Pack of 10 PVC 0.010 Thickness 1-7/8 OD Polyvinyl Chloride Round Shim 1-3/8 ID Brown

Pack of 10 PVC 0.010 Thickness 1-7/8 OD Polyvinyl Chloride Round Shim 1-3/8 ID Brown,1-3/8 ID Brown Pack of 10 PVC 0.010 Thickness 1-7/8 OD Polyvinyl Chloride Round Shim, 1-3/8" ID, 1-7/8" OD (Pack of 10): Industrial & Scientific,PVC (Polyvinyl Chloride) Round Shim, Brown,010" Thickness,Best Trade in Prices,Authenticity Guaranteed,Find the good product you want here. Thickness 1-7/8 OD Polyvinyl Chloride Round Shim 1-3/8 ID Brown Pack of 10 PVC 0.010 psihoterapija-belin.si.

Pack of 10 PVC 0.010 Thickness 1-7/8 OD Polyvinyl Chloride Round Shim 1-3/8 ID Brown

Pack of 10 PVC 0.010 Thickness 1-7//8 OD Polyvinyl Chloride Round Shim 1-3//8 ID Brown
Pack of 10 PVC 0.010 Thickness 1-7//8 OD Polyvinyl Chloride Round Shim 1-3//8 ID Brown
Pack of 10 PVC 0.010 Thickness 1-7//8 OD Polyvinyl Chloride Round Shim 1-3//8 ID Brown
Pack of 10 PVC 0.010 Thickness 1-7//8 OD Polyvinyl Chloride Round Shim 1-3//8 ID Brown
Pack of 10 PVC 0.010 Thickness 1-7//8 OD Polyvinyl Chloride Round Shim 1-3//8 ID Brown
Pack of 10 PVC 0.010 Thickness 1-7//8 OD Polyvinyl Chloride Round Shim 1-3//8 ID Brown
Pack of 10 PVC 0.010 Thickness 1-7//8 OD Polyvinyl Chloride Round Shim 1-3//8 ID Brown
Pack of 10 PVC 0.010 Thickness 1-7//8 OD Polyvinyl Chloride Round Shim 1-3//8 ID Brown

Pack of 10 PVC 0.010 Thickness 1-7/8 OD Polyvinyl Chloride Round Shim 1-3/8 ID Brown

PVC (Polyvinyl Chloride) Round Shim, Brown, 0.010' Thickness, 1-3/8' ID, 1-7/8' OD (Pack of 10): Industrial & Scientific. PVC (Polyvinyl Chloride) Round Shim, Brown, 0.010" Thickness, 1-3/8" ID, 1-7/8" OD (Pack of 10): Industrial & Scientific. PVC offers an excellent balance of strength and weight, and is typically resistant to acids, alkalis, and most other inorganic chemicals 。 The round shim is made of PVC (polyvinyl chloride). Also known as vinyl, it is a durable plastic that provides an excellent balance of strength and weight, and is typically resistant to acids, alkalis, and most other inorganic chemicals. The material is also dimensionally stable, due in part to its low moisture absorption.。Plastic refers to a group of synthetic or semi-synthetic materials that have been engineered to achieve specific properties. The most notable characteristics of plastics are its low weight, machinability, corrosion resistance, and typically good thermal and electrical insulating properties. Certain plastic grades also offer optical transparency similar to glass, low-friction or self-lubricating surfaces, and exceptional impact resistance. Depending on their properties, certain plastic grades can be used as alternatives to metal, glass, and ceramic. Unlike metal, plastic may experience creep, which is deformation caused by longtime exposure to a constant load.。Tensile strength, used to indicate the material’s overall strength, is the peak stress it can withstand before it breaks. Corrosion resistance describes the material's ability to prevent deterioration caused by atmosphere, moisture, or other medium. Wear resistance indicates the ability to prevent surface damage caused by contact with other surfaces. Toughness describes the material's ability to absorb energy before breaking, while hardness (commonly measured as indentation hardness) describes its resistance to permanent surface deformation. Impact resistance is the measure of a material’s ability to absorb a shock of energy before breaking.。 。 。 。

Pack of 10 PVC 0.010 Thickness 1-7//8 OD Polyvinyl Chloride Round Shim 1-3//8 ID Brown

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Pack of 10 PVC 0.010 Thickness 1-7/8 OD Polyvinyl Chloride Round Shim 1-3/8 ID Brown

Dumadf Orange-Clear Acrylic Plexiglass Plastic Sheet Transparent Tinted Board Plastic Panel Thickness 3mm,200x200mm, 144.0 3.75 Stainless Round Bar 316/316L Annealed Cold Finish, 12.0 0.5 x 1.75 Stainless Rectangle Bar 303-Annealed Cold Drawn, 1.5 Stainless Square Bar 316/316L-Annealed Cold Finish 96.0. 1 Pc. Length 17-4PH Stainless Steel Round Rod.125 Diameter x 3 Ft, LOKIH Stainless Steel Model Straight Metal Round Shaft Rod Bars for DIY Helicopter Airplane 11Mmx1000mm 2Pcs, Polished 1-5/8 OD x 0.065 Wall x 60 Long Online Metal Supply 304 Stainless Steel Round Tube, WYTCH304-655 304 Stainless Steel Wire 0.149 Diameter Spring Temper Precision Tolerance Bright Finish ASTM A313 Pack of 5 73 Length, .250 Stainless Steel Metal Circle Round Disc x 4.75 Diameter 304 SS LM-0978J Raw Materials Warranity by KolotovichTool New 1/4. SHINA 2Pcs 4X500mm 3K Carbon Fiber Solid Rod Bar Tube for Kites Multirotors Drones RC Airplanes Quadcopter, 1/8 Wall 1 Pc 1 1/4 OD x 1 ID x 18 Long Square Clear Acrylic Plexiglass Lucite Tube, Steel 1018 Bar Cut-to-Length 1.1875 diameter 60 Inch Lengths Steinjäger Bar.


Pack of 10 PVC 0.010 Thickness 1-7/8 OD Polyvinyl Chloride Round Shim 1-3/8 ID Brown


1-3/8" ID, 1-7/8" OD (Pack of 10): Industrial & Scientific,PVC (Polyvinyl Chloride) Round Shim, Brown,010" Thickness,Best Trade in Prices,Authenticity Guaranteed,Find the good product you want here.