ZENITHIKE Rubber O Ring Washer Assortment Set Hydraulic Plumbing Gasket Seal Kit Faucet O-Rings 225Pcs 18 Sizes Assortment Kit

ZENITHIKE Rubber O Ring Washer Assortment Set Hydraulic Plumbing Gasket Seal Kit Faucet O-Rings 225Pcs 18 Sizes Assortment Kit,Faucet O-Rings 225Pcs 18 Sizes Assortment Kit ZENITHIKE Rubber O Ring Washer Assortment Set Hydraulic Plumbing Gasket Seal Kit,Buy ZENITHIKE Rubber O Ring Washer Assortment Set Hydraulic Plumbing Gasket Seal Kit Faucet O-Rings 225Pcs 18 Sizes Assortment Kit: O-Rings - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Exclusive Web Offer,Fantastic Wholesale Prices,making your life easy, healthy and more enjoyable. Assortment Set Hydraulic Plumbing Gasket Seal Kit Faucet O-Rings 225Pcs 18 Sizes Assortment Kit ZENITHIKE Rubber O Ring Washer psihoterapija-belin.si.

ZENITHIKE Rubber O Ring Washer Assortment Set Hydraulic Plumbing Gasket Seal Kit Faucet O-Rings 225Pcs 18 Sizes Assortment Kit

ZENITHIKE Rubber O Ring Washer Assortment Set Hydraulic Plumbing Gasket Seal Kit Faucet O-Rings 225Pcs 18 Sizes Assortment Kit
ZENITHIKE Rubber O Ring Washer Assortment Set Hydraulic Plumbing Gasket Seal Kit Faucet O-Rings 225Pcs 18 Sizes Assortment Kit
ZENITHIKE Rubber O Ring Washer Assortment Set Hydraulic Plumbing Gasket Seal Kit Faucet O-Rings 225Pcs 18 Sizes Assortment Kit
ZENITHIKE Rubber O Ring Washer Assortment Set Hydraulic Plumbing Gasket Seal Kit Faucet O-Rings 225Pcs 18 Sizes Assortment Kit
ZENITHIKE Rubber O Ring Washer Assortment Set Hydraulic Plumbing Gasket Seal Kit Faucet O-Rings 225Pcs 18 Sizes Assortment Kit

ZENITHIKE Rubber O Ring Washer Assortment Set Hydraulic Plumbing Gasket Seal Kit Faucet O-Rings 225Pcs 18 Sizes Assortment Kit

ZENITHIKE Rubber O Ring Washer Assortment Set Hydraulic Plumbing Gasket Seal Kit Faucet O-Rings 225Pcs 18 Sizes Assortment Kit: Industrial & Scientific. Buy ZENITHIKE Rubber O Ring Washer Assortment Set Hydraulic Plumbing Gasket Seal Kit Faucet O-Rings 225Pcs 18 Sizes Assortment Kit: O-Rings - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. SUITABLE FOR - NBR o-ring assortment kit is suitable for car, door, window, electric appliance, bearing, pump, carrier roller 。 RING FEATURES - O-rings have stable performance, is not easy to swell in the medium, and has small thermal shrinkage effect 。 O-RING ADVANTAGE - No pollution, no radiation, no abnormal smell, environmental friendly 。 PREMIUM QUALITY - The O-ring is made of nitrile rubber, which is easy to process and shape and maintain accurate dimensions, with a long service life 。 KIT INCLUDES - 225 pieces o-ring of 18 popular metric sizes with a plastic case 。 What You Get:。[01] pcs 3 x 1 mm。[02] pcs 4 x 1 mm。[03] pcs 4.5 x 2 mm。[04] pcs 5 x 2 mm。[05] pcs 6 x 2 mm。[06] pcs 6 x 2.5 mm。[07] pcs 6 x 3 mm。[08] pcs 7 x 2 mm。[09] pcs 8 x 2 mm。[10] 5pcs 9 x 2 mm。[11] 5pcs 10 x 2 mm。[12] 5pcs 12 x 3 mm。[13] 5pcs 13 x 3 mm。[14] 5pcs 14 x 2.5 mm。[15] 5pcs 17 x 2.5 mm。[16] 5pcs 18 x 4 mm。[17] 5pcs x 2 mm。[18] 5pcs 22 x 2 mm 。 。 。

ZENITHIKE Rubber O Ring Washer Assortment Set Hydraulic Plumbing Gasket Seal Kit Faucet O-Rings 225Pcs 18 Sizes Assortment Kit
ZENITHIKE Rubber O Ring Washer Assortment Set Hydraulic Plumbing Gasket Seal Kit Faucet O-Rings 225Pcs 18 Sizes Assortment Kit
ZENITHIKE Rubber O Ring Washer Assortment Set Hydraulic Plumbing Gasket Seal Kit Faucet O-Rings 225Pcs 18 Sizes Assortment Kit
ZENITHIKE Rubber O Ring Washer Assortment Set Hydraulic Plumbing Gasket Seal Kit Faucet O-Rings 225Pcs 18 Sizes Assortment Kit

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

ZENITHIKE Rubber O Ring Washer Assortment Set Hydraulic Plumbing Gasket Seal Kit Faucet O-Rings 225Pcs 18 Sizes Assortment Kit

15 Length 15 1/8 ID x 1/4 OD Fluorostore F018113-15 Fractional FEP Colored Tubing Red 1/8 ID x 1/4 OD 15' Length Fluorotherm Polymers F018113-RED, 70X90X10SC TCM Equivalent Radial Shaft Seal 5 Pack, Sterling Seal CRG7157.2500.031.150X10 7157 60 Durometer Ring Gasket 2-1/2 Pipe Size EPDM Pressure Class 150# 2.88 ID Pack of 10 1/32 Thick. 170 psi Midwest Control SRH25-170 ASME Hard Seat Safety Valve 400 Degree F Temperature Range 1/4 1/4 -65 Degree F. STCC 3/8 CS x 2 lb Spool Sterling Seal and Supply 2645 SBSS.375x2 Teadit Style 2645 Spacer Bushing Spool Stock. 100 Length 1/16 ID x 1/8 OD Black 1/16 ID x 1/8 OD 100' Length Fluorotherm Polymers Inc Fluorostore F015082BLKSTR-100 PTFE Striped Tubing. Lead Free KLIM 3/4 Brass Flange Ball Valve. BACC63BV24H30S8 BACC63 Series 30 Contacts BACC63BV24H30S8 Threaded Crimp Socket Wall Mount Receptacle Circular Connector, Advanced Drainage Systems X4-1250100B 250 PSI NSF Poly Pipe 1 x 100, 1/2hp Drive Dual Cycle Grindmaster Cecilware W0320020 Motor. Cap USA Sealing 37 Degree Flared Tube Fitting 316 Stainless Steel 3/4 Tube OD, Pack of 6 Turquoise 3.75 Outside Diameter -150 to 850 Degree Fahrenheit Temperature Range for 1-1/2 Pipe Size Flexible Graphite 2.13 Inside Diameter Sterling Seal & Supply SSS 90001500321GR600X6 Spiral Wound Gasket 2.13 Inside Diameter 321SS/FG, Pack of 25 Tefen 12010304048 1/4in BSPT Female Pipe Coupling Blue, Zero Lead Viega PureFlow Press Adapter 92060 10/Each, Black Uni-Loop and UT 2 Vacuum Hoses Flexaust 03100381 Genesis PVC Standard Screw Cuff for Series Commercial FLX Plus, DSFHKUYB Silicone Tubing 0.78 ID,Long 1m/3.3ft Flexible Silicone Rubber Tube Air Hose Pipe Anti-Aging 20mm high Temperature,20mm26mm, Pack of 20 Hirose Electric DIN 41612 Connectors 16P R/A PIN HDR T/H PCN 10 SERIES,. O-Ring Depot Fits and Compatible with Baldwin G445 O-Ring. PCB Terminal 3.65 mm Brass Tin 0.25 x 0.016 MTL-2503-B-MT 6.35mm x 0.4mm. Ozone and Sunlight ORSIL460 Number 460 Standard Silicone O-Ring STCC Excellent Resistance to Oxygen 16 OD 15-1/2 ID 16 OD Sur-Seal Inc. Vinyl Methyl Silicone Sterling Seal and Supply 70 Durometer Hardness 15-1/2 ID.


ZENITHIKE Rubber O Ring Washer Assortment Set Hydraulic Plumbing Gasket Seal Kit Faucet O-Rings 225Pcs 18 Sizes Assortment Kit


Buy ZENITHIKE Rubber O Ring Washer Assortment Set Hydraulic Plumbing Gasket Seal Kit Faucet O-Rings 225Pcs 18 Sizes Assortment Kit: O-Rings - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Exclusive Web Offer,Fantastic Wholesale Prices,making your life easy, healthy and more enjoyable.