Sterling Seal and Supply 366 Buna/NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black 100 Pack

Sterling Seal and Supply 366 Buna/NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black 100 Pack,Pack Sterling Seal and Supply 366 Buna/NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black 100,366 Buna/NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black, Sterling Seal and Supply (100 Pack): Industrial & Scientific,Your favorite merchandise here,Discover your favorite brand,Best choice for every a customers to get authentic goods. Buna/NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black 100 Pack Sterling Seal and Supply 366 psihoterapija-belin.si.

Sterling Seal and Supply 366 Buna/NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black 100 Pack

Sterling Seal and Supply 366 Buna//NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black 100 Pack
Sterling Seal and Supply 366 Buna//NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black 100 Pack
Sterling Seal and Supply 366 Buna//NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black 100 Pack
Sterling Seal and Supply 366 Buna//NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black 100 Pack
Sterling Seal and Supply 366 Buna//NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black 100 Pack

Sterling Seal and Supply 366 Buna/NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black 100 Pack

366 Buna/NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black, Sterling Seal and Supply (100 Pack): Industrial & Scientific. 366 Buna/NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black, Sterling Seal and Supply (100 Pack): Industrial & Scientific. Made of Black Buna-Nitrile (also called Buna-N) for use with a variety of fluids from petroleum to aliphatic hydrocarbons 。 O-ring Size - Actual (b) per AS568A Metric O-ring Size per AS568A (b)ID (Nominal):  7-1/4 OD (Nominal):  3/16 CS (Nominal):  7-5/8 。 Durometer (hardness) of 70A for resistance to penetration 。 Round cross-section to provide a seal between cylindrical overlapping surfaces 。 For use across a wide temperature range from -30 degrees F (-34 degrees C) to 250 degrees F (121 degrees C) 。 Buna-nitrile can have high tensile strength, and abrasion, tear, and compression set resistance. and is compatible for use with petroleum, HFA, HFB and HFC fluids, vegetable oil, alcohol, acids and aliphatic hydrocarbons. Buna-nitrile is vulnerable to acetone, ethers, esters, ozone, sunlight and weathering and should therefore not be used in ozone-generating electric motors, welding equipment, or in applications with exposure to UV light. 。 。 。

Sterling Seal and Supply 366 Buna//NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black 100 Pack
Sterling Seal and Supply 366 Buna//NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black 100 Pack
Sterling Seal and Supply 366 Buna//NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black 100 Pack
Sterling Seal and Supply 366 Buna//NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black 100 Pack
Sterling Seal and Supply 366 Buna//NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black 100 Pack

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Sterling Seal and Supply 366 Buna/NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black 100 Pack

216P-2 1/8 Male Thread, Brass Industrial Pipe Hex Nipple MNPTF, 1,000 psi Buy 50 for $1.19 each, LCV1-3/4 Bronze Lift-Check Valve MFG 1000Psi 1FNPT, USA Sealing Inc Viton O-Ring-3mm Wide 18mm ID-Pack of 25. Gates 174-0008-1000 Synthetic Rubber -40 degrees F to 300 degrees F Temperature Range Maximum Pressure: 1000 350 Length 350' Length 8MEGATECH 1000XREEL Hydraulic MegaTech 1000 High-Temperature Oil-Air Return. Specification : DN40, Voltage : AC220V, Wiring Control : CN01 AC220V /24V DC12V/24V 2 way brass valve Motorized ball valve Electric ball valve electric actuator DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 Inlet, ADUCI 2pcs 1/8 1/4 3/8 1/2 NPT NPTF Female Thread Plumb Fitting Brass Hose Tube Pipe Fitting Hex Coupling Size : 3/8, Pack of 5 Tube to Tube Push-To-Connect Double Manifold Nylon Parker 24PLPD-6M-4M-pk5 Composite Push-To-Connect Fitting 6 mm and 4 mm Glass Reinforced 6.6, Metric Sealing Gasket uxcell Nitrile Rubber O-Rings 28.9mm OD 23.6mm ID 2.65mm Width Pack of 10. 11Gpm Double Acting Cylinder Spool 4 Spool Hydraulic Directional Control Valve. Jones Stephens Corp 3/4 Gh Evap Cooler Drain, Pump Large Flow Rate Low Noise Electrical DC Brushless Micro Circulation Pump for Truck Air Conditioning Voltage: 12V, Legris 3175 62 22 Nickel-Plated Brass Push-to-Connect Fitting Inline Connector 1/2 Tube OD x 1/2 NPT Male. Fluorostore F018107-15 Fractional FEP Tubing 15 Length Transparent 1/8 ID x 3/16 OD 15' Length Fluorotherm Polymers 1/8 ID x 3/16 OD. 5/8 O.D x 3/4 F.I.P x 3/4 F.I.P 5/8 O.D x 3/4 F.I.P. LDR Industries 509 1524SS Flexible Stainless Steel Gas Connector Tube x 3/4 F.I.P, Metal Case w/Viton Rubber Coating EAI VITON Oil Seal 95MM x 115MM x 13MM TC Double Lip w/Stainless Steel Spring.


Sterling Seal and Supply 366 Buna/NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black 100 Pack


366 Buna/NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black, Sterling Seal and Supply (100 Pack): Industrial & Scientific,Your favorite merchandise here,Discover your favorite brand,Best choice for every a customers to get authentic goods.