M16 x 2.0 Thread Size Winco Inc. Glass Filled Nylon Plastic Base with Non-Skid Pad Metric Size 200mm Stud Length 820kg Static Load J.W JW Winco 16N8W11N NY-LEV Series WN 9100.1 Stainless Steel Stud Type Leveling Mount without Lag Bolt Holes

M16 x 2.0 Thread Size Winco Inc. Glass Filled Nylon Plastic Base with Non-Skid Pad Metric Size 200mm Stud Length 820kg Static Load J.W JW Winco 16N8W11N NY-LEV Series WN 9100.1 Stainless Steel Stud Type Leveling Mount without Lag Bolt Holes,with Non-Skid Pad Metric Size 200mm Stud Length 820kg Static Load J.W JW Winco 16N8W11N NY-LEV Series WN 9100.1 Stainless Steel Stud Type Leveling Mount without Lag Bolt Holes M16 x 2.0 Thread Size Winco Inc. Glass Filled Nylon Plastic Base, Glass Filled Nylon Plastic Base with Non-Skid Pad, Metric Size, M16 x 2,0 Thread Size, 200mm Stud Length, 820kg Static Load: Industrial & Scientific,JW Winco 16N8W11N NY-LEV Series WN 9100,1 Stainless Steel Stud Type Leveling Mount without Lag Bolt Holes,BEST PRICE GUARANTEE,Absolutely Price to value,Free shipping service,Same day shipping,Get Free Shipping, No Sales Tax, and EZ Returns. Winco Inc. Glass Filled Nylon Plastic Base with Non-Skid Pad Metric Size 200mm Stud Length 820kg Static Load J.W JW Winco 16N8W11N NY-LEV Series WN 9100.1 Stainless Steel Stud Type Leveling Mount without Lag Bolt Holes M16 x 2.0 Thread Size psihoterapija-belin.si.

M16 x 2.0 Thread Size Winco Inc. Glass Filled Nylon Plastic Base with Non-Skid Pad Metric Size 200mm Stud Length 820kg Static Load J.W JW Winco 16N8W11N NY-LEV Series WN 9100.1 Stainless Steel Stud Type Leveling Mount without Lag Bolt Holes

M16 x 2.0 Thread Size Winco Inc. Glass Filled Nylon Plastic Base with Non-Skid Pad Metric Size 200mm Stud Length 820kg Static Load J.W JW Winco 16N8W11N NY-LEV Series WN 9100.1 Stainless Steel Stud Type Leveling Mount without Lag Bolt Holes
M16 x 2.0 Thread Size Winco Inc. Glass Filled Nylon Plastic Base with Non-Skid Pad Metric Size 200mm Stud Length 820kg Static Load J.W JW Winco 16N8W11N NY-LEV Series WN 9100.1 Stainless Steel Stud Type Leveling Mount without Lag Bolt Holes
M16 x 2.0 Thread Size Winco Inc. Glass Filled Nylon Plastic Base with Non-Skid Pad Metric Size 200mm Stud Length 820kg Static Load J.W JW Winco 16N8W11N NY-LEV Series WN 9100.1 Stainless Steel Stud Type Leveling Mount without Lag Bolt Holes
M16 x 2.0 Thread Size Winco Inc. Glass Filled Nylon Plastic Base with Non-Skid Pad Metric Size 200mm Stud Length 820kg Static Load J.W JW Winco 16N8W11N NY-LEV Series WN 9100.1 Stainless Steel Stud Type Leveling Mount without Lag Bolt Holes
M16 x 2.0 Thread Size Winco Inc. Glass Filled Nylon Plastic Base with Non-Skid Pad Metric Size 200mm Stud Length 820kg Static Load J.W JW Winco 16N8W11N NY-LEV Series WN 9100.1 Stainless Steel Stud Type Leveling Mount without Lag Bolt Holes
M16 x 2.0 Thread Size Winco Inc. Glass Filled Nylon Plastic Base with Non-Skid Pad Metric Size 200mm Stud Length 820kg Static Load J.W JW Winco 16N8W11N NY-LEV Series WN 9100.1 Stainless Steel Stud Type Leveling Mount without Lag Bolt Holes

M16 x 2.0 Thread Size Winco Inc. Glass Filled Nylon Plastic Base with Non-Skid Pad Metric Size 200mm Stud Length 820kg Static Load J.W JW Winco 16N8W11N NY-LEV Series WN 9100.1 Stainless Steel Stud Type Leveling Mount without Lag Bolt Holes

JW Winco 16N8W11N NY-LEV Series WN 9100.1 Stainless Steel Stud Type Leveling Mount without Lag Bolt Holes, Glass Filled Nylon Plastic Base with Non-Skid Pad, Metric Size, M16 x 2.0 Thread Size, 200mm Stud Length, 820kg Static Load: Industrial & Scientific. JW Winco 16N8W11N NY-LEV Series WN 9100.1 Stainless Steel Stud Type Leveling Mount without Lag Bolt Holes, Glass Filled Nylon Plastic Base with Non-Skid Pad, Metric Size, M16 x 2.0 Thread Size, 200mm Stud Length, 820kg Static Load: Industrial & Scientific. NY-LEV nylon base machinery mounts are a quality and economical solution to your leveling and height adjustment needs. Threaded stud swivels 15° in all directions. It is not recommended to move the stud beyond the 15° mark, otherwise the ball end of the stud can pop out of its seat and both stud and pad will separate. Coupling nut is not recommended to use for installation. Use nut or tapped hole of 1 - 1 1/2 times the thread diameter being used. Optional pad is used for non-skid, noise and vibration reduction. Unique solid squared pattern on pad provides for a more positive non-skid surface. Pad resists many organic acids, most chemicals, alkalines, salt, water and corrosion. To insure proper leveling mount size, divide the machine weight by the number of mounts required. This will equal the pounds or load per mount. Maximum load ratings for leveling mounts with elastomer pad are based on a calculation of 40% distortion to the elastomer pad. This insures the proper application requirements when using the base with the non-skid elastomer pad. 。 。 。

M16 x 2.0 Thread Size Winco Inc. Glass Filled Nylon Plastic Base with Non-Skid Pad Metric Size 200mm Stud Length 820kg Static Load J.W JW Winco 16N8W11N NY-LEV Series WN 9100.1 Stainless Steel Stud Type Leveling Mount without Lag Bolt Holes

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

M16 x 2.0 Thread Size Winco Inc. Glass Filled Nylon Plastic Base with Non-Skid Pad Metric Size 200mm Stud Length 820kg Static Load J.W JW Winco 16N8W11N NY-LEV Series WN 9100.1 Stainless Steel Stud Type Leveling Mount without Lag Bolt Holes

2.25 Wide Urethane Steel Jason Industrial 104.0M225 Jason Type 400 Endless Woven Flat Belts 104 Long 2.25 Wide 104 Long, BOSTON 08306 FC45 1 3/4 STEEL COUPLINGS. Rexnord Link-Belt MU1015X 75mm Inner Ring & Roller Assemblies Cylindrical Roller Bearing. Del-Tron Precision Ball Slide Assemby 1 Each 3.50 Travel 1.50 x 5.00 Lg., Toyota 48510-09Y70 Shock Absorber, 3.4375 Bore Browning Split Taper Bushing S2 3 7/16, Uses F Bushing Regal Browning 35V5000F Q-D Sheave Cast Iron 5V Belt 3 Groove. D&D PowerDrive 5039847 AC DELCO Replacement Belt Rubber 56 Length 56 Length A/4L Belt Cross Section. C x C Nibco Reducer U600 3/4x1/2 Wrot Copper 3/4 x 1/2 in, 376 mm OD 360 mm Bore 8 mm Width Kaydon Bearings K36008CP0 Open Thin-Section Ball Bearing. MUCFL207-21NPRF NEW! 1-5/16 STAINLESS SET SCREW RF NICKEL 2-BOLT FLANGE AMI, Cover for Leather Card Holders Kickstand Mobile Phone case Extra-Shockproof Business Flip Cover iPhone 7 Flip Case, D&D PowerDrive D952-8M-20 Double Sided Timing Belt Rubber, 2 PCS 1/2 Bore Double Split Shaft Collar Black Oxide Plated Set Screw Style. 80 80mm X Linear Micrometer Manual Slide Table Linear Stages Cross Roller Guide for LaboratoryPprecision Inspection,Mechanical Equipment Positioning,Movement, GZDwestcoastre Supplies for New Replacement 2 Belt Set for use with Yamaha KX-390 Single Cassette Deck, R38 Rotation Micrometer Precision Manual Fine-Tuning Stage Sliding Table Trimming Platform 38mm20mm, Buna Rubber 3.750 x 4.876 x 0.428 3.750 x 4.876 x 0.428 Dichtomatik Partner Factory /Carbon Steel Oil Seal TCM 374842TA-BX NBR TA Type, 6.42 Extended Length Extension Spring 1.87 lbs Load Capacity 0.36 OD 0.026 Wire Size 1.75 Free Length 6.42 Extended Length E03600261750S 0.026 Wire Size Inch 1.75 Free Length 0.33 lbs/in Spring Rate 0.36 OD Pack of 10 302 Stainless Steel, NBK Japan MJC-65K-BL 14mm to 15/16 inch Jaw-type Flexible Coupling.


M16 x 2.0 Thread Size Winco Inc. Glass Filled Nylon Plastic Base with Non-Skid Pad Metric Size 200mm Stud Length 820kg Static Load J.W JW Winco 16N8W11N NY-LEV Series WN 9100.1 Stainless Steel Stud Type Leveling Mount without Lag Bolt Holes


Glass Filled Nylon Plastic Base with Non-Skid Pad, Metric Size, M16 x 2,0 Thread Size, 200mm Stud Length, 820kg Static Load: Industrial & Scientific,JW Winco 16N8W11N NY-LEV Series WN 9100,1 Stainless Steel Stud Type Leveling Mount without Lag Bolt Holes,BEST PRICE GUARANTEE,Absolutely Price to value,Free shipping service,Same day shipping,Get Free Shipping, No Sales Tax, and EZ Returns.