5/32 Width 1-1/2 Cutting Diameter T-Slot Shank KEO Milling 10960 Model TS109 Shank-Type Cutter 8-Flute Uncoated Coating 1 Shank Diameter 4-3/16 Length HSS

5/32 Width 1-1/2 Cutting Diameter T-Slot Shank KEO Milling 10960 Model TS109 Shank-Type Cutter 8-Flute Uncoated Coating 1 Shank Diameter 4-3/16 Length HSS,Shank-Type Cutter 8-Flute Uncoated Coating 1 Shank Diameter 4-3/16 Length HSS 5/32 Width 1-1/2 Cutting Diameter T-Slot Shank KEO Milling 10960 Model TS109, Uncoated Coating, T-Slot Shank, 1" Shank Diameter, 4-3/16" Length, 8-Flute: Industrial & Scientific,KEO Milling 10960 Model TS109 Shank-Type Cutter, 5/32" Width, 1-1/2" Cutting Diameter, HSS,New Styles Every Week,Big Labels Small Prices,Free shipping and free returns on all orders. T-Slot Shank KEO Milling 10960 Model TS109 Shank-Type Cutter 8-Flute Uncoated Coating 1 Shank Diameter 4-3/16 Length HSS 5/32 Width 1-1/2 Cutting Diameter psihoterapija-belin.si.

5/32 Width 1-1/2 Cutting Diameter T-Slot Shank KEO Milling 10960 Model TS109 Shank-Type Cutter 8-Flute Uncoated Coating 1 Shank Diameter 4-3/16 Length HSS

5//32 Width 1-1//2 Cutting Diameter T-Slot Shank KEO Milling 10960 Model TS109 Shank-Type Cutter 8-Flute Uncoated Coating 1 Shank Diameter 4-3//16 Length HSS
5//32 Width 1-1//2 Cutting Diameter T-Slot Shank KEO Milling 10960 Model TS109 Shank-Type Cutter 8-Flute Uncoated Coating 1 Shank Diameter 4-3//16 Length HSS
5//32 Width 1-1//2 Cutting Diameter T-Slot Shank KEO Milling 10960 Model TS109 Shank-Type Cutter 8-Flute Uncoated Coating 1 Shank Diameter 4-3//16 Length HSS
5//32 Width 1-1//2 Cutting Diameter T-Slot Shank KEO Milling 10960 Model TS109 Shank-Type Cutter 8-Flute Uncoated Coating 1 Shank Diameter 4-3//16 Length HSS
5//32 Width 1-1//2 Cutting Diameter T-Slot Shank KEO Milling 10960 Model TS109 Shank-Type Cutter 8-Flute Uncoated Coating 1 Shank Diameter 4-3//16 Length HSS

5/32 Width 1-1/2 Cutting Diameter T-Slot Shank KEO Milling 10960 Model TS109 Shank-Type Cutter 8-Flute Uncoated Coating 1 Shank Diameter 4-3/16 Length HSS

KEO Milling 10960 Model TS109 Shank-Type Cutter, 5/32' Width, 1-1/2' Cutting Diameter, HSS, Uncoated Coating, T-Slot Shank, 1' Shank Diameter, 4-3/16' Length, 8-Flute: Industrial & Scientific. KEO Milling 10960 Model TS109 Shank-Type Cutter, 5/32" Width, 1-1/2" Cutting Diameter, HSS, Uncoated Coating, T-Slot Shank, 1" Shank Diameter, 4-3/16" Length, 8-Flute: Industrial & Scientific. 4-Flute Corner Rounding End Mill- Fractional Radius. Cutters has been the recognized market leader in the USA for milling cutters. We use the highest quality control standards to produce milling cutters. 。 。 。

5//32 Width 1-1//2 Cutting Diameter T-Slot Shank KEO Milling 10960 Model TS109 Shank-Type Cutter 8-Flute Uncoated Coating 1 Shank Diameter 4-3//16 Length HSS

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

5/32 Width 1-1/2 Cutting Diameter T-Slot Shank KEO Milling 10960 Model TS109 Shank-Type Cutter 8-Flute Uncoated Coating 1 Shank Diameter 4-3/16 Length HSS

10 Piece SE 8267HDB HSS Twist Drill Wire Guages, Neutral Cut 90 deg Cutting Edge Angle Sandvik Coromant QD-NN2G80C45A with Coolant Steel CoroCut QD blade for parting, Square Hole Drill 4pcs Drill Sleeve Bearing Steel for Square Hole Drills for Particle Board for Wood. RedLine Tools 17/64 5 X Dia Coolant Thru High Performance Drill AlTiN Coating 2 Flute 2.0866 Flute Length RDX5258. Luctool 1/4-20 UNC Hand Tap Bottom GH3 Limit 4 Flute HSS Bottom Chamfer Uncoated Bright Finished Ground Thread Luctool Provides Premium Quality Hand Tools for Metal Threading., VG434 5/8 D 1 1/4 Cut L Carbide End Mill, Wood Steel 8Pcs 1/2 Shank HSS Triangular Handle Drill Bits with Portable Aluminum Storage Box for DIY Woodworking Twist Drill Bit Set Plastic Sheet, 90 Deg Cutting Edge Angle Steel Coating Right Hand Cut 0 Cutting Angle Flute Right Hand Cut with Coolant Sandvik Coromant QS-SMALR1212E3HP-M Steel Corocut XS QS Shank Tool for Parting and Grooving, OUPPENG Industrial Rotary 80 x 180mm Garden Earth Planter Spiral Auger Drill Bit Hex Handle Hole Digge Tools Kit Drill Bits Cutting, Kennametal Ipg TP 5-40 3FLH2SFEM-SS BOTT TiCN 84303 GF, 1.20 Millimeters Deluxe Krause Burs 6 Pieces BUR-801.20, Drill Bit Size #16 Pack of 5 Drill Bit Point Angle 135° Extra Long Drill Bit Split Point, 25 mm Cutting Length 5 mm Cutting Diameter Aluminum Titanium Nitride Coating 75 mm Length 5 mm Shank Diameter SGS 70531 7MB Series High Performance End Mill. 2 mm Corner Radius 14 mm Cutting Dia Mitsubishi Materials IMX12C4HV140R20014 IMX12 Carbide Exchangeable Head End Mill without Coolant Hole High Helix 4 Flute 14 mm Flute Length.


5/32 Width 1-1/2 Cutting Diameter T-Slot Shank KEO Milling 10960 Model TS109 Shank-Type Cutter 8-Flute Uncoated Coating 1 Shank Diameter 4-3/16 Length HSS


Uncoated Coating, T-Slot Shank, 1" Shank Diameter, 4-3/16" Length, 8-Flute: Industrial & Scientific,KEO Milling 10960 Model TS109 Shank-Type Cutter, 5/32" Width, 1-1/2" Cutting Diameter, HSS,New Styles Every Week,Big Labels Small Prices,Free shipping and free returns on all orders.