1-3/4 Pitch Shuster Chain 140-1RIVX10 ANSI 140 Riveted Roller Chain Box 2.142 Width 1 Roller Diameter Single Strand 10 Length 1-3/4 Pitch 1 Roller Diameter 2.142 Width 10' Length Carbon Steel

1-3/4 Pitch Shuster Chain 140-1RIVX10 ANSI 140 Riveted Roller Chain Box 2.142 Width 1 Roller Diameter Single Strand 10 Length 1-3/4 Pitch 1 Roller Diameter 2.142 Width 10' Length Carbon Steel,Width 1 Roller Diameter Single Strand 10 Length 1-3/4 Pitch 1 Roller Diameter 2.142 Width 10' Length Carbon Steel 1-3/4 Pitch Shuster Chain 140-1RIVX10 ANSI 140 Riveted Roller Chain Box 2.142, 1" Roller Diameter, Box, 2,142" Width, 10' Length: Industrial & Scientific,Shuster Chain 140-1RIVX10 ANSI 140 Riveted Roller Chain, Single Strand, Carbon Steel, 1-3/4" Pitch,Guaranteed 100% Authentic,Global Featured,Best Price, Service and Fastest Shipping! ANSI 140 Riveted Roller Chain Box 2.142 Width 1 Roller Diameter Single Strand 10 Length 1-3/4 Pitch 1 Roller Diameter 2.142 Width 10' Length Carbon Steel 1-3/4 Pitch Shuster Chain 140-1RIVX10 psihoterapija-belin.si.

1-3/4 Pitch Shuster Chain 140-1RIVX10 ANSI 140 Riveted Roller Chain Box 2.142 Width 1 Roller Diameter Single Strand 10 Length 1-3/4 Pitch 1 Roller Diameter 2.142 Width 10' Length Carbon Steel

1-3//4 Pitch Shuster Chain 140-1RIVX10 ANSI 140 Riveted Roller Chain Box 2.142 Width 1 Roller Diameter Single Strand 10 Length 1-3//4 Pitch 1 Roller Diameter 2.142 Width 10/' Length Carbon Steel
1-3//4 Pitch Shuster Chain 140-1RIVX10 ANSI 140 Riveted Roller Chain Box 2.142 Width 1 Roller Diameter Single Strand 10 Length 1-3//4 Pitch 1 Roller Diameter 2.142 Width 10/' Length Carbon Steel
1-3//4 Pitch Shuster Chain 140-1RIVX10 ANSI 140 Riveted Roller Chain Box 2.142 Width 1 Roller Diameter Single Strand 10 Length 1-3//4 Pitch 1 Roller Diameter 2.142 Width 10/' Length Carbon Steel
1-3//4 Pitch Shuster Chain 140-1RIVX10 ANSI 140 Riveted Roller Chain Box 2.142 Width 1 Roller Diameter Single Strand 10 Length 1-3//4 Pitch 1 Roller Diameter 2.142 Width 10/' Length Carbon Steel
1-3//4 Pitch Shuster Chain 140-1RIVX10 ANSI 140 Riveted Roller Chain Box 2.142 Width 1 Roller Diameter Single Strand 10 Length 1-3//4 Pitch 1 Roller Diameter 2.142 Width 10/' Length Carbon Steel
1-3//4 Pitch Shuster Chain 140-1RIVX10 ANSI 140 Riveted Roller Chain Box 2.142 Width 1 Roller Diameter Single Strand 10 Length 1-3//4 Pitch 1 Roller Diameter 2.142 Width 10/' Length Carbon Steel

1-3/4 Pitch Shuster Chain 140-1RIVX10 ANSI 140 Riveted Roller Chain Box 2.142 Width 1 Roller Diameter Single Strand 10 Length 1-3/4 Pitch 1 Roller Diameter 2.142 Width 10' Length Carbon Steel

Shuster Chain 140-1RIVX10 ANSI 140 Riveted Roller Chain, Single Strand, Carbon Steel, 1-3/4' Pitch, 1' Roller Diameter, Box, 2.142' Width, 10' Length: Industrial & Scientific. Shuster Chain 140-1RIVX10 ANSI 140 Riveted Roller Chain, Single Strand, Carbon Steel, 1-3/4" Pitch, 1" Roller Diameter, Box, 2.142" Width, 10' Length: Industrial & Scientific. Shuster roller chain is an exceptional value for applications across a variety of industries, providing a combination of excellent performance and competitive price. Shuster brand roller chain is used in a variety of industries around the world including: construction equipment, mining equipment, packaging, food processing, oilfield, conveyor equipment, lumber/Forest products, steel/metals processing, and agriculture. 。 。 。

1-3//4 Pitch Shuster Chain 140-1RIVX10 ANSI 140 Riveted Roller Chain Box 2.142 Width 1 Roller Diameter Single Strand 10 Length 1-3//4 Pitch 1 Roller Diameter 2.142 Width 10/' Length Carbon Steel

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

1-3/4 Pitch Shuster Chain 140-1RIVX10 ANSI 140 Riveted Roller Chain Box 2.142 Width 1 Roller Diameter Single Strand 10 Length 1-3/4 Pitch 1 Roller Diameter 2.142 Width 10' Length Carbon Steel

Ball Flange Bearing 4-Bolt 2-7/16 Bore. AMI NEW 1-7/16 KANIGEN ACCU-LOC TEFLON NARROW SLOT TAKE-UP UENST207-23TCMZ20, High-Performance Urethane Round Belting 50 ft Length Clear 3/8 inch Diameter. Steel Cage 5220lbf Static Load Capacity SKF 6012 JEM Deep Groove Ball Bearing 95mm OD 18mm Width Open C3 Clearance 60mm Bore 6650lbf Dynamic Load Capacity, Open Steel Cage 3-1/8 Width SKF 5414 A Heavy Series Ball Bearing 70mm Bore 180mm OD ABEC 1 Precision Double Row 35100lbf Static Load Capacity Normal Clearance 448000lbf Dynamic Load Capacity Converging Angle Design 30° Contact Angle. 2.125 OD 0.438 Bore B 189 in-lbs Nominal Torque 0.438 Bore A Sintered Steel Inch Martin ML095BLK 7/16 Universal Series Jaw Coupling 1 Length, K1205PV Aetna New Cylindrical Roller Bearing. AMI NEW 1-7/8 STAINLESS SET SCREW TEFLON 3-BOLT FLANGE BRACKET MUCFB210-30TC, MFG. Stock # 21199 PEER Chain Factory New! C2060 Heavy RIV X 10 FT K-2 EL, Samsung Galaxy S9 Flip Case Cover for Samsung Galaxy S9 Leather Mobile Phone case Luxury Business Card Holders Kickstand with Free Waterproof-Bag Delicate, Set Screw Type Aluminum A2017 NBK MJC-65-EWH-1 1/8-38 Jaw Flexible Coupling 1-1/8 and 38 mm Bore Diameters. IKO Roller Bearings NAG4915UU. DIY Gaskets Seals Neoprene Rubber 1/16 x 36 x 100 Roll Anti-Slip 70 Duro Commercial Grade Pads Crafts Anti-Vibration. 6800LLU Cart Full Balls Bearing for MTB Hub Pivot, Size 10x19x5mm Chrome Steel Blue Sealed with Grease Pick of 4Pcs 6800 VRS MAX Cartridge Bearings. Positive Cover Compatible with Samsung Galaxy S9 Plus Black PU Leather Wallet Flip Case for Samsung Galaxy S9 Plus. QS 3/8 L 6 Pack of 5 Thomson Shaft 1566 Steel 0.375 In D 6 In. NBK MJC-65-WH-19-24 Jaw Flexible Coupling Set Screw Type 19 mm and 24 mm Bore Diameter A2017 Aluminum.


1-3/4 Pitch Shuster Chain 140-1RIVX10 ANSI 140 Riveted Roller Chain Box 2.142 Width 1 Roller Diameter Single Strand 10 Length 1-3/4 Pitch 1 Roller Diameter 2.142 Width 10' Length Carbon Steel


1" Roller Diameter, Box, 2,142" Width, 10' Length: Industrial & Scientific,Shuster Chain 140-1RIVX10 ANSI 140 Riveted Roller Chain, Single Strand, Carbon Steel, 1-3/4" Pitch,Guaranteed 100% Authentic,Global Featured,Best Price, Service and Fastest Shipping!