Hex Washer Head Zinc Plated Finish #3 Drill Point Small Parts 1444KW Hex Drive Pack of 25 2-3/4 Length Steel Self-Drilling Screw 1/4-14 Thread Size 2-3/4 Length Pack of 25 1/4-14 Thread Size

Hex Washer Head Zinc Plated Finish #3 Drill Point Small Parts 1444KW Hex Drive Pack of 25 2-3/4 Length Steel Self-Drilling Screw 1/4-14 Thread Size 2-3/4 Length Pack of 25 1/4-14 Thread Size,Hex Drive Pack of 25 2-3/4 Length Steel Self-Drilling Screw 1/4-14 Thread Size 2-3/4 Length Pack of 25 1/4-14 Thread Size Hex Washer Head Zinc Plated Finish #3 Drill Point Small Parts 1444KW, Hex Washer Head, Hex Drive, #3 Drill Point, 1/4"-14 Thread Size, 2-3/4" Length (Pack of 25): Industrial & Scientific,Steel Self-Drilling Screw, Zinc Plated Finish,FREE Shipping Over $15,Discount Exclusive Brands,Free shipping to your store on most items. Finish #3 Drill Point Small Parts 1444KW Hex Drive Pack of 25 2-3/4 Length Steel Self-Drilling Screw 1/4-14 Thread Size 2-3/4 Length Pack of 25 1/4-14 Thread Size Hex Washer Head Zinc Plated psihoterapija-belin.si.

Hex Washer Head Zinc Plated Finish #3 Drill Point Small Parts 1444KW Hex Drive Pack of 25 2-3/4 Length Steel Self-Drilling Screw 1/4-14 Thread Size 2-3/4 Length Pack of 25 1/4-14 Thread Size

Hex Washer Head Zinc Plated Finish #3 Drill Point Small Parts 1444KW Hex Drive Pack of 25 2-3//4 Length Steel Self-Drilling Screw 1//4-14 Thread Size 2-3//4 Length Pack of 25 1//4-14 Thread Size
Hex Washer Head Zinc Plated Finish #3 Drill Point Small Parts 1444KW Hex Drive Pack of 25 2-3//4 Length Steel Self-Drilling Screw 1//4-14 Thread Size 2-3//4 Length Pack of 25 1//4-14 Thread Size
Hex Washer Head Zinc Plated Finish #3 Drill Point Small Parts 1444KW Hex Drive Pack of 25 2-3//4 Length Steel Self-Drilling Screw 1//4-14 Thread Size 2-3//4 Length Pack of 25 1//4-14 Thread Size
Hex Washer Head Zinc Plated Finish #3 Drill Point Small Parts 1444KW Hex Drive Pack of 25 2-3//4 Length Steel Self-Drilling Screw 1//4-14 Thread Size 2-3//4 Length Pack of 25 1//4-14 Thread Size
Hex Washer Head Zinc Plated Finish #3 Drill Point Small Parts 1444KW Hex Drive Pack of 25 2-3//4 Length Steel Self-Drilling Screw 1//4-14 Thread Size 2-3//4 Length Pack of 25 1//4-14 Thread Size
Hex Washer Head Zinc Plated Finish #3 Drill Point Small Parts 1444KW Hex Drive Pack of 25 2-3//4 Length Steel Self-Drilling Screw 1//4-14 Thread Size 2-3//4 Length Pack of 25 1//4-14 Thread Size
Hex Washer Head Zinc Plated Finish #3 Drill Point Small Parts 1444KW Hex Drive Pack of 25 2-3//4 Length Steel Self-Drilling Screw 1//4-14 Thread Size 2-3//4 Length Pack of 25 1//4-14 Thread Size

Hex Washer Head Zinc Plated Finish #3 Drill Point Small Parts 1444KW Hex Drive Pack of 25 2-3/4 Length Steel Self-Drilling Screw 1/4-14 Thread Size 2-3/4 Length Pack of 25 1/4-14 Thread Size

Steel Self-Drilling Screw, Zinc Plated Finish, Hex Washer Head, Hex Drive, #3 Drill Point, 1/4'-14 Thread Size, 2-3/4' Length (Pack of 25): Industrial & Scientific. Steel Self-Drilling Screw, Zinc Plated Finish, Hex Washer Head, Hex Drive, #3 Drill Point, 1/4"-14 Thread Size, 2-3/4" Length (Pack of 25): Industrial & Scientific. The steel self-drilling screw with zinc plating has a hex washer head and a hex drive. Steel is often used in applications where strength is the primary consideration. The zinc plating offers corrosion resistance and has a reflective appearance. The hex washer head has six flat sides that wrenches can grip to turn from the side, enabling use when there is no space above the head for a screwdriver. The flange acts like a washer to increase the fastener's bearing surface and distribute the clamping force over a larger area, providing grip and reducing damage to mating surfaces.。Self-drilling screws, a type of self-tapping screw, are threaded fasteners that drill their own hole and thread it as they are installed. Usually only recommended for use with metal, self-drilling screws are available with wings that enable use when fastening wood to metal. The drill point length should be long enough to penetrate both materials being fastened before the threading portion reaches the material.。 。 。 。

Hex Washer Head Zinc Plated Finish #3 Drill Point Small Parts 1444KW Hex Drive Pack of 25 2-3//4 Length Steel Self-Drilling Screw 1//4-14 Thread Size 2-3//4 Length Pack of 25 1//4-14 Thread Size

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Hex Washer Head Zinc Plated Finish #3 Drill Point Small Parts 1444KW Hex Drive Pack of 25 2-3/4 Length Steel Self-Drilling Screw 1/4-14 Thread Size 2-3/4 Length Pack of 25 1/4-14 Thread Size

Coarse Thread Machine Screw Phillips Flat Head Stainless Steel 18-8 Pk 100 FT 1/4-20 x 1 3/4. Box Qty 5,000 M6X18X1.6 Metric Din 9021 Fender Washer Zinc BC-M6D9021 by Shorpioen, 8-Pack The Hillman Group 45227 1/4 X 3-Inch Full Thread Stainless Steel Hex Bolts, Type AB Pack of 50 1-1/2 Length Star Drive Zinc Plated Steel Sheet Metal Screw #10-16 Thread Size Pan Head, Professional Disassembly Repairing Tool for Mobile Phones Accessory Replace Parts Screws Fulok Easy 9 in 1 Versatile Screwdrivers + Opening Tools, Brass Thread Size #6-32 FastenerParts Flared-Collar Knurled-Head Thumb Screw, 1/2-13 X 1 Lot of 200 Unistrut Hex Head Cap Screw, Nuts Screws 50pcs304 Stainless Steel Hex Hexagon Nylon Insert Lock Nut Self locking Nylock Nut Locknut M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 Nails Size : M2 50pcs. The Hillman Group 43616 7/16-14 x 1-Inch Flat Head Socket Cap Screw 5-Pack. Type F Zinc Plated Finish 3 Length Steel Thread Cutting Screw Pan Head Small Parts 1448FSP Pack of 25 Pack of 25 Slotted Drive 1/4-20 Thread Size 3 Length 1/4-20 Thread Size. CFHC-440-4 CFHA CHC Unified Pem Concealed-Head Studs Types CHA CFHC.


Hex Washer Head Zinc Plated Finish #3 Drill Point Small Parts 1444KW Hex Drive Pack of 25 2-3/4 Length Steel Self-Drilling Screw 1/4-14 Thread Size 2-3/4 Length Pack of 25 1/4-14 Thread Size


Hex Washer Head, Hex Drive, #3 Drill Point, 1/4"-14 Thread Size, 2-3/4" Length (Pack of 25): Industrial & Scientific,Steel Self-Drilling Screw, Zinc Plated Finish,FREE Shipping Over $15,Discount Exclusive Brands,Free shipping to your store on most items.