117mm OD 3.5mm Width Metric Buna-N Faucet O-Rings Round Sealing Gasket Black 10pcs Nitrile Rubber O-Rings

117mm OD 3.5mm Width Metric Buna-N Faucet O-Rings Round Sealing Gasket Black 10pcs Nitrile Rubber O-Rings,10pcs Nitrile Rubber O-Rings 117mm OD 3.5mm Width Metric Buna-N Faucet O-Rings Round Sealing Gasket Black,5mm Width, Metric Buna-N Faucet O-Rings Round Sealing Gasket Black 10pcs: Industrial & Scientific,Nitrile Rubber O-Rings, 117mm OD 3,Hot-selling products,High quality, high discounts,With our 100% satisfaction guarantee. Buna-N Faucet O-Rings Round Sealing Gasket Black 10pcs Nitrile Rubber O-Rings 117mm OD 3.5mm Width Metric psihoterapija-belin.si.

117mm OD 3.5mm Width Metric Buna-N Faucet O-Rings Round Sealing Gasket Black 10pcs Nitrile Rubber O-Rings

117mm OD 3.5mm Width Metric Buna-N Faucet O-Rings Round Sealing Gasket Black 10pcs Nitrile Rubber O-Rings
117mm OD 3.5mm Width Metric Buna-N Faucet O-Rings Round Sealing Gasket Black 10pcs Nitrile Rubber O-Rings
117mm OD 3.5mm Width Metric Buna-N Faucet O-Rings Round Sealing Gasket Black 10pcs Nitrile Rubber O-Rings
117mm OD 3.5mm Width Metric Buna-N Faucet O-Rings Round Sealing Gasket Black 10pcs Nitrile Rubber O-Rings
117mm OD 3.5mm Width Metric Buna-N Faucet O-Rings Round Sealing Gasket Black 10pcs Nitrile Rubber O-Rings

117mm OD 3.5mm Width Metric Buna-N Faucet O-Rings Round Sealing Gasket Black 10pcs Nitrile Rubber O-Rings

Nitrile Rubber O-Rings, 117mm OD 3.5mm Width, Metric Buna-N Faucet O-Rings Round Sealing Gasket Black 10pcs: Industrial & Scientific. Nitrile Rubber O-Rings, 117mm OD 3.5mm Width, Metric Buna-N Faucet O-Rings Round Sealing Gasket Black 10pcs: Industrial & Scientific. Shore Hardness of 70A Durometer. The best one on the market. It allows a very strong resistance 。 Wide range temperature resistance due to the Buna-N material. The range spaces between -4℉ (-20°C) and 212℉ (100°C) 。 This object can be used in very wide range of mechanical and engineering fileds applications.Versatile, wear resistant and very long lasting. 。 SUGGESTION - Please make sure the material and size ordered sre the ones actually needed. 。 DIMENSION - 117mm Outer Diameter, 3.5mm Cross-Section Diameter 。 Product name: O-Ring 。 Specifications: exclellent to seal and prevent leaking of any kind of liquid.。 Especially designed for sealing applications. in every mechanical and engineering field.。 Its material make it a perfect replacement as it never ages!。 。 Nitrile Butadiene Rubber O-rings。 High resistance to a wide range of petroleum oils, greases, hydraulic fluids, alcohol, mineral oil, and grease. 。 Buna-nitrile can be vulnerable to acetone, ethers, esters, ozone, sunlight, and weathering and therefore should not be used in the following applications: ozone-generating electric motors, welding equipment, or in any other uses that exposes the product to UV light. 。 。 。 。

117mm OD 3.5mm Width Metric Buna-N Faucet O-Rings Round Sealing Gasket Black 10pcs Nitrile Rubber O-Rings
117mm OD 3.5mm Width Metric Buna-N Faucet O-Rings Round Sealing Gasket Black 10pcs Nitrile Rubber O-Rings

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

117mm OD 3.5mm Width Metric Buna-N Faucet O-Rings Round Sealing Gasket Black 10pcs Nitrile Rubber O-Rings

Pico-SPOX 87439 Series Crimp Wire-To-Board Connector Receptacle Pack of 100 87439-0600 1.5 mm RoHS Compliant: Yes 6 87439-0600. Solarhome 24V 6306024 Solenoid Valve Coil 3 Prong DIN Connector for HydraForce Valve Stem Series 08 80 88 98 (1/2”Hole). 2 Pack Silicone O-Ring 279 13 Shaft O-Ring S70279, Jaws 2in1 Hydraulic Tube Expander and Flaring Tool Kit for 5-22mm 3/16 to 7/8 inch Soft HVAC Copper Tube Extrusion Tool repair, Brennan Industries C2405-04-04-SS Stainless Steel Straight Adapter Flareless Bite Type Fitting 1/4 Bite Type Tube x 1/4-18 Female NPTF 1/4 Bite Type Tube x 1/4-18 Female NPTF Inc., 5 Pcs 1/2PT Male Thread to 16mm Hose Barb Brass Straight Coupling Fitting Connector. 3/4 Socket x 3/4 NPT Female Dixon 75-D-AL Aluminum 356T6 Type D Cam and Groove Hose Fitting, Outer Diameter 40 mm Internal Diameter 35.2 mm O-Rings Nitrile Rubber Round Seal Gasket Package 20 Width 2.4 mm. 36 PVC Cable 9/16-18 SAE Male Steel Fitting Pack of 10 Gems PS72-30-6MSZ-C-CAB36 Series PS72 General Purpose Mini Pressure Switch SPDT Circuit 65-300 psi Range, Color : Gray Stereo 4 Ways, Diameter : 12pcs Pipe connector 40mm PVC Pipe Connector Stereoscopic 4Ways Drip Irrigation Fittings Aquarium Tank DIY Tube Adapter Garden Water Connectors12/24/48pcs. 50 PSI Maximum Pressure Goodyear EP Pacer Black Rubber Gasoline Hose Assembly 3/4 NPT Male Connection 3/4 ID 12 Length. QC PWC10-M-06-N Holmbury Heavy Duty Pressure Washer Quick Disconnect 3/8 Male End 3/8 Female Pipe. Metallic Lime Green PVC Shrink Capsules-500 Count.


117mm OD 3.5mm Width Metric Buna-N Faucet O-Rings Round Sealing Gasket Black 10pcs Nitrile Rubber O-Rings


5mm Width, Metric Buna-N Faucet O-Rings Round Sealing Gasket Black 10pcs: Industrial & Scientific,Nitrile Rubber O-Rings, 117mm OD 3,Hot-selling products,High quality, high discounts,With our 100% satisfaction guarantee.