerances, and clearances. It meets International Standards Organization (ISO) standards for hardening of bearing rollers and rings. This shaker screen spherical roller bearing is suitable for use in aggregate industry applications such as vibrating screens, jaw crushers, impactors, cone crushers, and conveyors.。SpecificationsMain bearing dimensionsDIN 635-2Basic dynamic load ratingsDIN ISO 281Dimensional and geometric tolerancesDIN 620-2, (ISO 492) tolerance class PNSteel composition for inner and outer rings and rollersISO 683-17System for creating part numbersDIN 623-1Roller bearings use rolling elements to maintain the separation between moving parts to reduce rotational friction and support radial and axial loads. These elements can be one of the following types: ball, cylindrical, spherical, barrel, needle, spindle, or tapered. All roller bearings are open, shielded, or sealed. Sealed bearings are lubricated with oil or grease in the bearing factory, while open and shielded bearings are meant to be lubricated in place, with periodic reapplication of lubrication, based on use. The shield protects the working parts of the bearing from environmental debris that may be introduced and could reduce the ball bearing speed and lifespan. Rolling bearings are used in a range of applications from agricultural machinery to conveying equipment, robotics, dental equipment, elevators, rolling mills, ship rudder shafts, and aggregate crushers, among others.。FAG manufactures a variety of bearings that meet International Organization for Standardization (ISO) and Deutsches Institut für Normung (DIN) standards for quality assurance. The company, founded in 1883, is based in Schweinfurt, Germany.。 。 。 。

106mm Width Metric 260mm OD 120mm ID C4 Clearance 2400rpm Maximum Rotational Speed Schaeffler Technologies Co. Brass Cage FAG 23324AS-MA-T41A Shaker Screen Spherical Roller Bearing
106mm Width Metric 260mm OD 120mm ID C4 Clearance 2400rpm Maximum Rotational Speed Schaeffler Technologies Co. Brass Cage FAG 23324AS-MA-T41A Shaker Screen Spherical Roller Bearing

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

106mm Width Metric 260mm OD 120mm ID C4 Clearance 2400rpm Maximum Rotational Speed Schaeffler Technologies Co. Brass Cage FAG 23324AS-MA-T41A Shaker Screen Spherical Roller Bearing

CARLISLE 720-8MPT-12 Rubber Panther Plus Synchronous Belt 90 Teeth 28.3 Length 0.472 Wide 8 mm Thick 28.3 Length 0.472 Wide, 2-17/32 OD 1/2 Bore Contact Seal 1-9/32 Overall Width 1/2 Bore 2-17/32 OD 1-9/32 Overall Width Regal Browning RUBRE Series Cartridge Bearing Setscrew Lock Fixed Type Inch Rubber Grommet Housing Browning RUBRS-108 Cartridge Bearing, Straight Bore Type Open Design Release None 1.6250 in Bore XTB12 Tension Control Brake Air Engaged. 17mm Bore ID C3 High Speed Sealed Bearings for Electric Motor 4 Pack Wheel Hub 40mm OD Mower Bike Donepart 6203-2RS Bearings Pool Pump 12mm Width. 100pcs 3/32 2.381mm Si3N4 Silicon Nitride Ceramic Bearing Balls G5. Speeds Reduction Motor,High Torsion Permanent Magnet DC Geared Metal Gear Reducer Motor 15mm Shaft 24V 300W 15RPM. 30MM NARROW SET SCREW NICKEL 2-BOLT FLANGE AMI FACTORY NEW! BLCTE206NP. Side 1: 1.5000 in Bore Bore Ruland Manufacturing Co Inc SPX-24-24-SS Bright Clamp-On Rigid Coupling Side 2: 1.5000 in SPX Series 303 Stainless Steel, labtechsales Gemu 2031505 600080M5E 600M 2.5-3 PTFE Replacement Diaphragm Reveresed, 1-3/16 MEDIUM SET SCREW PILLOW BLOCK AMI FACTORY NEW! UCPX06-19. Natural 5pcs 0.1mm Enameled Wire Copper Winding Wire Enamelled Repair Wire Magnet Wire Widely Used for Transformers Inductors 15m Length Enameled Copper Wire, 6 Band D&D PowerDrive C119/06 Banded V Belt Rubber, BOSTON 70128 023750-333-00000 SEAL O-RING #354, Pack of 4, ReliaBot 200mm MGN12 Linear Rail Guide and Black MGN12H Carriage Block with Anti-Fall Strips for 3D Printer and CNC Machine. Boston GearINLINE HELICAL SPEED REDUCER 872B-16K-M1, 0.70 Length Senqcia Inspire Series 06BOL Offset Link for ISO 606B British Standard Roller Chain 3/8 Pitch 0.70 Length 3/8 Pitch Pack of 5 Single Strand Pack of 5.


106mm Width Metric 260mm OD 120mm ID C4 Clearance 2400rpm Maximum Rotational Speed Schaeffler Technologies Co. Brass Cage FAG 23324AS-MA-T41A Shaker Screen Spherical Roller Bearing


C4 Clearance, Metric, 120mm ID, 260mm OD, 106mm Width, 2400rpm Maximum Rotational Speed: Industrial & Scientific,FAG 23324AS-MA-T41A Shaker Screen Spherical Roller Bearing, Brass Cage,Buy our best brand online,FREE gifts & price promise,here to give you the best quality and service.