TMP1105 O-Rings CS3.1mm EPDM O Ring ID 43.8/45.8/46.8/47.8/48.8/49.8x3.1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket Size : ID49.8x3.1mm

TMP1105 O-Rings CS3.1mm EPDM O Ring ID 43.8/45.8/46.8/47.8/48.8/49.8x3.1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket Size : ID49.8x3.1mm,Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket Size : ID49.8x3.1mm TMP1105 O-Rings CS3.1mm EPDM O Ring ID 43.8/45.8/46.8/47.8/48.8/49.8x3.1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust,1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket (Size : ID49,1mm): O-Rings - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy TMP1105 O-Rings CS3,1mm EPDM O Ring ID 43,8/45,8/46,8/47,8/48,8/49,8x3,Loving, Shopping, Sharing,The Style of Your Life,Easy gift-giving with free shipping. Ring ID 43.8/45.8/46.8/47.8/48.8/49.8x3.1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket Size : ID49.8x3.1mm TMP1105 O-Rings CS3.1mm EPDM O psihoterapija-belin.si.

TMP1105 O-Rings CS3.1mm EPDM O Ring ID 43.8/45.8/46.8/47.8/48.8/49.8x3.1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket Size : ID49.8x3.1mm

TMP1105 O-Rings CS3.1mm EPDM O Ring ID 43.8//45.8//46.8//47.8//48.8//49.8x3.1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket Size : ID49.8x3.1mm
TMP1105 O-Rings CS3.1mm EPDM O Ring ID 43.8//45.8//46.8//47.8//48.8//49.8x3.1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket Size : ID49.8x3.1mm
TMP1105 O-Rings CS3.1mm EPDM O Ring ID 43.8//45.8//46.8//47.8//48.8//49.8x3.1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket Size : ID49.8x3.1mm
TMP1105 O-Rings CS3.1mm EPDM O Ring ID 43.8//45.8//46.8//47.8//48.8//49.8x3.1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket Size : ID49.8x3.1mm
TMP1105 O-Rings CS3.1mm EPDM O Ring ID 43.8//45.8//46.8//47.8//48.8//49.8x3.1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket Size : ID49.8x3.1mm
TMP1105 O-Rings CS3.1mm EPDM O Ring ID 43.8//45.8//46.8//47.8//48.8//49.8x3.1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket Size : ID49.8x3.1mm

TMP1105 O-Rings CS3.1mm EPDM O Ring ID 43.8/45.8/46.8/47.8/48.8/49.8x3.1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket Size : ID49.8x3.1mm

TMP1105 O-Rings CS3.1mm EPDM O Ring ID 43.8/45.8/46.8/47.8/48.8/49.8x3.1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket (Size : ID49.8x3.1mm): Industrial & Scientific. Buy TMP1105 O-Rings CS3.1mm EPDM O Ring ID 43.8/45.8/46.8/47.8/48.8/49.8x3.1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket (Size : ID49.8x3.1mm): O-Rings - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Shape: Ring Gasket 。 Standard or Nonstandard: Standard 。 Model Number: thickness 3.1x43.8/45.8/46.8/47.8/48.8/49.8/50.8 mm 。 Material: Rubber 。 Material: Ethylene-Propylene-Diene Monomer 。 O-ring Sealing Principles。O-rings are bi-directional seals, circular in shape and cross section. O-rings are generally。made of an elastomeric material, but may be made of other materials such as PTFE or。metal. An O-ring seals through the deformation of the seal material by installation and media pressure to close off the gap between mating components. Higher system pressures can cause deformation through the gap, known as extrusion, resulting in seal failure. Choosing a harder seal material or installing back-up rings to support the O-ring may alleviate this problem.。EPDM (Ethylene-Propylene-Diene Monomer O-Ring):。EPDM O-ring in auto parts, hygiene supplies, medical equipment, marine equipment, petroleum equipment, telecommunications equipment, instrumentation, machinery and other industrial fields are widely used.。Use temperature range: -50 to 150 °C。Application。The O-Ring is used predominantly Compatible with static sealing applications:。- As aradial static seal, e.g. Compatible with bushings, covers, pipes, cylinders。- As an axial static seal, e.g. Compatible with flanges, plates, caps.。O-Rings in dynamic applications are recommended only Compatible with moderate service conditions.They are limited by the speed and the pressure against which they are to seal:。- Forlow duty sealing of reciprocatingpistons, rods, plungers, etc.。- Compatible with sealing of slowlypivoting,r otating or spiral movements on shafts, spindles,rotary transmission leadthroughs, etc.。 。

TMP1105 O-Rings CS3.1mm EPDM O Ring ID 43.8//45.8//46.8//47.8//48.8//49.8x3.1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket Size : ID49.8x3.1mm
TMP1105 O-Rings CS3.1mm EPDM O Ring ID 43.8//45.8//46.8//47.8//48.8//49.8x3.1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket Size : ID49.8x3.1mm
TMP1105 O-Rings CS3.1mm EPDM O Ring ID 43.8//45.8//46.8//47.8//48.8//49.8x3.1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket Size : ID49.8x3.1mm
TMP1105 O-Rings CS3.1mm EPDM O Ring ID 43.8//45.8//46.8//47.8//48.8//49.8x3.1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket Size : ID49.8x3.1mm
TMP1105 O-Rings CS3.1mm EPDM O Ring ID 43.8//45.8//46.8//47.8//48.8//49.8x3.1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket Size : ID49.8x3.1mm

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

TMP1105 O-Rings CS3.1mm EPDM O Ring ID 43.8/45.8/46.8/47.8/48.8/49.8x3.1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket Size : ID49.8x3.1mm

United Pacific Distributors 400-502SCF Crimp Fittings Internal Diameter 5.063 Hose Size 4 Internal Diameter 5.063 Stainless Steel Ferrules Hose Size 4. Gems Sensors FS-380P Series Polypropylene Flow Switch Inline Piston Type 1 gpm Flow Setting 3/8 NPT Male, uxcell 8pcs 48mm Inner Dia PE Plastic End Cap Bolt Thread Protector Tube Cover Blue, TE Connectivity Headers & Wire Housings FEED THRU W/TAB 8P red tin 22 AWG Pack Of 100. Vantex Electric Products Flared Tube Fitting 5/16 Union Nut 1 1/8 Length. Pack of 5 Pressure Class 150# Sterling Seal CFF1100.2000.062.150X5 1100 Carbon and Graphite with Nitrile Binder Full Face Gasket 1/16 Thick 20 ID 20 Pipe Size Carbon Fibers/Graphite/NBR 20 Pipe Size 1/16 Thick 20 ID Supplied by Sur-Seal, 25 GPM GPI 133240-201 Aluminum M-3025CB-AV-PO/MR 5-30-G8N Aviation 12V Heavy Duty Vane Pump Combo 20 PSI. 3/8 X100 RUBBER AIR HOSE PORTABLE RUBBER AIR HOSE REEL, Inc Belimo Aircontrols Usa Butterfly Valve. Outer Diameter 5.5mm,Tube Wall Thickness Fly-Fiber 304 Seamless Stainless Steel Capillary Tube 2PCS Pipe for DIY Metals Craft 1mm. 126-6B-10PK Pack of 10 MettleAir 126-6B 3/8 ID 1/4 NPT Female Hose/Tubing Fitting Connector, Tube x 3/8 Swift-Fit Pkg Qty 5 Aignep USA Swivel Male Run Tee Metal Release Collet 5/16 8mm. Kee 5 Pack Medium Flange Malleable Iron Pipe Rail Fitting 1-1/4 Inch Pipe.


TMP1105 O-Rings CS3.1mm EPDM O Ring ID 43.8/45.8/46.8/47.8/48.8/49.8x3.1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket Size : ID49.8x3.1mm


1mm O-Ring Gasket Seal Exhaust Mount Rubber Insulator Grommet 50PCS ORING Gasket (Size : ID49,1mm): O-Rings - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy TMP1105 O-Rings CS3,1mm EPDM O Ring ID 43,8/45,8/46,8/47,8/48,8/49,8x3,Loving, Shopping, Sharing,The Style of Your Life,Easy gift-giving with free shipping.