Capri Tools 17 mm Universal Impact Socket 6-Point Metric 1/2-Inch Drive

Capri Tools 17 mm Universal Impact Socket 6-Point Metric 1/2-Inch Drive,Tools 17 mm Universal Impact Socket 6-Point Metric 1/2-Inch Drive Capri, 6-Point, Metric - -,Capri Tools 17 mm Universal Impact Socket, 1/2-Inch Drive,Daily new products on the line,Top Selling Products,With the latest design concept,New things that make life easy,Tens of thousands of products, manufacturers price. Impact Socket 6-Point Metric 1/2-Inch Drive Capri Tools 17 mm Universal psihoterapija-belin.si.

Capri Tools 17 mm Universal Impact Socket 6-Point Metric 1/2-Inch Drive

Capri Tools 17 mm Universal Impact Socket 6-Point Metric 1//2-Inch Drive
Capri Tools 17 mm Universal Impact Socket 6-Point Metric 1//2-Inch Drive
Capri Tools 17 mm Universal Impact Socket 6-Point Metric 1//2-Inch Drive
Capri Tools 17 mm Universal Impact Socket 6-Point Metric 1//2-Inch Drive
Capri Tools 17 mm Universal Impact Socket 6-Point Metric 1//2-Inch Drive

Capri Tools 17 mm Universal Impact Socket 6-Point Metric 1/2-Inch Drive

Capri Tools 17 mm Universal Impact Socket, 1/2-Inch Drive, 6-Point, Metric - -. The universal swivel impact socket has a 30 degree working angle and rotates 360 degrees, letting you reach and apply torque power to fasteners even in tight spots 。 Premium Chrome Molybdenum steel tempered with our proprietary heat treatment process to withstand more torque from power tools 。 Expertly coated with manganese phosphate, the preferred coating in military and aerospace, which offers superior protection and corrosion resistance compared to black oxide coating on other impact sockets 。 6-point WaveDrive design grips fasteners more tightly than traditional design, preventing fastener rounding and giving you more leverage 。 Size: 17 mm 。 The / in. Drive Universal Impact Sockets rotate 360 degrees and give you ultimate accessibly to fasteners. We use premium Chrome Molybdenum steel tempered with our proprietary heat treatment process to make these impact sockets and accessories. They are durable and specifically made to withstand high torque from power tools. Each item is expertly coated with manganese phosphate, the preferred coating in military and aerospace, which offers superior protection and corrosion resistance compared to black oxide coating on other impact sockets. The 6-point WaveDrive design grips fasteners more tightly than traditional design, preventing fastener rounding and giving you more leverage. Meets and exceeds ASME B0.0 standards. 。 。 。

Capri Tools 17 mm Universal Impact Socket 6-Point Metric 1//2-Inch Drive
Capri Tools 17 mm Universal Impact Socket 6-Point Metric 1//2-Inch Drive
Capri Tools 17 mm Universal Impact Socket 6-Point Metric 1//2-Inch Drive

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Capri Tools 17 mm Universal Impact Socket 6-Point Metric 1/2-Inch Drive

AMPRO T334002 1/4-Inch Drive by 7/32-Inch 6 Point Socket Ampro Industries, KNIPEX 64 32 120 ESD Electronics End Cutters Knipex Tools LP, / Uxcell a14052800ux0061 Uxcell 20800 30Kg 66-Pound Quick Release Holding Horizontal Toggle Clamp Ltd 2-Piece Dragonmarts Co. Stanley 30-455 25-by-1-Inch Tape Rule. Small Mini 1/8-1/4 Hand Alum Pipe Steel Wire Tubing Bender Copper Bending Generic, SK 86225 SuperKrome 23 Piece 12 Point 8-Millimeter to 32-Millimeter Combination Wrench Set, an Alternative Nozzle for The 2535 Powerjet Sievert Industries Inc. Sievert Industries 870201 Powerjet Torch Pin-point Burner, Bondhus 38118 Tagged and Barcoded 5/8 Hex Tip Key L-Wrench with GoldGuard Finish 9.8 9.8, Groz 33122 18 Handled Pry bar, Bondhus 38107 Tagged and Barcoded 1/8 Hex Tip Key L-Wrench with GoldGuard Finish 3.8 3.8, C K Tools T49113-3 Dextro PoziDriver PZ3 x 6-Inch Shaft, Size 6 1 Piece Acetylene Cutting Tip Victor 0330-0535. American Beauty 10566 Carbon Block Electrodes for Resistance Soldering 1-1/2 Tip Length, Sandvik Coromant 5412 120-02 Cantilever Clamp 5762827. Crescent Tools Crescent CDTS7N 3/8 Drive T-45 Internal Torx Sock Apex Tool Group. 2 2 Piece 2 Bondhus 35007 TP7 StarPlus Tip Flag Handle Driver with ProGuard Finish, DeWalt DCF897B 20V Max XR Baretool High Torque 3/4 Impact Wrench.


Capri Tools 17 mm Universal Impact Socket 6-Point Metric 1/2-Inch Drive


6-Point, Metric - -,Capri Tools 17 mm Universal Impact Socket, 1/2-Inch Drive,Daily new products on the line,Top Selling Products,With the latest design concept,New things that make life easy,Tens of thousands of products, manufacturers price.