XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers 37x34x1.5mm 20 Pcs

XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers 37x34x1.5mm 20 Pcs,Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers 37x34x1.5mm 20 Pcs XJS,XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers (37x34x1,5mm 20 Pcs): Industrial & Scientific,Affordable goods,Up to 50% Off 300,000 Products,Discover The Largest Selection Of Luxury. O-Ring Seal Washers 37x34x1.5mm 20 Pcs XJS Black Rubber O Ring psihoterapija-belin.si.

XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers 37x34x1.5mm 20 Pcs

XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers 37x34x1.5mm 20 Pcs
XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers 37x34x1.5mm 20 Pcs
XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers 37x34x1.5mm 20 Pcs
XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers 37x34x1.5mm 20 Pcs
XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers 37x34x1.5mm 20 Pcs
XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers 37x34x1.5mm 20 Pcs
XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers 37x34x1.5mm 20 Pcs

XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers 37x34x1.5mm 20 Pcs

XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers (37x34x1.5mm 20 Pcs): Industrial & Scientific. XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers (37x34x1.5mm 20 Pcs): Industrial & Scientific. Product Name : Rubber O Ring;Material : Rubber 。 Inside Diameter : 34mm/1.34";Outside Diameter : 37mm/1.46" 。 Thickness : 1.5mm/0.06";Color : Black 。 Weight : 38g 。 Package Content : 20 x Rubber O Rings 。 Resist oils, hydraulic fluid and water. Flexible black rubber O ring seal. Used widely for mechanical sealing, pressure vessel, gas compressor, reaction vessel, heat exchanger, boiler, filter, automobile, electrical appliance and other fields. 。 。 。

XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers 37x34x1.5mm 20 Pcs
XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers 37x34x1.5mm 20 Pcs
XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers 37x34x1.5mm 20 Pcs
XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers 37x34x1.5mm 20 Pcs
XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers 37x34x1.5mm 20 Pcs
XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers 37x34x1.5mm 20 Pcs

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers 37x34x1.5mm 20 Pcs

SIMMONS MFG CO CB-3 Low Lead Red Brass Insert Coupling 3/4 Inch 461002. uxcell Pneumatic Hose 10mm OD 6.5mm ID Polyurethane PU Air Hose Pipe Tube 10 Meter 32.8ft Black. Black 610 PSI Kuriyama SESK60-24X3X50 Special Economy Skirtboard. 1/8 Female Pipe Inlet 1/8 Female Pipe Outlet 1/8 Female Pipe Inlet 1/8 Female Pipe Outlet Anderson & Forrester TM Anderson & Forrester VA111 Pipe Inlet Valve. Continental Hydraulic Adapter Fitting Fitting 3/8-24. uxcell Tee Push to Connect Tube Fittings 12mm OD Push Lock Nickel Plated Copper. Tube Style BrakeQuip HFB148 Fitting Banjo 3/8 x 1/2-85. 8Female Straight Pneumatic Connector Connect Pipe Connection Silver Tone Push to Connect Tube Connection Adapter 8 mm Tube OD x G1, GOYEN N282 Solenoid Valve Coil KIT 120V-AC. Water Tanks and Other Water Supply Equipment BTCS-X Float Ball Valve DN25 Plastic Float Ball Valve Automatic Fill Float Control Valve for Agriculture Equipment. w/Electronic Fail-Safe SW 2 Way 714 Cv MFT NEMA 4XH F6125-150SHP+PKRXUP-MFT-T Butterfly Valve 24-240V 5, Brass Ball Valve Motorized Ball Valve Easy Adjustment Durable High Strength for Heating Ventilation Building Automation Systems. AISI/SAE 12L14 Carbon Steel SAE 37 Degree 5/16 Tube Size 1/4 Hose ID 5/16 Tube Size 1/4 Hose ID EATON Weatherhead 24705N-505 Male Rigid Fitting, Manual Submersible Effluent Pump 20 ft power cord Little Giant 9SN-CIM 4/10 HP, 3 Plug x 3 NPT Male with 2 PCS 3 Camlock Gasket Fitting SAFBY 2 PCS Aluminum Global Type B Cam and Groove Hose Fitting. Pack of 10 1/4 and 10-32 NPT Push-to-Connect and UNF Compact Right Angle Composite 1/4 and 10-32 NPT Parker FCKCI731-4-0-pk10 Flow Control Regulator Tube to Pipe. Dixon Sanitary BWSG-TI Temperature Indicating Spray Nozzle. Screw 50 Pcs Silicone O Ring Seal Washers 8mm x 4mm x 2mm Red. 1/2 OD 0.020 Wall Stainless Steel 316L Welded Round Tubing 0.46 ID 12 Length. 113mm Tube O/D 304 Stainless Steel Hose Barb Weld Pipe Fitting Connector Thread Specification : DN10 Pipes & Hoses 5pcs 10mm Tubes.


XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers 37x34x1.5mm 20 Pcs


XJS Black Rubber O Ring O-Ring Seal Washers (37x34x1,5mm 20 Pcs): Industrial & Scientific,Affordable goods,Up to 50% Off 300,000 Products,Discover The Largest Selection Of Luxury.