Black 27 mm ID Pack of 50 3 mm Width Round 70A Durometer M3x27 Buna-N O-ring 33 mm OD

Black 27 mm ID Pack of 50 3 mm Width Round 70A Durometer M3x27 Buna-N O-ring 33 mm OD,Durometer M3x27 Buna-N O-ring 33 mm OD Black 27 mm ID Pack of 50 3 mm Width Round 70A, Round, Black, 27 mm ID, 33 mm OD, 3 mm Width (Pack of 50): O Ring Seals: Industrial & Scientific,M3x27 Buna-N O-ring, 70A Durometer,Fast Shipping,customers save 60% on order,Fast, Safe & Secure Shopping Comparison. of 50 3 mm Width Round 70A Durometer M3x27 Buna-N O-ring 33 mm OD Black 27 mm ID Pack psihoterapija-belin.si.

Black 27 mm ID Pack of 50 3 mm Width Round 70A Durometer M3x27 Buna-N O-ring 33 mm OD

Black 27 mm ID Pack of 50 3 mm Width Round 70A Durometer M3x27 Buna-N O-ring 33 mm OD
Black 27 mm ID Pack of 50 3 mm Width Round 70A Durometer M3x27 Buna-N O-ring 33 mm OD
Black 27 mm ID Pack of 50 3 mm Width Round 70A Durometer M3x27 Buna-N O-ring 33 mm OD
Black 27 mm ID Pack of 50 3 mm Width Round 70A Durometer M3x27 Buna-N O-ring 33 mm OD
Black 27 mm ID Pack of 50 3 mm Width Round 70A Durometer M3x27 Buna-N O-ring 33 mm OD

Black 27 mm ID Pack of 50 3 mm Width Round 70A Durometer M3x27 Buna-N O-ring 33 mm OD

M3x27 Buna-N O-ring, 70A Durometer, Round, Black, 27 mm ID, 33 mm OD, 3 mm Width (Pack of 50): O Ring Seals: Industrial & Scientific. M3x27 Buna-N O-ring, 70A Durometer, Round, Black, 27 mm ID, 33 mm OD, 3 mm Width (Pack of 50): O Ring Seals: Industrial & Scientific. Made of Buna-nitrile for use with a variety of fluids and hydrocarbons 。 Can be used across a wide temperature range from -30 degrees F (-34 degrees C) to 250 degrees F (121 degrees C) 。 Round in cross-section to provide a seal between cylindrical overlapping surfaces 。 Durometer (hardness) of 70A for resistance to penetration 。 This O-ring is made of Buna-nitrile (also called Buna-N), round in cross-section, has a durometer of 70A, and is designed for use in a wide variety of sealing applications. 。Buna-nitrile can have high tensile strength, resistance to abrasion, tear, and compression set resistance. It is acceptable for temperature applications between -30 degrees F (-34 degrees C) to 250 degrees F (121 degrees C). It is compatible for use with petroleum, HFA, HFB, and HFC fluids, vegetable oil, alcohol, acids, and aliphatic hydrocarbons. Buna-nitrile is vulnerable to acetone, ethers, esters, ozone, sunlight, and weathering, and should therefore not be used in ozone-generating electric motors, welding equipment, or in applications with exposure to UV light. 。This O-ring has a shore durometer of 70A. Shore durometer is the hardness of a material, and its resistance to permanent indentation. A higher durometer value indicates greater resistance to indentation on a scale of 0 to 100, with 100 indicating no indentation. 。O-rings commonly provide a pressure and fluid seal between cylindrically shaped, overlapping mating surfaces and are commonly seen in engines, faucets, flanges, valves and cylinders of various sorts. They are circular in shape, with a round cross section and a hole in the center, similar to a doughnut. O-rings are available in a number of sizes, and can be ordered based on required nominal inside diameter (ID), outer diameter (OD), and cross-sectional (CS) diameter. 。 。 。 。

Black 27 mm ID Pack of 50 3 mm Width Round 70A Durometer M3x27 Buna-N O-ring 33 mm OD
Black 27 mm ID Pack of 50 3 mm Width Round 70A Durometer M3x27 Buna-N O-ring 33 mm OD

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Black 27 mm ID Pack of 50 3 mm Width Round 70A Durometer M3x27 Buna-N O-ring 33 mm OD

50 Length Black 1/2 Diameter 50' Length 1/2 Diameter Clean Seal 6500P-50SC Universal Cord Stock Neoprene Seal Strip, 1/2 Hose Elbow 90 Degree Stainless Steel Right Angle Thread Bend Pipe Joint Card Sets of Elbow Male to Male Pipe Fitting Connector, Pack of 5 SMC KM16-06-06-3 PBT Push-to-Connect Tubing Manifold 2 Inlets-6 mm Black 3 Outlets-6 mm Tube OD, Midland 20-751N Plastic Metric Push-in Plug Plastic 8mm OD Tube 8. Ross Controls 5112B8109 High-Capacity Series Lubricator 473.2 Metal Bowl 16 Sight Feed 1-1/2 NPT 1-1/2 NPT. Welded Schedule 40 Stainless Steel Pipe Nipple Type 304/L M-NPT Threaded Both Ends 1 X 1-1/2 Close, Schedule 40 Gray Bushing Spears 438-G Series PVC Pipe Fitting 2-1/2 Spigot x 1-1/2 NPT Female, 0.675 x 0.516 Brass 0.675 x 0.516 0.675 ID Campbell Fittings F-022 Pierce 0.500 Ferrule 0.675 ID, 1 Phase 2 NPT Female Suction & Discharge Ports AMT Pump 276A-98 Self-Priming Centrifugal Pump 230V Curve B 3 HP Cast Stainless Steel. 3/8 Tube OD x 3/8 NPT Male SMC KQ2H11-36AS Brass Push-to-Connect Tube Fitting with Sealant Adapter Pack of 10. 90A Durometer 223 Viton O-Ring 1/8 Width Black Round 1-7/8 OD Pack of 10 1-5/8 ID.


Black 27 mm ID Pack of 50 3 mm Width Round 70A Durometer M3x27 Buna-N O-ring 33 mm OD


Round, Black, 27 mm ID, 33 mm OD, 3 mm Width (Pack of 50): O Ring Seals: Industrial & Scientific,M3x27 Buna-N O-ring, 70A Durometer,Fast Shipping,customers save 60% on order,Fast, Safe & Secure Shopping Comparison.