5 pieces Comparator ICs RR Lo Pwr 2.5V-5.5V SGL-Supply TTL/CMOS

5 pieces Comparator ICs RR Lo Pwr 2.5V-5.5V SGL-Supply TTL/CMOS,Comparator ICs RR Lo Pwr 2.5V-5.5V SGL-Supply TTL/CMOS 5 pieces,5V-5,5V SGL-Supply TTL/CMOS (5 pieces): Industrial & Scientific,Comparator ICs RR Lo Pwr 2,Low prices storewide,Get verified coupon codes daily,We offer free shipping on all orders of $15 or more. Lo Pwr 2.5V-5.5V SGL-Supply TTL/CMOS 5 pieces Comparator ICs RR psihoterapija-belin.si.

5 pieces Comparator ICs RR Lo Pwr 2.5V-5.5V SGL-Supply TTL/CMOS

5 pieces Comparator ICs RR Lo Pwr 2.5V-5.5V SGL-Supply TTL//CMOS
5 pieces Comparator ICs RR Lo Pwr 2.5V-5.5V SGL-Supply TTL//CMOS
5 pieces Comparator ICs RR Lo Pwr 2.5V-5.5V SGL-Supply TTL//CMOS
5 pieces Comparator ICs RR Lo Pwr 2.5V-5.5V SGL-Supply TTL//CMOS
5 pieces Comparator ICs RR Lo Pwr 2.5V-5.5V SGL-Supply TTL//CMOS
5 pieces Comparator ICs RR Lo Pwr 2.5V-5.5V SGL-Supply TTL//CMOS
5 pieces Comparator ICs RR Lo Pwr 2.5V-5.5V SGL-Supply TTL//CMOS
5 pieces Comparator ICs RR Lo Pwr 2.5V-5.5V SGL-Supply TTL//CMOS

5 pieces Comparator ICs RR Lo Pwr 2.5V-5.5V SGL-Supply TTL/CMOS

Comparator ICs RR Lo Pwr 2.5V-5.5V SGL-Supply TTL/CMOS (5 pieces): Industrial & Scientific. Comparator ICs RR Lo Pwr 2.5V-5.5V SGL-Supply TTL/CMOS (5 pieces): Industrial & Scientific.

5 pieces Comparator ICs RR Lo Pwr 2.5V-5.5V SGL-Supply TTL//CMOS

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

5 pieces Comparator ICs RR Lo Pwr 2.5V-5.5V SGL-Supply TTL/CMOS

10 pieces Transient Voltage Suppressors 1500W 5.0V Unidirect TVS Diodes, FARNELL FV2216-5LST Spade Terminal Locking W/Sleeve 19A 600V 100/PAK, Ucland TEC1-06312 12A 7.43V 50W 20x40x2.8mm Thermoelectric Cooler Peltier Plate Module. Lumia 920 & Lumia 820 Nokia Lumia 510 DURAGADGET Rose Gold Micro USB Data Sync Cable Nokia Lumia 1520 Nokia Asha 500 Suitable for Nokia Lumia 1320, Ernie Ball P06174 250k Volume Pedal Potentiometer for Ernie Ball 6180 VP Jr, SMD 1W 0.012ohm 1% 1 piece Current Sense Resistors, Smd 1/2Watt .11Ohms 1% Current Sense Resistors. Cable Length: 500mm, Color: UL 1007 18AWG Connectors Custom Make EPS 4Pin ATX Male to Female Power Extension Cable, Lysee Data Cables Xiwai Down Angled 90 Degree 8P8C FTP STP UTP Cat 5e Male to Female Lan Ethernet Network Extension Adapter, Inductor Power Wirewound 330uH 10% 100KHz 12Q-Factor Ferrite 620mA 1.7Ohm DCR T/R 50 Items SDR1045-331K. iOS Data Line Support Data Transmission Saturation Automatic Power-Off with Indicator Light/for Mobile Phone Tablet 2Pcs Lightning Fast Charging Cords. Chanzon 10pcs IRF7416TRPBF SOP-8 Power MOSFET 10A Transistor SMD, Color: USB Board Lysee Mobile Phone Flex Cables ocolor For Vernee X Power Button Volume Key Flex Cable USB Plug Charge Board Loud Speaker For Vernee X Mobile Phone Accessories, FYL 5V 2A USB Port Auto Car Power Charger Adapter for Samsung Galaxy S III Cricket, 6A/25A EMI Filter Module Board Power Filter High Frequency One-Stage Power Low-Pass Filter Board for Power 6A, lot 5mm White Hair round head red light-emitting Diode LED GUWANJI 200 unids, Bulbrite KR10CTC/25 10W Krystal Touch Torpedo Chandelier Bulb B8 Candelabra Base.


5 pieces Comparator ICs RR Lo Pwr 2.5V-5.5V SGL-Supply TTL/CMOS


5V-5,5V SGL-Supply TTL/CMOS (5 pieces): Industrial & Scientific,Comparator ICs RR Lo Pwr 2,Low prices storewide,Get verified coupon codes daily,We offer free shipping on all orders of $15 or more.