Comparator ICs 40ns Low-Power 3V/5V Comparator 5 pieces

Comparator ICs 40ns Low-Power 3V/5V Comparator 5 pieces,3V/5V Comparator 5 pieces Comparator ICs 40ns Low-Power,Comparator ICs 40ns Low-Power 3V/5V Comparator (5 pieces): Industrial & Scientific,100% Satisfaction Guaranteed,Good product low price,Do our best to make your shopping happy. Comparator 5 pieces Comparator ICs 40ns Low-Power 3V/5V psihoterapija-belin.si.

Comparator ICs 40ns Low-Power 3V/5V Comparator 5 pieces

Comparator ICs 40ns Low-Power 3V//5V Comparator 5 pieces
Comparator ICs 40ns Low-Power 3V//5V Comparator 5 pieces
Comparator ICs 40ns Low-Power 3V//5V Comparator 5 pieces
Comparator ICs 40ns Low-Power 3V//5V Comparator 5 pieces
Comparator ICs 40ns Low-Power 3V//5V Comparator 5 pieces
Comparator ICs 40ns Low-Power 3V//5V Comparator 5 pieces

Comparator ICs 40ns Low-Power 3V/5V Comparator 5 pieces

Comparator ICs 40ns Low-Power 3V/5V Comparator (5 pieces): Industrial & Scientific. Comparator ICs 40ns Low-Power 3V/5V Comparator (5 pieces): Industrial & Scientific.

Comparator ICs 40ns Low-Power 3V//5V Comparator 5 pieces

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Comparator ICs 40ns Low-Power 3V/5V Comparator 5 pieces

JUMPER-H9992TR/A3047W/H9992TR12 H4BBT-10112-W1 Pack of 250. Generic 10cm 20cm 40cm USB2.0 Cable USB Male to Female Extension Cable 90 Degree Angled. 1 piece 8BIT 40MHZ PIC18 PLCC-44 MICROCHIP PIC18LF452-I/L MCU, Snagless Mold Boot Unshielded Twisted Pair Cat5e Ethernet Cable RJ45 Gold Plate Connector UTP 4 Pair Stranded Copper CableWholesale Black Internet Network Patch Cable 14 Foot 24AWG ETL, Monoprice 10-Pack SlimRun Cat6A Ethernet Network Patch Cable 10G 6-inch Gray. Annisking 4x48w Spot Beam 30 Degree LED Work Light Fog Light Jeep SUV ATV Off-road Truck, SO COOL 6ft USB Cable Cord for Avision AV620N AV620C2 Avision AV200 Series AV220G FF-0609H AV220D2 FF-0705H AV280 FL-1207H Desktop Document Receipt Sheetfed Scanner FF-0901H AV220C2, Professional Series 1Gigabit/Sec Network/Internet Cable 350MHZ Gray InstallerParts Ethernet Cable CAT5E Cable UTP Booted 15 FT 10 Pack, Photoelectric Sensors 20 cm Dif PNP w/Conn Horiz. 4-20 mADC Output Range DC 0-300 Load 24 VDC +/-10% 0-1 VDC Input Range CR Magnetics CR5320-1 DC Voltage Transducer with Single Element. Attaches To Busbar 200mm Length 90mm Depth Siemens FBC135 Covering Cap For FBT Terminals 135mm Width. Fixed Inductors 0402 3.6nH /-0.2nH NonMag Hi-Freq Hi-Q 100 pieces. Durpower 6FT Firewire iLink 6-4 Pin DV Video Cable Cord Lead For Sony HVR-V1 C DSR-600 P/L. Pack of 100 MMBZ5V6AL-7-F ESD Suppressors/TVS Diodes 5.6V 225mW. Gimax USB 2.0 4Pin 90 angle side Pin USB female Jacks/socket for Desktop Laptop PC/phone charger etc.size pin USB jack,black Package: 1000 PCS. Black Box 2 CAT5e 100-MHz Ethernet Patch Cable UTP PVC OR 25-Pack. Volt Plus Tech Adaptive Quick Charge Car kit for LG V20 with USB Type-C Cable and up to 87% Faster.


Comparator ICs 40ns Low-Power 3V/5V Comparator 5 pieces


Comparator ICs 40ns Low-Power 3V/5V Comparator (5 pieces): Industrial & Scientific,100% Satisfaction Guaranteed,Good product low price,Do our best to make your shopping happy.