ZLF Female Pelvis Model Pelvic Visceral Organ and Fascial Model Human Specimen Uterus Anatomy Medical Teaching Aid

ZLF Female Pelvis Model Pelvic Visceral Organ and Fascial Model Human Specimen Uterus Anatomy Medical Teaching Aid,Uterus Anatomy Medical Teaching Aid ZLF Female Pelvis Model Pelvic Visceral Organ and Fascial Model Human Specimen,ZLF Female Pelvis Model - Pelvic Visceral Organ and Fascial Model Human Specimen Uterus Anatomy Medical Teaching Aid: Industrial & Scientific,Explosion style low price,Free all field Freight delivery,Free Shipping & Lifetime Warranty. Visceral Organ and Fascial Model Human Specimen Uterus Anatomy Medical Teaching Aid ZLF Female Pelvis Model Pelvic psihoterapija-belin.si.

ZLF Female Pelvis Model Pelvic Visceral Organ and Fascial Model Human Specimen Uterus Anatomy Medical Teaching Aid

ZLF Female Pelvis Model Pelvic Visceral Organ and Fascial Model Human Specimen Uterus Anatomy Medical Teaching Aid
ZLF Female Pelvis Model Pelvic Visceral Organ and Fascial Model Human Specimen Uterus Anatomy Medical Teaching Aid
ZLF Female Pelvis Model Pelvic Visceral Organ and Fascial Model Human Specimen Uterus Anatomy Medical Teaching Aid
ZLF Female Pelvis Model Pelvic Visceral Organ and Fascial Model Human Specimen Uterus Anatomy Medical Teaching Aid
ZLF Female Pelvis Model Pelvic Visceral Organ and Fascial Model Human Specimen Uterus Anatomy Medical Teaching Aid

ZLF Female Pelvis Model Pelvic Visceral Organ and Fascial Model Human Specimen Uterus Anatomy Medical Teaching Aid

ZLF Female Pelvis Model - Pelvic Visceral Organ and Fascial Model Human Specimen Uterus Anatomy Medical Teaching Aid: Industrial & Scientific. ZLF Female Pelvis Model - Pelvic Visceral Organ and Fascial Model Human Specimen Uterus Anatomy Medical Teaching Aid: Industrial & Scientific. This model shows the anatomical features of the female pelvis,the anatomy is very standard. 。 Life isze female pelvis with coccyx, sacrum, pubis and removable organs pelvic floor muscles model for school anatomical medical study kit. 。 Detachable, illustrates the anatomy and mechanics of the female pelvis model more clearly,high quality prototype,Handmade in a solid, non-broken, made up of high quality environmentally friendly PVC. 。 Highly detailed to show the topography of bones, ligaments, pelvic floor muscles and female pelvic organs. 。 Doctor's office decoration,fine workmanship creates good item with clear shape with great detailing,great for school teaching tool, learning display, and collectibles. 。 The product is made of eco-friendly low toxicity and safe high quality PVC.Not easy to broken. The capacity to stand pressure is another extreme important indicator. The model is suitable for anyone interested in anatomy, nursing, physiology, etc.。Subject:Medical Science。Type:Anatomical Model。Product Name:Female Pelvis Anatomy Model。Size Natural Size。Use for:medical,school,hospital,medical gift。Material:Advanced PVC。The Product Contains:。1× Female Pelvis Anatomy Model。Note:。Please allow little color difference due to different display or light environment.。Because it is a manual measurement, the product size has a small range error of 0.5-1cm, please refer to the actual product, please understand. 。 。 。

ZLF Female Pelvis Model Pelvic Visceral Organ and Fascial Model Human Specimen Uterus Anatomy Medical Teaching Aid
ZLF Female Pelvis Model Pelvic Visceral Organ and Fascial Model Human Specimen Uterus Anatomy Medical Teaching Aid
ZLF Female Pelvis Model Pelvic Visceral Organ and Fascial Model Human Specimen Uterus Anatomy Medical Teaching Aid

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

ZLF Female Pelvis Model Pelvic Visceral Organ and Fascial Model Human Specimen Uterus Anatomy Medical Teaching Aid

Pandamama Lightweight Foldable Headband Design Binoculars Magnifier Glasses LED Magnifying Glass with 2 LED Light for Jewelry Repair. RJJX Home Electronic Scale Family Adult Health Weighing Multi-Function High Precision ABS Tempered Glass Plate LCD Display Weight Scale. Taidda Microscope Magnifier Exquisite 50x Can Be Used Alone Suitable for Office for Experiment for Manual Operation Mini Microscope, Color : Silver, Size : 38.5cm ROBDAE Astronomical Telescope 90X Refracting Astronomical Telescope Celestial Mirror Clear Image Refracting Telescope. BOSAIYA QAZ1 Flatware Microscope Alloy Bracket Aluminum Alloy Stand Bracket Holder for Digital Microscope Diameter 23mm-35mm TL0308, KAR 7 Inch Large Screen 3D Digital Microscope,8 LED Light 1080P AD207 100X Magnification Digital Microscope HD Video Record Image Capture Remote Control, Flexible Mr Thrifty Skeleton with Spinal Nerves & Stand Anatomical Chart Company WCP1NX, Astronomical Refracting Telescope Cnebo Telescopes for Adults Astronomy Professional Astronomy Beginners Gifts Travel Telescope with 2 Magnification Eyepieces 50mm Aperture Telescope with Tripod, YARNOW Halloween Skeleton Full Body Halloween Skeleton Body Accessories for Best Halloween Decoration Terror Scary Props. Mobile Phone Microscope KKmoon TIPSCOPE Microscope 20X-400X Universal Portable Mobile Phone Microscope Magnifier Magnification Lens for Android for iOS. USB Digital Handheld Magnifier Endoscope Camera 500x Digital Microscope, 1.5X IV and V Lumbar and Spinal Nerves Anatomical Lumbar Disc Herniation Lumbar Spine Model White Color. 5/8 X 5/8 X 3/4 United Scientific Embedding Blocks. USB Microscope Digital Microscope with Camera Magnification Endoscope Mini Camera Metal Stand for Ipad iPhone Mac iOS Windows 40X to 1000X, Geo Evolution Real Alligator Head Preserved Specimen 5-7. Big Size Metal Stand 0.5X/2X Auxiliary Objective Lens+56 LED Ring Lamp for Natural Observation/Part Inspection TANGIST 3.5X-90X Continuous Zoom Trinocular Stereo Microscope, Ladera Pocket Notebook-Bundles of 500,1000,2500,5000,10000 per Package. simuer Square Cube Prism,15mm Refractor Crystal Clear Prism Optical Glass Multi-Using for Science Teaching Physical Lessons Window Decoration Light Spectrum Sunlight Reflect Photography. Beckers School Supplies Ramp n Roll STEM Set for Toddlers.


ZLF Female Pelvis Model Pelvic Visceral Organ and Fascial Model Human Specimen Uterus Anatomy Medical Teaching Aid


ZLF Female Pelvis Model - Pelvic Visceral Organ and Fascial Model Human Specimen Uterus Anatomy Medical Teaching Aid: Industrial & Scientific,Explosion style low price,Free all field Freight delivery,Free Shipping & Lifetime Warranty.