Air Palm Sander Air Orbital Sander Machine G1/4inch Japanese Connector Pneumatic Polishing Sander 5inch 125mm

Air Palm Sander Air Orbital Sander Machine G1/4inch Japanese Connector Pneumatic Polishing Sander 5inch 125mm,Sander 5inch 125mm Air Palm Sander Air Orbital Sander Machine G1/4inch Japanese Connector Pneumatic Polishing,Pneumatic Polishing Sander, Air Palm Sander Air Orbital Sander Machine (G1/4inch Japanese Connector) 5inch 125mm - -,The latest design style,Online Shopping For Fashion,excellent customer service and fast shipping. Sander Machine G1/4inch Japanese Connector Pneumatic Polishing Sander 5inch 125mm Air Palm Sander Air Orbital psihoterapija-belin.si.

Air Palm Sander Air Orbital Sander Machine G1/4inch Japanese Connector Pneumatic Polishing Sander 5inch 125mm

Air Palm Sander Air Orbital Sander Machine G1//4inch Japanese Connector Pneumatic Polishing Sander 5inch 125mm
Air Palm Sander Air Orbital Sander Machine G1//4inch Japanese Connector Pneumatic Polishing Sander 5inch 125mm
Air Palm Sander Air Orbital Sander Machine G1//4inch Japanese Connector Pneumatic Polishing Sander 5inch 125mm
Air Palm Sander Air Orbital Sander Machine G1//4inch Japanese Connector Pneumatic Polishing Sander 5inch 125mm
Air Palm Sander Air Orbital Sander Machine G1//4inch Japanese Connector Pneumatic Polishing Sander 5inch 125mm
Air Palm Sander Air Orbital Sander Machine G1//4inch Japanese Connector Pneumatic Polishing Sander 5inch 125mm
Air Palm Sander Air Orbital Sander Machine G1//4inch Japanese Connector Pneumatic Polishing Sander 5inch 125mm
Air Palm Sander Air Orbital Sander Machine G1//4inch Japanese Connector Pneumatic Polishing Sander 5inch 125mm

Air Palm Sander Air Orbital Sander Machine G1/4inch Japanese Connector Pneumatic Polishing Sander 5inch 125mm

Pneumatic Polishing Sander, Air Palm Sander Air Orbital Sander Machine (G1/4inch Japanese Connector) 5inch 125mm - -. ❤Reliable: Precise mechanical structure designs, stable operation, reliable in use. 。 ❤High speed: High speed, high polishing smoothness, suitable for polishing wheel sandpaper. 。 ❤Application: Able to work under high pressure and be applicable to more work situations. 。 ❤Easy to use: Light weight and high base, single hand operation, convenient to use. 。 ❤Design: The small designs makes it perfect for reaching smaller areas and tighter contours with less user fatigue. 。 Feature:。1. Precise mechanical structure designs, stable operation, reliable in use.。2. High speed, high polishing smoothness, suitable for polishing wheel sandpaper.。3. Able to work under high pressure and be applicable to more work situations.。4. Light weight and high base, single hand operation, convenient to use.。5. The small designs makes it perfect for reaching smaller areas and tighter contours with less user fatigue.。Specification:。Condition: 100% Brand New。Item Type: Pneumatic Polishing Sander。Material: Metal, plastic 。Disc Diameter: Approx. 12.7cm/5inch。Suitable for polishing wheel sandpaper。No Load RPM: 10000 (RPM)。Eccentricity 5 (%)。Air Inlet: G1/4 inch。It is recommended that the inner diameter of the trachea be 8mm / 0.3in。Working Pressure: 90psi。Application (Suitable for industry) polishing。Connector Type: Japanese。Package List:。1 x Pneumatic Polishing Sander。1 x Wrench 。1 x Connector 。1 x Manual 。 。 。 。

Air Palm Sander Air Orbital Sander Machine G1//4inch Japanese Connector Pneumatic Polishing Sander 5inch 125mm
Air Palm Sander Air Orbital Sander Machine G1//4inch Japanese Connector Pneumatic Polishing Sander 5inch 125mm
Air Palm Sander Air Orbital Sander Machine G1//4inch Japanese Connector Pneumatic Polishing Sander 5inch 125mm
Air Palm Sander Air Orbital Sander Machine G1//4inch Japanese Connector Pneumatic Polishing Sander 5inch 125mm

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Air Palm Sander Air Orbital Sander Machine G1/4inch Japanese Connector Pneumatic Polishing Sander 5inch 125mm

Excellent Set 20:1 Implantology Implant Contra-Angle Pack of 2. 25lb 75mm Welding Magnet Arrows Welder Holder Support 45 90 135 Angles, Overall 2-1/8 L Socket 6 Pts PROTO J5010H 3/8 Dr. VA-100 Cordless Gas Blow Torch Yellow Portable Electric TV Computer Repair Welding Tool Wireless Butane Heating Soldering Iron Pen for Heat Shrinking Hot Cutting Hot Melt, Unique Appearance Design High Speed Polishing Tool for Dental 2H. Professional Gas Welding Torch Swirl Flame Brazing Torch for Welding Plumbing Jewelry Connection Burner Heater Blowtorch for BBQ blue 215mm. 0.31 Thread Length 3/8-24 Thread Size GN 822.6 Steel Lock-Out Type C Inch Size Mini Indexing Plunger with Hidden Lock Mechanism, Black Stubai 113041 Locking Plates Set for 113103/04 Spare Cutting Edges to Bolt Cutter. Sydien 10 Pcs 1/4 Hex Shank TT30 Torx Head Screwdriver Bits,50mm/2inch Length, for PP Pipe PE Pipe Durable Tubing Cutter Pipe and Tube Cutter, Speed Control Switch Electric Drill Trigger Switch FA2-4/1BEK Hand Drill Speed Regulating Adjustable for Electric Drill, Steinel HL 1810 S General-Purpose Heat Gun Three Stage Professional 120 V Hot Heat Tool with Duratherm Heating Element 34820 Non-slip soft stand and Industrial grade rubber power cord 1400 W Hot Heat Blower with cool air stage, 3x7cm 24Pcs Double Sided PCB Board Prototype Kit Soldering 2 Sizes Blue Black 2 Colour Universal Printed Circuit Board for DIY Soldering and Electronic Project, Lufkin FM030CM 13mm x 30m Hi-Viz Orange Fiberglass Tape Measure Metric, 8mm x 10mm 12 Point Offset Double Box End Wrench Polished Finish Cr-V, TORX STAR BIT SOCKET AND FEMALE E SOCKET SET 1/2 AND 1/4 DR SEAT BELT 24 PCS.


Air Palm Sander Air Orbital Sander Machine G1/4inch Japanese Connector Pneumatic Polishing Sander 5inch 125mm


Pneumatic Polishing Sander, Air Palm Sander Air Orbital Sander Machine (G1/4inch Japanese Connector) 5inch 125mm - -,The latest design style,Online Shopping For Fashion,excellent customer service and fast shipping.