10mm Diameter Acrylic Ball Transparent/Transparent plexiglass Balls Embellishment 0.4 inch Solid Balls for Home Decoration 5 Pieces

10mm Diameter Acrylic Ball Transparent/Transparent plexiglass Balls Embellishment 0.4 inch Solid Balls for Home Decoration 5 Pieces,for Home Decoration 5 Pieces 10mm Diameter Acrylic Ball Transparent/Transparent plexiglass Balls Embellishment 0.4 inch Solid Balls,10mm Diameter Acrylic Ball Transparent/Transparent plexiglass Balls Embellishment 0,4 inch Solid Balls for Home Decoration 5 Pieces: Industrial & Scientific,Wholesale commodity,Design and fashion enthusiasm,Free Delivery & 365 Days Returns Policy. plexiglass Balls Embellishment 0.4 inch Solid Balls for Home Decoration 5 Pieces 10mm Diameter Acrylic Ball Transparent/Transparent psihoterapija-belin.si.

10mm Diameter Acrylic Ball Transparent/Transparent plexiglass Balls Embellishment 0.4 inch Solid Balls for Home Decoration 5 Pieces

10mm Diameter Acrylic Ball Transparent//Transparent plexiglass Balls Embellishment 0.4 inch Solid Balls for Home Decoration 5 Pieces
10mm Diameter Acrylic Ball Transparent//Transparent plexiglass Balls Embellishment 0.4 inch Solid Balls for Home Decoration 5 Pieces
10mm Diameter Acrylic Ball Transparent//Transparent plexiglass Balls Embellishment 0.4 inch Solid Balls for Home Decoration 5 Pieces
10mm Diameter Acrylic Ball Transparent//Transparent plexiglass Balls Embellishment 0.4 inch Solid Balls for Home Decoration 5 Pieces
10mm Diameter Acrylic Ball Transparent//Transparent plexiglass Balls Embellishment 0.4 inch Solid Balls for Home Decoration 5 Pieces
10mm Diameter Acrylic Ball Transparent//Transparent plexiglass Balls Embellishment 0.4 inch Solid Balls for Home Decoration 5 Pieces
10mm Diameter Acrylic Ball Transparent//Transparent plexiglass Balls Embellishment 0.4 inch Solid Balls for Home Decoration 5 Pieces

10mm Diameter Acrylic Ball Transparent/Transparent plexiglass Balls Embellishment 0.4 inch Solid Balls for Home Decoration 5 Pieces

10mm Diameter Acrylic Ball Transparent/Transparent plexiglass Balls Embellishment 0.4 inch Solid Balls for Home Decoration 5 Pieces: Industrial & Scientific. 10mm Diameter Acrylic Ball Transparent/Transparent plexiglass Balls Embellishment 0.4 inch Solid Balls for Home Decoration 5 Pieces: Industrial & Scientific. Perfect size. 10 mm (0.4 inches) in diameter, round shaped with a smooth finish. 。 Lightweight 1 g of simple ball weight, the acrylic sphere is portable (50% lighter than glass) and easy to install as an ornament. 。 Scratch Proof The hard surface provides the ability to scratch or stab resistance while using. And acrylic is much stronger than a glass sphere or a crystal ball. 。 Transparent. 92% light transmittance, ideal for visual devices such as len or as laboratory equipment. In addition, the acrylic ball has the ability to withstand high temperatures. 。 Multipurpose Acrylic plastic resin balls can be used as zoom equipment (len), light decoration, craft project or home ornaments. 。 Size:10mm  |  Color:Transparent Perfect size. 10mm(0.4 Inches) in diameter, round shaped with smooth finish.Scratch proof. Hard surface provides the resistance ability on scratch or stab while using. And the Acrylic is much stronger than a glass sphere or crystal ball.Light weight. 1g in single ball weight, Acrylic sphere is portable (50% lighter than glass) and easy to install as a ornament.Transparent. 92% light transmittance, ideal for visual device like len or as a lab equipment. Furthermore, the acrylic ball has the capability to resist high temp.Multi purpose. Acrylic plastic resin balls could be used as Zoom Equipment (len), Light decoration, crafts project or home ornaments.Solid Round Acrylic Sphere BallDiameter: 10mm/0.4 inchesColor: Clear/TransparentTransmittance:0.92Materails: Acrylic(PMMA)Total Weight: 5gApplication: Acrylic plastic resin balls could be used as Zoom Equipment (len), Light decoration, crafts project, DIY or home ornaments. Acrylic is 50% Lighter than Glass, but Much Stronger.Package Content:5 pcs 10mm Acylic Sphere 。 。 。

10mm Diameter Acrylic Ball Transparent//Transparent plexiglass Balls Embellishment 0.4 inch Solid Balls for Home Decoration 5 Pieces
10mm Diameter Acrylic Ball Transparent//Transparent plexiglass Balls Embellishment 0.4 inch Solid Balls for Home Decoration 5 Pieces
10mm Diameter Acrylic Ball Transparent//Transparent plexiglass Balls Embellishment 0.4 inch Solid Balls for Home Decoration 5 Pieces

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

10mm Diameter Acrylic Ball Transparent/Transparent plexiglass Balls Embellishment 0.4 inch Solid Balls for Home Decoration 5 Pieces

12 Width x 12 Length 12 Width x 12 Length Rose Metal Products OL-480027-12x12 RMP 260 Brass .050 Thickness. Mill 0.625 Across Flats 360 Brass Hex Bar Unpolished ASTM B16 H02 Temper 144 Length Finish OnlineMetals Extruded, 35lb/15KG Heavy Duty Stainless Steel Solid Shelf Support Corner Brace Joint Right Angle Bracket 5 x 3 Max Load YUMORE L Bracket Pack of 4, 6 W X 25 ft 1 Thick L Neoprene-EPDM-SBR Water-Resistant Closed Cell Foam Strip Black, 30 microns Mesh Size 18% Open Area Opaque Off-White Pack of 100 3/4 OD Nylon 6/6 Woven Mesh Round, Titanium Ti Gr2 Grade 2 Thin Sheet Foil 0.4mm x 200mm x 300mm. 24 Length 0.021 Thickness 8 Width 24 Length Precision Brand Products Inc H02 Temper 260 Brass Sheet ASTM B360 70321 8 Width Finish Mill Unpolished 0.021 Thickness. Length 500mm,Diameter:5mm Wzqwzj Titanium Rod Mill TA1 Round Titanium Bar Unpolished Used in Industry or DIY Material. 1018 Carbon Steel Flat Bar Stock.375 Thickness x 1.50 Width x 3 Ft Length 1 Pc., General Purpose Plate,Mill Stock,Thick 30mm,Width 50mm AFexm 304 Stainless Steel Flat Bar. Black 1/2 W X 50 ft Water-Resistant Closed Cell Foam Strip Neoprene L 5/16 Thick. Pack of 5 36 Length Bright Finish WYTCH304-657 304 Stainless Steel Wire 0.150 Diameter ASTM A313 Precision Tolerance Spring Temper, 24x36 in Underlayment 12mm Th Pack of 5 Cork Sheet. 73 Length Precision Tolerance Pack of 5 Spring Temper ASTM A313 0.063 Diameter WYTCH304-311 304 Stainless Steel Wire Bright Finish, GOONSDS Brass Sheet Plate of H59 Cu CNC Frame Model Mould DIY Contruction Thickness:10 Mm,Length:50Cm/19.687Inch 2Pcs,Width:20mm. x 36 inches Online Metal Supply 8620 HR Alloy Steel Round Rod 1-1/8 inch 1.125, ASTM A513-2 1/4 x .250 x 72 Cold Rolled Steel A513 Drawn Over Mandrel Round Tubing. 110 1 Ft L 3/8 x 4 in Copper Flat. Dowsing ds 2pcs/set Accessories Measuring Instruments Finding Portable Tools Durable Brass Divining Adjustable Flexible Water Detector Multifunction Witching.


10mm Diameter Acrylic Ball Transparent/Transparent plexiglass Balls Embellishment 0.4 inch Solid Balls for Home Decoration 5 Pieces


10mm Diameter Acrylic Ball Transparent/Transparent plexiglass Balls Embellishment 0,4 inch Solid Balls for Home Decoration 5 Pieces: Industrial & Scientific,Wholesale commodity,Design and fashion enthusiasm,Free Delivery & 365 Days Returns Policy.